COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Amart2018

220 Normativna pristupna tačka – porodično ime

Polje sadrži pristupnu tačko za porodično ime.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
220Normativna pristupna tačka – porodično imenr
aPočetni elementnr
cTip porodicenr
fDatuminr
9Jezik osnovnog dela pristupne tačkenr

Indikatori

Vrednosti indikatora nisu definisane.

OPIS POTPOLJA

Potpolje 9 opisano je u poglavlju Kontrolna potpolja.

220a Početni element

Porodično ime kao element za pretraživanje. Potpolje je obavezno.

220c Tip porodice

Opšti izraz za tip porodice koji sadrži kategorije kao što su klan, dinastija, porodična jedinica, patrijarhat, matrijarhat itd.

220f Datumi

Datumi koji su povezani s porodicom, onda kada su nam potrebni kao deo pristupne tačke (vidi primer 2).

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Polje sadrži prioritetni oblik porodičnog imena koji je određen u skladu s nacionalnim opisnim kataloškim pravilima ili sistemom predmetnih oznaka.

Osnovni deo pristupne tačke, koji identifikuje ime porodice, čini sadržaj potpolja a.

SRODNA POLJA

420VARIJANTNA PRISTUPNA TAČKA – PORODIČNO IME
520SRODNA PRISTUPNA TAČKA – PORODIČNO IME
720NORMATIVNA PRISTUPNA TAČKA NA DRUGOM JEZIKU I/ILI PISMU – PORODIČNO IME

PRIMERI

 1. 220⊔⊔aDuecker cFamily
 2. 220⊔⊔aPahlavi cDynasty f1925-1979
 3. 220⊔⊔aBragança cCasa de
 4. *

  220⊔⊔9ita aCoronini cplemiška rodbina
  (Zapis iz SGC-a.)
 5. *

  220⊔⊔aHabsburžani cvladarska rodbina
  (Zapis iz SGC-a.)