COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Amart2018

215 Normativna pristupna tačka – ime političko-teritorijalne jedinice ili geografsko ime

Polje sadrži pristupnu tačku za ime političko-teritorijalne jedinice ili geografsko ime.

Imena političko-teritorijalnih jedinica, koja se koriste kao predmetne pristupne tačke, samostalno ili s dodatim predmetnim potpodelama, tretiramo kao imena teritorija (polje 215). Imena političko-teritorijalnih jedinica koja se pojavljuju samostalno i koja se koriste kao pristupne tačke za autore, tretiramo kao korporativna tela (polje 210). Kao korporativna tela tretiramo i imena političko-teritorijalnih jedinica nakon kojih sledi potpodela za korporativno telo i koja se koriste kao pristupne tačke za autore ili kao predmetne pristupne tačke.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
215Normativna pristupna tačka – ime političko-teritorijalne jedinice ili geografsko imenr
aPočetni elementnr
xTematska potpodelar
zHronološka potpodelar
9Jezik osnovnog dela pristupne tačkenr

Indikatori

Vrednosti indikatora nisu definisane.

OPIS POTPOLJA

Potpolja x i z opisana su u poglavlju Potpodele, a potpolje 9 u poglavlju Kontrolna potpolja.

215a Početni element

Deo imena koji se u pristupnoj tački koristi kao element za sortiranje i koji omogućuje sortiranje i pretraživanje u katalogu. Potpolje je obavezno.

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Polje sadrži prioritetni oblik imena teritorijalne jedinice ili geografskog imena, koji je oblikovan u skladu s nacionalnim opisnim kataloškim pravilima ili sistemom predmetnih oznaka.

U SGC-u koristimo tematske i hronološke potpodele samo u uputnim zapisima.

SRODNA POLJA

415VARIJANTNA PRISTUPNA TAČKA – IME POLITIČKO-TERITORIJALNE JEDINICE ILI GEOGRAFSKO IME
515SRODNA PRISTUPNA TAČKA – IME POLITIČKO-TERITORIJALNE JEDINICE ILI GEOGRAFSKO IME
715NORMATIVNA PRISTUPNA TAČKA NA DRUGOM JEZIKU I/ILI PISMU – IME POLITIČKO-TERITORIJALNE JEDINICE ILI GEOGRAFSKO IME

PRIMERI

 1. 215⊔⊔aUnited States xHistory
 2. 215⊔⊔aOntario xGuidebooks
 3. 215⊔⊔aOntario xHistory z1801-1900
 4. 215⊔⊔aRocky Mountains
 5. *

  215⊔⊔aIštarina vrata (Babilon)
 6. *

  152⊔⊔bsgc
  215⊔⊔aGlinje (Občina Braslovče, Slovenija)
  (Zapis za mesto Glinje u Savinjskoj regiji.)
  152⊔⊔bsgc
  215⊔⊔aGlinje (Občina Cerklje na Gorenjskem, Slovenija)
  (Zapis za mesto Glinje u Gorenjskoj regiji.)
 7. *

  152⊔⊔bsgc
  215⊔⊔aLuna
 8. *

  152⊔⊔bsgc
  215⊔⊔aKrka (Slovenija : vodotok)