The Conference COBISS 2011
SlovenskiEngleskiSrpskiMakedonskiAlbanianHOMEProgramProgramProgram
 
КОНФЕРЕНЦИЯ COBIS 2011


Понеделник, 14 ноември
17.00-21.00    Регистрация

Вторник, 15 ноември
  9.00   Регистрация
10.30   Откриване на конференцията и поздравителен адрес
  Давор Шоштарич (Директор на IZUM)
  Представител на Министерството
11.00   Джей Джордан (OCLC)
Глобалната роля на OCLC
12.00   Кафе - пауза
12.30   Ричард Уолис (Technology Evangelist, Talis)
LinkedData и Web of Data – приложими ли са за библиотеки?
  Алан Данскин (The British Library)
RDA – Европейски перспективи
  Дискусия
14.30   Обяд
16.00   Мелита Амброзич (Национална и университетска библиотека, Словения)
„Стандарти” за университетски библиотеки
  Мая Богатай Янчич (Институт за интелектуална собственост)
Библиотеките в дигитална среда и управление на авторските права
  Светлана Слапшак (Institutum Studiorum Humanitatis)
Културното номадство на Балканите – пътешествия на идеи и хора
  Дискусия
18.00   Край на първия ден
20.00   Коктейл в хотел Арена

Сряда, 16 ноември – ден след конференцията
Секция A: Технологични новости в системата COBISS   Секция Б (Зала Приол):
Университетски възпитаници по програмата COBISS
(Без симултантен превод)
8.00  Регистрация
8.30  Поздравителен адрес
  Бранко Зебец (Зам. директор на IZUM)
8.40  Минути за представяне на Националните центрове COBISS
  Николай Делибозов (Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, България)
  Любчо Йованов (Национална и университетска библиотека „Св. Климент Охридски”, Македония)
  Милутин Джукич (Централна национална библиотека „Джурдже Църнойевич”, Черна гора)
  Миролюб Стоянович (Национална библиотека, Сърбия)
  Елдин Ходжич (Национална и университетска библиотека, Босна и Херцеговина)
  Деян Валх (IZUM, Словения)
9.40  Кафе-пауза
10.00  Деян Валх (IZUM)
Съгласуване на COBISS със закона за защита на личните данни от гледна точка на системата
  Матияж Щраус Истенич (Arnes)
IPv6 в библиотеките
  Янез Грозник (Национална и университетска библиотека, Словения)
Център за база данни в Националната и университетска библиотека на Словения
  Алеш Кодрич (Lancom)
Архивиране с De-Duplication
  Само Ратеј (HP, Словения)
Cloud Computing
  Дискусия
11.45  Пауза
12.15  Сречко Бенчец, Домен Шетар (IZUM)
COBISS във виртуална среда
  Урош Кухар (Градска библиотека, Марибор), ЮреСанде (IZUM)
Мобилна онлайн библиотека
  Бощян Батич (IZUM)
COBISS3, COBISS/Connect и COBISS/OPAC на MacOS и Linux
  Боян Уранек (Общинска централна библиотека, Жалец), Бощян Фрас (DataScan)
RFID в библиотеката в Жалец, новини за RFID
  Матей Земе (Централна библиотека, Целе), Андрей Хластец (ADD)
Библиотечен роуминг(LIBROAM) в библиотеката в Целе
  Дискусия и Заключение
14.00  Обяд
 
8.00  Регистрация
9.00  Франци Пивец (Марибор)
Ролята на университетските възпитаници в професионалния свят
9.40  Пауза
10.00  Зигрид Райнитцер (Грац)
Значение на международното сътрудничество между библиотекарите
10.30  Примож Южнич (Университета в Любляна)
Библиотекарят като професионалист и интелектуалец
11.00  Иван Пехар (Градска библиотека, Задар)
Как да станеш добър директор на библиотека
11.45  Пауза
12.15  Перо Шобот (IZUM)
Свързваща роля на Националните центрове COBISS
12.45  Дискусия
13.15  Бранка Бадовинац (IZUM)
Покана за сътрудничество в международния брой на сп. KNJIŽNICA
13.30  Основаване на група на университетските възпитаници по програмата COBISS
14.00  Обяд

Симултанен превод
Ще бъде осигурен симултанен превод на словенски, английски, босненски/хърватски/сръбски,
български и македонски език.

 
 
e-mail © 2011 IZUM e-mail