Konferencija COBISS 2011
SlovenskiEngleskiMakedonskiBugarskiAlbanskiHOMEProgramProgramProgram
 
15. / 16. novembar 2011.

Na konferenciji
je prisustvovao 351 učesnik.L O K A C I J A

Kongresni centar Habakuk
LokacijaI S T O R I J A T

Konferencija COBISS:

KONFERENCIJA COBISS 2011

Konferencija COBISS 2011, koja se odvijala 15. i 16. novembra u Kongresnom centru Habakuk u Mariboru, bila je osamnaesta po redu. Konferencija važi za konstantu stručnih susreta bibliotekara i informatičara u regionu. Više od 350 učesnika došlo je iz jedanaest država, a najviše ih je, svakako, bilo iz država koje COBISS koriste kao svoj nacionalni sistem.

Sadržinska crvena nit konferencije bila je slobodan protok bibliografskih informacija, što je u skladu sa opštim ciljem dosadašnjih konferenija da doprinesu upoznavanju razvoja struke u inostranstvu i kod nas te da ojačaju povezanost međunarodne zajednice stručnjaka koji razvijaju i koriste COBISS. U uvodnom delu programa nastupili su pozvani predavači, i to predsednik OCLC-a, Jay Jordan, stručnjak iz Talisa, Richard Wallis, te rukovodilac grupe za RDA iz British Library, Alan Danskin. Usledio je sklop predavanja domaćih stručnjaka, dr Melite Ambrožič (NUK), dr Maje Bogataj Jančič (IIL) i dr Svetlane Slapšak (ISH). Sledećeg dana su održane dve postkonferenceije, i to o tehnološkim inovacijama u sistemu COBISS sa dvadeset izlaganja te o ulozi Alumni COBISS sa osam izlaganja.

Većina izlaganja je u sažetku ili u integralnom obliku objavljena u Zborniku konferencije COBISS 2011 (četvrti broj časopisa Organizacija znanja iz 2011. godine).

Konferenciju su obeležila dva prateća događaja, i to potpisivanje pisma o nameri sklapanja strateškog partnerstva OCLC – IZUM, a neposredno pre konferencije Generalna skupština UNESCO-a u Parizu donela je odluku po kojoj je IZUM dobio status »centra pod pokroviteljstvom UNESCO-a«.

Konferencije COBISS imaju značajnu ulogu u izvođenju misije i zadataka javnog zavoda i u velikoj su meri pomogle da Slovenija stekne vodeću ulogu u razvoju bibliotekarstva u regionu, što je i sastavni deo programa međunarodne razvojne saradnje slovenačke vlade.

Davor Šoštarič
direktorO R G A N I Z A T O R

IZUM

S P O N Z O R I

HP


ADD


Lancom


Datascan

ProQuest


 
e-mail © 2011 IZUM e-mail