Konferenca COBISS 2011
EnglishSrpskiMakedonskiBolgarskiAlbanskiHOMEprogramprogramprogram
 
15.–16. november 2011

Konference se je udeležilo
351 udeležencev.L O K A C I J A

Kongresni center Habakuk
LokacijaZ G O D O V I N A

Konferenca COBISS:

 
e-mail © 2011 IZUM e-mail