COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Amart2018

400 Varijantna pristupna tačka – lično ime

Polje sadrži varijantnu pristupnu tačku za oblik ličnog imena sa kojeg upućujemo.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
400Varijantna pristupna tačka – lično imer
aPočetni elementnr
bPreostali deo imenanr
cDodaci imenu (ne datumi)r
dRimski brojevinr
fDatuminr
gRazvijeni inicijali ličnog imenanr
jFormalna potpodelar
xTematska potpodelar
yGeografska potpodelar
zHronološka potpodelar
2Kod sistemanr
3Broj zapisanr
5Kod za odnosnr
7Pismo osnovnog dela pristupne tačkenr
8Jezik katalogizacijenr
9Jezik osnovnog dela pristupne tačkenr

Indikatori

INDIKATORVREDNOSTZNAČENJE
1Nije definisan
2Način unosa imena
0unosi se samo ime ili ime i prezime
1unosi se prezime i ime

Indikator označava da li je ime uneto u prirodnom redosledu (samo ime ili ime i prezime) ili u invertovanom obliku (prezime i ime).

OPIS POTPOLJA

Potpolja od a do f opisana su kod polja 200, potpolja j, x, y i z u poglavlju Potpodele, a potpolja 2, 3, 5, 7, 8 i 9 u poglavlju Kontrolna potpolja.

400g Razvijeni inicijali ličnog imena

Puni oblik ličnih imena, kada su u potpolje b upisani inicijali kao preferentni oblik i kada su potrebna oba oblika, inicijali i puni oblik.

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Pristupna tačka u polju 400 je variantni ili nepreferentni oblik pristupne tačke u polju 2XX. Određena je u skladu s nacionalnim opisnim kataloškim pravilima ili sa sistemom predmetnih oznaka.

U zapisima za normativnu kontrolu autora, potpolje 9 u polju 400 koristimo za određivanje ispisa uputnica "vidi" kod pojedinih bibliografskih zapisa. Unosom ovog potpolja sprečavamo ispis određenih uputnica "vidi". Kod pojedinih autora iz polja 70X u bibliografskom zapisu ispisaće se samo uputnice "vidi" za varijantne pristupne tačke za koje polje 400 u odgovarajućem normativnom zapisu ne sadrži potpolje 9 ili je u njemu isti kod za jezik kao u bibliografskom zapisu u potpolju 101a – Jezik (vidi primer 5). Na ovaj način možemo izbeći ispis uputnica "vidi" za oblike imena koji su nastali zbog prevoda autorovih dela na razne jezike.

SRODNA POLJA

200NORMATIVNA PRISTUPNA TAČKA – LIČNO IME

PRIMERI

 1. 200⊔1aDu Maurier, cDame bDaphne
  400⊔1aMaurier, cDame bDaphne du
 2. 200⊔1aWaterman, bAnthony M.C., f1931-
  400⊔1aWaterman, bA.M.C.
 3. 200⊔1aRolfe, bFr.
  400⊔0aCorvo, cBaron
  400⊔1aRolfe, bFrederick William
 4. *

  200⊔1aBor bMatej
  400⊔15f aPavšič bVladimir

  Prikaz normativnog zapisa:

  Ispis prema ISBD-u:

  Bor, Matej

  <Pavšič, Vladimir (pravo ime)

 5. *

  200⊔1aShakespeare bWilliam
  400⊔19scr aŠekspir bViljem
  (Uputnica "vidi" za oblik "Šekspir, Viljem" ispisaće se samo kod bibliografskih zapisa u kojima se u potpolju 101a nalazi kod "scr".)
 6. *

  200⊔1aPavlin bStanka
  400⊔15k aJančar bStanka
 7. *

  200⊔1aArnež bZoran M. r04917
  400⊔1aArnež bZoran
  400⊔1aArnež bZoran Marij
  400⊔1aArnež bZ.
 8. *

  200⊔1aRužič bErnest
  400⊔05z aE. R.
  400⊔05z aER
 9. *

  200⊔0aJanez Svetokriški
  400⊔15f aLionelli bTobija
  400⊔0aIoannes Baptista a Santa Cruce
  400⊔0aJoannes Baptista a Sancta Cruce
 10. *

