The Conference COBISS 2011
SlovenskiEngleskiSrpskiMakedonskiAlbanianHOMEProgramProgramProgram
 
15–16 ноември 2011

На конференцията присъстваха
351 участници.Местонахождение

Habakuk Convention Centre
МестонахождениеИстория

Конференция COBISS:

Конференция COBISS 2011

На 15 и 16 ноември в Конгресния център Хабакук в гр. Марибор се проведе поредната осемнадесета Конференция COBISS 2011. Тя се утвърди като постоянна професионална среща на библиотекарите и информационните специалисти от региона. Присъстваха повече от 350 участници от 11 страни, повечето от които използват системата COBISS като своя национална система.

Основната тема на конференцията беше свободното движение на библиографска информация и отговаряше на общата цел на проведените досега конференции - да запознават участниците с развитието на професията в чужбина и в Словения и да укрепват координацията на международната общност от експерти, които развиват и използват системата COBISS. В уводната част на програмата бяха представени презентации от специалните гости на конференцията – председателя на OCLC Джей Джордан, екперта от Talis Ричард Уолис и Алън Данскин от Британската библиотека, председател на Ръководния комитет за RDA. Следваха няколко лекции на експерти от Словения – д-р Мелита Амброзич (Национална и университетска библиотека), д-р Мая Богатай Янчич (Институт за интелектуална собственост) и д-р Светлана Слапшак (Institutum Studiorum Humanitatis). На следващия ден конференцията продължи в две секции: Секция 1 за технологичните иновации в системата COBIS, на която бяха представени 20 презентации и Секция 2 на възпитаниците на COBISS с 8 презентации.

Повечето от представените на конференцията теми са публикувани в резюме или като пълен текст в сборника с доклади Конференция COBISS 2011 (Т. XVI, бр. 4/2011 на професионалното списание на IZUM Organizacija znanja).

Две събития съпътстваха конференцията: беше подписано Писмо за намерение за установяване на стратегическо партньорство между OCLC и IZUM. Непосредствено преди конференцията, по решение на UNESCO, IZUM получи статус на „център под егидата на UNESCO”.

Конференциите COBISS играят важна роля за осъществяването на мисията и целите на тази обществена институция и допринасят за водещата роля на Словения в развитието на библиотекознанието в региона, което е част от Международната програма за сътрудничество и развитие на Словенското правителство.

Давор Шоштарич
директорОрганизатор

IZUM
Спонсори

HP


ADD


Lancom


Datascan

ProQuest


 
e-mail © 2011 IZUM e-mail