Konferenca COBISS 2011
SlovenskiEngleskiMakedonskiBugarskiAlbanskiHOMEProgramProgramProgram
 
15. / 16. novembar 2011.

Na konferenciji
je prisustvovao 351 učesnik.L O K A C I J A

Kongresni centar Habakuk
LokacijaI S T O R I J A T

Konferencija COBISS:

Utorak, 15. novembar
Jay Jordan (OCLC):
Globalna uloga OCLC-a 
Richard Wallis (Technology Evangelist, Talis):
Linked Data and the Web of Data - For Libraries? 
Alan Danskin (The British Library):
RDA – European Perspectives 
Melita Ambrožič (Narodan in univerzitetna knjižnica):
»Standardi« za akademske biblioteke 
Maja Bogataj Jančič (Inštitut za intelektualno lastnino):
Libraries in the Digital Environment and the Management of Copyright 
Svetlana Slapšak (Institutum Studiorum Humanitatis):
Kulturni nomadizam na Balkanu – putovanja ideja i ljudi 

Sreda, 16. novembar
Sekcija A: Tehnološke inovacije u sistemu COBISS
Minuti za izveštaje nacionalnih COBISS centara:
Nikolay Delibozov:Nacionalna biblioteka »Sv. sv. Kiril i Metodij«, Bugarska 
Ljubčo Jovanov:Nacionalna i univerzitetska biblioteka »Sv. Kliment Ohridski«, Makedonija 
Milutin Djukić:Centralna narodna biblioteka »Đurđe Crnojević«, Crna Gora 
Miroljub Stojanović:Narodna biblioteka Srbije 
Eldin Hodžić:Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine 
Dejan Valh:IZUM, Slovenija 

Dejan Valh (IZUM):
Sistemski pogled na usklađenost COBISS-a sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka 
Matjaž Straus Istenič (Arnes):
IPv6 u bibliotekama 
Janez Groznik (Narodna in univerzitetna knjižnica):
NUK-ov centar podataka 
Aleš Kodrič (Lancom):
Sigurnosno kopiranje podataka sa deduplikacijom 
Samo Ratej (HP Slovenija):
Računarstvo u oblaku 
Srečko Benčec, Domen Šetar (IZUM):
COBISS u virtuelnom okruženju 
Uroš Kuhar (Mariborska knjižnica), Jure Sande (IZUM):
Bibliobus online, Kuhar 
BBibliobus online, Sande
Bojan Uranjek (Medobčinska splošna knjižnica Žalec), Boštjan Fras (DataScan):
RFID u biblioteci Žalec i novosti na području RFID, Uranjek 
RFID u biblioteci Žalec i novosti na području RFID, Fras 

Matej Zeme (Osrednja knjižnica Celje), Andrej Hlastec (ADD):
LIBROAM u biblioteci Celje, Zeme 
LIBROAM u biblioteci Celje, Hlastec 

Sekcija B: COBISS Alumni
Franci Pivec (Maribor):
Uloga alumni udruženja u stručnom svetu 
Primož Južnič (Univerza v Ljubljani):
Bibliotekar kao stručnjak i kao intelektualac 
Ivan Pehar (Gradska knjižnica Zadar):
Biti dobar direktor biblioteke 
Pero Šobot (IZUM):
Povezujuća uloga nacionalnih COBISS centara 
Branka Badovinac (IZUM):
Poziv revije Knjižnica na saradnju u međunarodnom broju 

 
e-mail © 2011 IZUM e-mail