  200⊔1aLahovnik bMatej r18935
  400⊔15z aLahkovnik bMatej
  810⊔⊔aRešeni primeri, naloge in pojasnila za predmet Ekonomika podjetja 2 : vaje / Matej Lahkovnik[!]. - 2001 bMatej Lahkovnik
  830⊔⊔aOblika imena Lahkovnik, Matej je posledica tipkarske napake.
  (Ako je ime autora pogrešno napisano na publikaciji, radimo uputnicu "vidi" i za taj oblik.)
 11. * COBISS.net

  200⊔17ca aПрокофьев bСергей Сергеевич f1891-1953
  200⊔17ba aProkof'ev bSergej Sergeevic f1891-1953
  400⊔07ca aПрокофиев f1891-1953
  400⊔17ba aProkofiev bSergej f1891-1953
  400⊔17ca aПрокофиев bСергей f1891-1953
 12. * COBISS.net

  200⊔07cb aГргур dI cпапа fоко 540-604
  200⊔07ba aGregorius dI cpapa foko 540-604
  400⊔07cb aГригорије Двојеслов fоко 540-604 cсвети
  400⊔07ba aGrgur Veliki foko 540-604
 13. *

  200⊔0aMarija cSveta Devica
  400⊔0aBlažena Devica Marija
  400⊔0aBogorodica
  400⊔0aBrezmadežna
  400⊔0aDevica Marija
  400⊔0aMadona
  400⊔0aMati Božja
  400⊔0aNaša Gospa
  400⊔02ram 3<nnn> 5n 8fre aMarie cSainte Vierge
  400⊔02sears 3<nnn> 5n 8eng aMary cBlessed Virgin, Saint
  (Zapis iz SGC-a.)
 14. *

  200⊔0aZevs cgrško božanstvo
  400⊔12ram 3FRBNF11950542 5n 8fre aZeus (divinité grecque)
  450⊔⊔2lc 3sh 85149769 5n 8eng aZeus (Greek deity)
  450⊔⊔2sears 3sh 85149769 5n 8eng aZeus (Greek deity)
  (Zapis iz SGC-a. Normativne pristupne tačke za istu osobu koje su oblikovane po pravilima iz drugih sistema predmetnih oznaka, takođe možemo da upišemo u polja u bloku 4XX. U sistemu RAMEAU, imena božanstava tretiraju se kao lična imena, te je zato pristupna tačka upisana u polje 400. U LCSH i Sears imena božanstava tretiraju se kao tematske predmetne oznake, te su zato pristupne tačke upisane u polja 450.)
 15. *

  106⊔⊔a2
  200⊔0aEgerija f3..-3..? cavtorica potopisnega dnevnika
  400⊔09lat aAetheria f3..-3..? cavtorica potopisnega dnevnika
  400⊔09lat aEgeria f3..-3..? cavtorica potopisnega dnevnika
  400⊔09fre aÉgérie f3..-3..? cavtorica potopisnega dnevnika
  400⊔09lat aEterija f3..-3..? cavtorica potopisnega dnevnika
  400⊔09lat aEtheria f3..-3..? cavtorica potopisnega dnevnika
  400⊔09fre aÉthérie f3..-3..? cavtorica potopisnega dnevnika
  (Zapis iz SGC-a.)
 16. *

  106⊔⊔a2
  200⊔1aKolumb bKrištof f1451-1506
  400⊔19fre aColomb bChristophe f1451-1506
  400⊔19ita aColombo bCristoforo f1451-1506
  400⊔19por aColomb bCristóvão f1451-1506
  400⊔19spa aColón bCristóbal f1451-1506
  400⊔19spa aColón y Fontanarrosa bCristóbal f1451-1506
  400⊔19spa aFontanarrosa bCristóbal Colón y f1451-1506
  400⊔19eng aColumbus bChristopher f1451-1506
  400⊔19lat aColumbus bChristophorus f1451-1506
  400⊔19rus aKolumb bHristofor f1451-1506
  400⊔19pol aKolumb bKrzysztof f1451-1506
  400⊔19srp aKolumbo bKristofor f1451-1506
  400⊔19ger aKolumbus bChristoph f1451-1506
  (Zapis iz SGC-a.)
 17. *

  106⊔⊔a2
  200⊔0aSmrkci cizmišljeni liki
  400⊔09eng aSmurfs cizmišljeni liki
  (Zapis iz SGC-a.)