Konferenca COBISS 2011
EnglishSrpskiMakedonskiBolgarskiAlbanskiHOMEprogramprogramprogram
 
15.–16. november 2011

Konference se je udeležilo
351 udeležencev.L O K A C I J A

Kongresni center Habakuk
LokacijaZ G O D O V I N A

Konferenca COBISS:

KONFERENCA COBISS 2011

Konferenca COBISS 2011, ki se je odvijala 15. in 16. novembra v Kongresnem centru Habakuk v Mariboru, je bila osemnajsta v nizu in velja za konstanto strokovnega srečevanja knjižničarjev in informatikov v regiji. Več kot 350 udeležencev je prišlo iz enajstih držav, največ seveda iz tistih, kjer uporabljajo COBISS kot svoj nacionalni sistem.

Vsebinska rdeča nit konference je bila prost pretok bibliografskih informacij, kar se sklada s splošnim ciljem dosedanjih konferenc, da prispevajo k seznanitvi z razvojem stroke v tujini in pri nas ter da okrepijo povezanosti mednarodne skupnosti strokovnjakov, ki razvijajo in uporabljajo COBISS. V uvodnem delu programa so nastopili vabljeni predavatelji, in sicer predsednik OCLC Jay Jordan, strokovnjak iz Talisa Richard Wallis ter vodja skupine za RDA iz British Library Alan Danskin. Sledil je sklop predavanj domačih strokovnjakinj: dr. Melite Ambrožič (NUK), dr. Maje Bogataj Jančič (IIL) in dr. Svetlane Slapšak (ISH). Naslednji dan sta bili dve pokonferenci, in sicer o tehnoloških inovacijah v sistemu COBISS z dvajsetimi prispevki ter o vlogi Alumni COBISS z osmimi prispevki.

Večina konferenčnih prispevkov je v povzetku ali v integralni obliki objavljenih v Zborniku konference COBISS 2011 (kot četrta številka letnika 2011 revije Organizacija znanja).

Konferenco sta označila dva spremljajoča dogodka, in sicer podpis pisma o nameri sklenitve strateškega partnerstva OCLC – IZUM in neposredno pred konferenco sprejeta odločitev Generalne skupščine UNESCO v Parizu, po kateri je IZUM pridobil status »centra pod pokroviteljstvom UNESCO«.

Konference COBISS imajo pomembno vlogo pri izvajanju poslanstva in nalog javnega zavoda in so pripomogle, da ima Slovenija vodilno vlogo pri razvoju knjižničarstva v regiji, kar je tudi sestavina programa mednarodnega razvojnega sodelovanja slovenske vlade.

Davor Šoštarič
direktorO R G A N I Z A T O R

IZUM

S P O N Z O R J I

HP


ADD


Lancom


Datascan

ProQuest


 
e-mail © 2011 IZUM e-mail