The Conference COBISS 2011
SlovenskiEngleskiSrpskiMakedonskiAlbanianHOMEProgramProgramProgram
 
15–16 ноември 2011

На конференцията присъстваха
351 участници.Местонахождение

Habakuk Convention Centre
МестонахождениеИстория

Конференция COBISS:

Вторник, 15 ноември
Джей Джордан (OCLC):
Глобалната роля на OCLC 
Ричард Уолис (Technology Evangelist, Talis):
LinkedData и Web of Data – приложими ли са за библиотеки? 
Алан Данскин (The British Library):
RDA – Европейски перспективи 
Мелита Амброзич (Национална и университетска библиотека, Словения):
„Стандарти” за университетски библиотеки 
Мая Богатай Янчич (Институт за интелектуална собственост):
Библиотеките в дигитална среда и управление на авторските права 
Светлана Слапшак (Institutum Studiorum Humanitatis):
Културното номадство на Балканите – пътешествия на идеи и хора 

Сряда, 16 ноември
Секция A: Технологични новости в системата COBISS
Минути за представяне на Националните центрове COBISS:
Николай Делибозов:Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, България 
Любчо Йованов:Национална и университетска библиотека „Св. Климент Охридски”, Македония 
Милутин Джукич:Централна национална библиотека „Джурдже Църнойевич”, Черна гора 
Миролюб Стоянович:Национална библиотека, Сърбия 
Елдин Ходжич:Национална и университетска библиотека, Босна и Херцеговина 
Деян Валх:IZUM, Словения 

Деян Валх (IZUM):
Съгласуване на COBISS със закона за защита на личните данни от гледна точка на системата 
Матияж Щраус Истенич (Arnes):
IPv6 в библиотеките 
Янез Грозник (Национална и университетска библиотека, Словения):
Център за база данни в Националната и университетска библиотека на Словения 
Алеш Кодрич (Lancom):
Архивиране с De-Duplication 
Само Ратеј (HP Slovenia):
Cloud Computing 
Сречко Бенчец, Домен Шетар (IZUM):
COBISS във виртуална среда 
Урош Кухар (Градска библиотека, Марибор), Юре Санде (IZUM):
Мобилна онлайн библиотека, Kuhar 
Мобилна онлайн библиотека, Sande
Боян Уранек (Общинска централна библиотека, Жалец), Бощян Фрас (DataScan):
RFID в библиотеката в Жалец, новини за RFID, Uranjek 
RFID в библиотеката в Жалец, новини за RFID, Fras 

Матей Земе (Централна библиотека, Целе), Андрей Хластец (ADD):
Библиотечен роуминг(LIBROAM) в библиотеката в Целе, Zeme 
Библиотечен роуминг(LIBROAM) в библиотеката в Целе, Hlastec 

Секция Б: Университетски възпитаници по програмата COBISS
Франци Пивец (Марибор):
Ролята на университетските възпитаници в професионалния свят 
Примож Южнич (Университета в Любляна):
Библиотекарят като професионалист и интелектуалец 
Иван Пехар (Градска библиотека, Задар):
Как да станеш добър директор на библиотека 
Перо Шобот (IZUM):
Свързваща роля на Националните центрове COBISS 
Бранка Бадовинац (IZUM):
Покана за сътрудничество в международния брой на сп. KNJIŽNICA 

 
e-mail © 2011 IZUM e-mail