COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Amart2022

Potpolje 7 – Pismo osnovnog dela pristupne tačke

U potpolju 7 određujemo pismo osnovnog dela pristupne tačke. Potpolje se koristi ako u COBISS sistemu pored pristupnih tački na pismu katalogizacije kreiramo i pristupne tačke na drugim pismima.

Možemo ga koristiti u poljima 2XX, 4XX, 5XX i 7XX. U sistemima u kojim kreiraju uporedne normativne pristupne tačke na ćirilici i latinici, upotreba potpolja 7 u uporednim poljima 2XX je obavezna.

Za detaljna objašnjenja v. poglavlje Uvod, Uputstva za upotrebu.

PRIMERI

 1. *

  100⊔⊔ba cslv gba
  200⊔1aPapamárkos bDimosthénis
  400⊔17ga 9gre aΠαπαμάρκος bΔημοσθένης
 2. * COBISS.net

  100⊔⊔ba cbul gca
  200⊔17ca aСоловьев bВладимир Сергеевич f1853-1900
  200⊔17ba aSolov'ev bVladimir Sergeevic f1853-1900
  400⊔17ca aСоловьов bВладимир f1853-1900
  700⊔⊔31324645 7ca 9bul aСоловьoв bВладимир Сергеевич f1853-1900
  (U poljima 200 pristupne tačke su zapisane na ćirilici i latinici, a pristupne tačke u poljima 400 i 700 na ćirilici.)
 3. * COBISS.net

  100⊔⊔ba cbul gca
  200⊔17ca aКинг bСтивън f1946-
  200⊔17ba aKing bStephen f1946-
  400⊔15e 7ca aБакман bРичард
  400⊔15e 7ba aBachman bRichard
  (Obe pristupne tačke – normativna i varijantna – zapisane su na ćirilici i latinici.)
 4. * COBISS.net

  100⊔⊔ba csrp gcb
  200⊔17ca aТолстой bЛев Николаевич f1828-1910
  200⊔17ba aTolstoj bLev Nikolaevič f1828-1910
  400⊔17cb 9srp aТолстој bЛав Николајевич f1828-1910
  400⊔17ba 9srp aTolstoj bLav Nikolajevič f1828-1910
 5. * COBISS.net

  100⊔⊔ba csrp gcb
  200⊔17cb aДибреј bЖан-Луи f1914-1995
  200⊔17ba aDubreuil bJean-Louis f1914-1995
  500⊔13<nnn> 5e 7cb 9srp aКампањ bКлод
  500⊔13<nnn> 5e 7ba 9fre aCampagne bClaude