COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Aapril2020

7XX BLOK NORMATIVNIH PRISTUPNIH TAČAKA NA DRUGIM JEZICIMA I/ILI PISMIMA

SPISAK POLJA

700Normativna pristupna tačka na drugom jeziku i/ili pismu – lično ime
710Normativna pristupna tačka na drugom jeziku i/ili pismu – naziv korporacije
715Normativna pristupna tačka na drugom jeziku i/ili pismu – ime političko-teritorijalne jedinice ili geografsko ime
720Normativna pristupna tačka na drugom jeziku i/ili pismu – porodično ime
730Normativna pristupna tačka na drugom jeziku i/ili pismu – naslov
740Normativna pristupna tačka na drugom jeziku i/ili pismu – ime/naslov
743Normativna pristupna tačka na drugom jeziku i/ili pismu – ime/dogovoreni naslov za pravne i religijske tekstove
750Normativna pristupna tačka na drugom jeziku i/ili pismu – tematska predmetna oznaka
780Normativna pristupna tačka na drugom jeziku i/ili pismu – oblik, žanr ili fizičke karakteristike

Blok sadrži oblik na drugom jeziku i/ili pismu za pristupnu tačku u bloku 2XX.

Polja 7XX imaju iste indikatore i većinu potpolja kao polja 2XX, zato kod polja 7XX opisi istih potpolja nisu ponovljeni.

U poljima 7XX možemo koristiti sledeća kontrolna potpolja:

2Kod sistema
3Broj zapisa
7Pismo osnovnog dela pristupne tačke
8Jezik katalogizacije
9Jezik osnovnog dela pristupne tačke

Upotreba kontrolnih potpolja opisana je u poglavlju Kontrolna potpolja (pre bloka 2XX).