Konferenca COBISS 2011
EnglishSrpskiMakedonskiBolgarskiAlbanskiHOMEprogramprogramprogram
 
KONFERENCA COBISS 2011


Ponedeljek, 14. november
17.00-21.00    Registracija udeležencev

Torek, 15. november
  9.00   Registracija udeležencev
10.30   Pozdravni nagovori
  Davor Šoštarič (direktor IZUM-a)
  Predstavnik ministrstva
11.00   Jay Jordan (OCLC)
Globalna vloga OCLC
12.00   Odmor
12.30   Richard Wallis (Technology Evangelist, Talis)
Linked Data and the Web of Data - For Libraries?
  Alan Danskin (The British Library)
RDA – European Perspectives
  Razprava
14.30   Kosilo
16.00   Melita Ambrožič (Narodna in univerzitetna knjižnica)
»Standardi« za akademske knjižnice
  Maja Bogataj Jančič (Inštitut za intelektualno lastnino)
Knjižnice v digitalnem okolju in upravljanje avtorskih pravic
  Svetlana Slapšak (Institutum Studiorum Humanitatis)
Kulturni nomadizem na Balkanu – potovanja idej in ljudi
  Razprava
18.00   Zaključek prvega dne
20.00   Družabno srečanje v Hotelu Arena

Sreda, 16. november - Pokonferenčni dan
Sekcija A: Tehnološke inovacije v sistemu COBISS   Sekcija B (dvorana Priol):
Alumni COBISS
(ni simultanega prevajanja)
8.00  Registracija udeležencev
8.30  Pozdravni nagovor
  Branko Zebec (pomočnik direktorja IZUM)
8.40  Minute za poročila Nacionalnih COBISS Centrov
  Nikolay Delibozov (Nacionalna biblioteka »Sv. sv. Kiril i Metodij«, Bolgarija)
  Ljubčo Jovanov (Nacionalna i univerzitetska biblioteka »Sv. Kliment Ohridski«, Makedonija)
  Milutin Djukić (Centralna narodna biblioteka »Đurđe Crnojević«, Črna Gora)
  Miroljub Stojanović (Narodna biblioteka Srbije)
  Eldin Hodžić (Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine)
  Dejan Valh (IZUM, Slovenija)
9.40  Odmor
10.00  Dejan Valh (IZUM)
Sistemski pogled na skladnost COBISS z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
  Matjaž Straus Istenič (Arnes)
IPv6 v knjižnicah
  Janez Groznik (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Podatkovni center NUK
  Aleš Kodrič (Lancom)
Varnostno kopiranje podatkov z deduplikacijo
  Samo Ratej (HP Slovenija)
Računalništvo v oblaku
  Razprava
11.45  Odmor
12.15  Srečko Benčec, Domen Šetar (IZUM)
COBISS v virtualnem okolju
  Uroš Kuhar (Mariborska knjižnica), Jure Sande (IZUM)
Bibliobus on-line
  Boštjan Batič (IZUM)
COBISS3, COBISS/Connect in COBISS/OPAC na MacOS in Linux
  Bojan Uranjek (Medobčinska splošna knjižnica Žalec), Boštjan Fras (DataScan)
RFID v knjižnici Žalec in novosti na področju RFID
  Matej Zeme (Osrednja knjižnica Celje), Andrej Hlastec (ADD)
LIBROAM v knjižnici Celje
  Razprava in zaključek
14.00  Kosilo
 
8.00  Registracija udeležencev
9.00  Franci Pivec (Maribor)
Vloga alumni v strokovnem svetu
9.40  Odmor
10.00  Sigrid Reinitzer (Graz)
Pomen mednarodnega sodelovanja knjižničarjev
10.30  Primož Južnič (Univerza v Ljubljani)
Knjižničar kot strokovnjak in intelektualec
11.00  Ivan Pehar (Gradska knjižnica Zadar)
Biti dober direktor knjižnice
11.45  Odmor
12.15  Pero Šobot (IZUM)
Povezovalna vloga nacionalnih COBISS-centrov
12.45  Razprava o vseh prispevkih
13.15  Branka Badovinac (IZUM)
Poziv revije Knjižnica za sodelovanje v mednarodni številki
13.30  Dogovor o ustanovitvi "Alumni COBISS"
14.00  Kosilo

Simultano prevajanje
v slovenski, angleški, bosanski/hrvaški/srbski, bolgarski, in makedonski jezik

 
 
e-mail © 2011 IZUM e-mail