Konferenca COBISS 2011
EnglishSrpskiMakedonskiBolgarskiAlbanskiHOMEprogramprogramprogram
 
15.–16. november 2011

Konference se je udeležilo
351 udeležencev.L O K A C I J A

Kongresni center Habakuk
LokacijaZ G O D O V I N A

Konferenca COBISS:

Torek, 15. november
Jay Jordan (OCLC):
Globalna vloga OCLC 
Richard Wallis (Technology Evangelist, Talis):
Linked Data and the Web of Data - For Libraries? 
Alan Danskin (The British Library):
RDA - European Perspectives 
Melita Ambrožič (Narodna in univerzitetna knjižnica):
"Standardi" za akademske knjižnice 
Maja Bogataj Jančič (Inštitut za intelektualno lastnino):
Knjižnice v digitalnem okolju in upravljanje avtorskih pravic 
Svetlana Slapšak (Institutum Studiorum Humanitatis):
Kulturni nomadizem na Balkanu – potovanja idej in ljudi 

Sreda, 16. november
Sekcija A: Tehnološke inovacije v sistemu COBISS
Minute za poročila Nacionalnih COBISS Centrov:
Nikolay Delibozov:Nacionalna biblioteka »Sv. sv. Kiril i Metodij«, Bolgarija 
Ljubčo Jovanov:Nacionalna i univerzitetska biblioteka »Sv. Kliment Ohridski«, Makedonija 
Milutin Djukić:Centralna narodna biblioteka »Đurđe Crnojević«, Črna Gora 
Miroljub Stojanović:Narodna biblioteka Srbije 
Eldin Hodžić:Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine 
Dejan Valh:IZUM, Slovenija 

Dejan Valh (IZUM):
Sistemski pogled na skladnost COBISS z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
Matjaž Straus Istenič (Arnes):
IPv6 v knjižnicah 
Janez Groznik (Narodna in univerzitetna knjižnica):
Podatkovni center NUK 
Aleš Kodrič (Lancom):
Varnostno kopiranje podatkov z deduplikacijo 
Samo Ratej (HP Slovenija):
Računalništvo v oblaku 
Srečko Benčec, Domen Šetar (IZUM):
COBISS v virtualnem okolju 
Uroš Kuhar (Mariborska knjižnica), Jure Sande (IZUM):
Bibliobus on-line, Kuhar 
Bibliobus on-line, Sande
Bojan Uranjek (Medobčinska splošna knjižnica Žalec), Boštjan Fras (DataScan):
RFID v knjižnici Žalec in novosti na področju RFID, Uranjek 
RFID v knjižnici Žalec in novosti na področju RFID, Fras 

Matej Zeme (Osrednja knjižnica Celje), Andrej Hlastec (ADD):
LIBROAM v knjižnici Celje, Zeme 
LIBROAM v knjižnici Celje, Hlastec 

Sekcija B: Alumni COBISS
Franci Pivec (Maribor):
Vloga alumni v strokovnem svetu 
Primož Južnič (Univerza v Ljubljani):
Knjižničar kot strokovnjak in intelektualec 
Ivan Pehar (Gradska knjižnica Zadar):
Biti dober direktor knjižnice 
Pero Šobot (IZUM):
Povezovalna vloga nacionalnih COBISS-centrov 
Branka Badovinac (IZUM):
Poziv revije Knjižnica za sodelovanje v mednarodni številki 

 
e-mail © 2011 IZUM e-mail