COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Aapril2020

2XX BLOK NORMATIVNIH PRISTUPNIH TAČAKA

SPISAK POLJA

200Normativna pristupna tačka – lično ime
210Normativna pristupna tačka – naziv korporacije
215Normativna pristupna tačka – ime političko-teritorijalne jedinice ili geografsko ime
220Normativna pristupna tačka – porodično ime
230Normativna pristupna tačka – naslov
240Normativna pristupna tačka – ime/naslov
243Normativna pristupna tačka – ime/dogovoreni naslov za pravne i religijske tekstove
250Normativna pristupna tačka – tematska predmetna oznaka
280Normativna pristupna tačka – oblik, žanr ili fizičke karakteristike

Blok sadrži pristupnu tačku za koju je zapis kreiran. U normativnom zapisu to je normativna pristupna tačka, u uputnom zapisu varijantna pristupna tačka, a u opštem tumačnom zapisu tumačna pristupna tačka.

Svaki zapis mora da sadrži jedno polje iz bloka 2XX. Polja iz bloka 2XX mogu da se ponove samo u COBISS sistemima u kojima su potrebne pristupne tačke na više pisama.

U poljima 2XX koriste se sledeća kontrolna potpolja:

7Pismo osnovnog dela pristupne tačke
9Jezik osnovnog dela pristupne tačke

Upotreba kontrolnih potpolja opisana je u poglavlju Kontrolna potpolja (pre bloka 2XX).