Konferenca COBISS 2011
SlovenskiEngleskiMakedonskiBugarskiAlbanskiHOMEProgramProgramProgram
 
KONFERENCIJA COBISS 2011


Ponedeljak, 14. novembar
17.00-21.00    Registracija učesnika

Utorak, 15. novembar
  9.00   Registracija učesnika
10.30   Pozdravni govori
  Davor Šoštarič (direktor IZUM-a)
  Predstavnik ministarstva
11.00   Jay Jordan (OCLC)
Globalna uloga OCLC-a
12.00   Odmor
12.30   Richard Wallis (Technology Evangelist, Talis)
Linked Data and the Web of Data - For Libraries?
  Alan Danskin (The British Library)
RDA – European Perspectives
  Rasprava
14.30   Ručak
16.00   Melita Ambrožič (Narodna in univerzitetna knjižnica)
»Standardi« za akademske biblioteke
  Maja Bogataj Jančič (Inštitut za intelektualno lastnino)
Libraries in the Digital Environment and the Management of Copyright
  Svetlana Slapšak (Institutum Studiorum Humanitatis)
Kulturni nomadizam na Balkanu – putovanja ideja i ljudi
  Rasprava
18.00   Zaključak prvog dana
20.00   Večernji prijem u Hotelu Arena

Sreda, 16. novembar - Postkonferencijski dan
Sekcija A: Tehnološke inovacije u sistemu COBISS   Sekcija B (dvorana Priol):
COBISS Alumni
(bez simultanog prevoda)
8.00  Registracija učesnika
8.30  Pozdravni govor
  Branko Zebec (pomoćnik direktora IZUM-a)
8.40  Minuti za izveštaje nacionalnih COBISS centara
  Nikolay Delibozov (Nacionalna biblioteka »Sv. sv. Kiril i Metodij«, Bugarska)
  Ljubčo Jovanov (Nacionalna i univerzitetska biblioteka »Sv. Kliment Ohridski«, Makedonija)
  Milutin Djukić (Centralna narodna biblioteka »Đurđe Crnojević«, Crna Gora)
  Miroljub Stojanović (Narodna biblioteka Srbije)
  Eldin Hodžić (Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine)
  Dejan Valh (IZUM, Slovenija)
9.40  Odmor
10.00  Dejan Valh (IZUM)
Sistemski pogled na usklađenost COBISS-a sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka
  Matjaž Straus Istenič (Arnes)
IPv6 u bibliotekama
  Janez Groznik (Narodna in univerzitetna knjižnica)
NUK-ov centar podataka
  Aleš Kodrič (Lancom)
Sigurnosno kopiranje podataka sa deduplikacijom
  Samo Ratej (HP Slovenija)
Računarstvo u oblaku
  Rasprava
11.45  Odmor
12.15  Srečko Benčec, Domen Šetar (IZUM)
COBISS u virtuelnom okruženju
  Uroš Kuhar (Mariborska knjižnica), Jure Sande (IZUM)
Bibliobus online
  Boštjan Batič (IZUM)
COBISS3, COBISS/Connect i COBISS/OPAC na MacOS i Linux
  Bojan Uranjek (Medobčinska splošna knjižnica Žalec), Boštjan Fras (DataScan)
RFID u biblioteci Žalec i novosti na području RFID
  Matej Zeme (Osrednja knjižnica Celje), Andrej Hlastec (ADD)
LIBROAM u biblioteci Celje
  Rasprava i zaključak
14.00  Ručak
 
8.00  Registracija učesnika
9.00  Franci Pivec (Maribor)
Uloga alumni udruženja u stručnom svetu
9.40  Odmor
10.00  Sigrid Rajnicer (Grac)
Značaj međunarodne saradnje bibliotekara
10.30  Primož Južnič (Univerza v Ljubljani)
Bibliotekar kao stručnjak i kao intelektualac
11.00  mr Ivan Pehar (Gradska knjižnica Zadar)
Biti dobar direktor biblioteke
11.45  Odmor
12.15  Pero Šobot (IZUM)
Povezujuća uloga nacionalnih COBISS centara
12.45  Rasprava o svim izlaganjima
13.15  Branka Badovinac (IZUM)
Poziv revije Knjižnica na saradnju u međunarodnom broju
13.30  Dogovor o osnivanju "COBISS Alumni"
14.00  Ručak

Simultano prevođenje
na slovenački, engleski, bosanski/hrvatski/srpski, bugarski i makedonski jezik

 
 
e-mail © 2011 IZUM e-mail