COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Ajun2021

200 Normativna pristupna tačka – lično ime

Polje sadrži pristupnu tačku za lično ime.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
200Normativna pristupna tačka – lično imenr
aPočetni elementnr
bPreostali deo imenanr
cDodaci imenu (ne datumi)r
dRimski brojevinr
fDatuminr
rŠifra istraživača*nr
7Pismo osnovnog dela pristupne tačkenr
9Jezik osnovnog dela pristupne tačkenr

Indikatori

INDIKATORVREDNOSTZNAČENJE
1Nije definisan
2Način unosa imena
0unosi se samo ime ili ime i prezime
1unosi se prezime i ime

Indikator označava da li je ime uneto u prirodnom redosledu (samo ime ili ime i prezime) ili u invertovanom obliku (prezime i ime).

OPIS POTPOLJA

Potpolja 7 i 9 opisana su u poglavlju Kontrolna potpolja.

200a Početni element

Deo imena koji se u pristupnoj tački koristi kao element za sortiranje koji omogućava sortiranje i pretraživanje u katalogu. Potpolje je obavezno.

200b Preostali deo imena

Preostali deo imena (lično ime ili imena) kada je početni element prezime (vidi primere: 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12). Ako je potpolje popunjeno, vrednost indikatora mora da bude "1".

200c Dodaci imenu (ne datumi)

Bilo koji dodaci imenu koji nisu sastavni deo imena, npr. titule, atributi itd. (vidi primere: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16). Ako je dodataka više, ponavljamo potpolje (vidi primere: 4, 5).

200d Rimski brojevi

Rimski brojevi koji čine deo imena nekih papa, vladara i crkvenih velikodostojnika (vidi primere: 2, 9). Ako je s brojem povezan atribut (ili dodatno ime), u ovo potpolje unosimo i broj i atribut (vidi primer 6). Ako potpolje popunimo, vrednost indikatora moramo da postavimo na "0".

200f Datumi

Datumi koji su dodati uz lična imena (vidi primere: 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12). U potpolje možemo uneti i oznaku vrste datuma (npr. rođen, umro, period rada), i to u punom ili skraćenom obliku (vidi primer 7).

200r Šifra istraživača*

Potpolje je namenjeno vođenju bibliografija istraživača u COBISS sistemu. Unos potpolja je obavezan kod zapisa za sve istraživače koji su upisani u evidenciju istraživača u MŠZŠ. Koristi se globalni šifrarnik istraživača iz zvaničnih evidencija MŠZŠ sa sledećim podacima: šifra istraživača, prezime i ime istraživača, devojačko prezime, godina rođenja i područje rada (vidi primer 12).

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Polje sadrži prioritetni oblik ličnog imena koji je određen u skladu s nacionalnim opisnim kataloškim pravilima ili sistemom predmetnih oznaka.

Osnovni deo pristupne tačke, koji identifikuje lično ime, čini sadržaj potpolja a, b i d.

U COBISS sistemima, u kojima su potrebni katalozi na više pisama, polje je ponovljivo.

SRODNA POLJA

400VARIJANTNA PRISTUPNA TAČKA – LIČNO IME
500SRODNA ODREDNICA – LIČNO IME
700NORMATIVNA PRISTUPNA TAČKA NA DRUGOM JEZIKU I/ILI PISMU – LIČNO IME

PRIMERI

 1. 200⊔1aHorne, bDonald, f1921-
 2. 200⊔0aAlexander dI, cEmperor of Russia, f1771-1825
 3. 200⊔1aRiano y Montero, bJuan Facundo, f1828-1901
 4. 200⊔1aArundel, bPhilip Howard, cSaint, cEarl of
 5. 200⊔0aAlexandra, cEmpress, cConsort of Nicholas II, Emperor of Russia
 6. 200⊔0aJohn dII Comnenus, cEmperor of the East
 7. 200⊔0aJoannes, cDiaconus, ffl. 1226-1240
 8. *

  200⊔1aMilčinski bFrane f1914-1988
 9. *

  200⊔0aJoannesPaulus dII cpapež
 10. *

  200⊔1aBešter bJanez f11.9.1955-
  200⊔1aBešter bJanez f4.6.1955-
  (Ako su dve osobe istog imena rođene iste godine, preciznije ih identifikujemo celim datumom rođenja.)
 11. *

  200⊔1aPirnat bMiha cml.
  200⊔1aPirnat bMiha cst.
 12. *

  200⊔1aNovak bHelena f1934- r04278
 13. * COBISS.net

  200⊔17cb aНушић bБранислав f1864-1938
  200⊔17ba aNušić bBranislav f1864-1938
  (Polje 200 ponavljamo samo za normativnu pristupnu tačku na drugom pismu. Kod alternativnih pisama obavezno unosimo kod za pismo osnovnog dela pristupne tačke.)
 14. * COBISS.net

  200⊔17ca aДостоевский bФедор Михайлович f1821-1881
  200⊔17ba aDostoevskij bFedor Mihajlovic f1821-1881
  700⊔1310126949 7ca 9bul aДостоевски bФьодор Михайлович f1821-1881
  (Normativne pristupne tačke su na alternativnim pismima, ćirilici i latinici. U sistemu COBISS.BG koriste i treću normativnu pristupnu tačku, koja je na bugarskoj ćirilici, zato se nalazi u odvojenom zapisu. Zapisi su međusobno povezani preko polja 700.)
  200⊔17ca 9bul aДостоевски bФьодор Михайлович f1821-1881
  700⊔1310127205 7ca aДостоевский bФедор Михайлович f1821-1881
  700⊔1310127205 7ba aDostoevskij bFedor Mihajlovic f1821-1881
  (Normativna pristupna tačka je na bugarskoj ćirilici. Zapis je preko polja 700 povezan sa originalnim oblikom imena na ruskoj ćirilici i alternativno transliteriranim oblikom na latinici. )
 15. *

  200⊔0aDioniz cgrško božanstvo
  (Zapis iz SGC.)
 16. *

  200⊔1aBrilej bRoman cmatematik
  200⊔1aBrilej bRoman cpublicist
  (Osobe istog imena razlikujemo i izrazom za zanimanje i sl. kada godina njihovog rođenja/smrti nije poznata ili kada autor ne dozvoljava javno objavljivanje godine rođenja.)