COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Amart2018

700 Normativna pristupna tačka na drugom jeziku i/ili pismu – lično ime

Polje sadrži normativnu pristupnu tačku za ime osobe, koja je na drugom jeziku i/ili pismu od pristupne tačke u polju 200.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
700Normativna pristupna tačka na drugom jeziku i/ili pismu – lično imer
aPočetni elementnr
bPreostali deo imenanr
cDodaci imenu (ne datumi)r
dRimski brojevinr
fDatuminr
2Kod sistemanr
3Broj zapisanr
7Pismo osnovnog dela pristupne tačkenr
8Jezik katalogizacijenr
9Jezik osnovnog dela pristupne tačkenr

Indikatori

INDIKATORVREDNOSTZNAČENJE
1Nije definisan
2Način unosa imena
0unosi se samo ime ili ime i prezime
1vnaša se priimek in ime

Indikator označava da li je ime uneto u prirodnom redosledu (samo ime ili ime i prezime) ili u invertovanom obliku (prezime i ime).

OPIS POTPOLJA

Potpolja od a do f opisana su kod polja 200, a potpolja 2, 3, 7, 8 i 9 u poglavlju Kontrolna potpolja.

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Polje sadrži oblik ličnog imena koji je oblikovan u skladu s nacionalnim opisnim kataloškim pravilima ili sa sistemom predmetnih oznaka i koji je povezan sa oblikom u polju 200.

Polje se koristi u COBISS sistemima u kojima su potrebni katalozi na više jezika, gde je polje ponovljivo. U sistemu COBISS.SI koristi se samo u normativnoj bazi podataka SGC.

SRODNA POLJA

200NORMATIVNA PRISTUPNA TAČKA – LIČNO IME

PRIMERI

 1. * COBISS.net

  200⊔17ca 9bul aСоловьов bВладимир Сергеевич f1853-1900
  700⊔131700709 7ca aСоловьев bВладимир Сергеевич f1853-1900
  700⊔131700709 7ba aSolov'ev bVladimir Sergeevic f1853-1900
  (U sistemu COBISS.BG koriste se tri normativne pristupne tačke kada se lično ime na bugarskoj ćirilici razlikuje od originalnog ćiriličnog oblika imena. Originalni oblik imena na ruskom i alternativni latinični oblik su u poljima 700. ID normativnog zapisa u kojem su originalni ruski oblik imena i alternativni latinični oblik normativne pristupne tački, je u potpolju 3.)
  200⊔17ca aСоловьев bВладимир Сергеевич f1853-1900
  200⊔17ba aSolov'ev bVladimir Sergeevic f1853-1900
  700⊔131700453 7ca 9bul aСоловьoв bВладимир Сергеевич f1853-1900
  (Oblik imena na bugarskom je u polju 700. Kod za bugarski jezik je u potpolju 9.)
 2. *

  100⊔⊔ba cslv gba
  152⊔⊔bsgc
  200⊔0aOstržek cizmišljena oseba
  700⊔02sgce 8eng 9ita aPinocchio cFictitious character
  (Polje 700 sadrži oblik imena koji se koristi u engleskom jeziku i koji odgovara slovenačkom obliku imena u polju 200.)
 3. *

  100⊔⊔ba cslv gba
  152⊔⊔bsgc
  200⊔0aMarija cBlažena Devica csvetnica
  700⊔08eng aMary cBlessed Virgin cSaint
  (Polje 700 sadrži engleski oblik imena koji odgovara slovenačkom obliku imena u polju 200.)