COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Aapril2020

410 Varijantna pristupna tačka – naziv korporacije

Polje sadrži varijantnu pristupnu tačku za oblik imena korporativnog tela, sa koje upućujemo.

Imena političko-teritorijalnih jedinica, koja se pojavljuju samostalno i koja se koriste kao pristupne tačke za autore, tretiramo kao korporativna tela (polje 410). Kao korporativna tela tretiramo i imena političko-teritorijalnih jedinica nakon kojih sledi potpodela za korporativno telo i koja se koriste kao pristupne tačke za autore ili kao predmetne pristupne tačke. Imena političko-teritorijalnih jedinica, koja se koriste kao predmetne pristupne tačke, samostalno ili samo s dodatim predmetnim potpodelama, tretiramo kao imena teritorija (polje 415).

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
410Varijantna pristupna tačka – naziv korporacijer
aPočetni elementnr
bPotpodelar
cDodatak imenu ili kvalifikatorr
dRedni broj sastankanr
eMesto sastankar
fGodina sastankanr
gInvertovani elementnr
hDeo imena koji nije početni ili invertovani elementnr
jFormalna potpodelar
xTematska potpodelar
zHronološka potpodelar
2Kod sistemanr
3Broj zapisanr
5Kod za odnosnr
7Pismo osnovnog dela pristupne tačkenr
8Jezik katalogizacijenr
9Jezik osnovnog dela pristupne tačkenr

Indikatori

INDIKATORVREDNOSTZNAČENJE
1Tip korporativnog tela
0ime korporativnog tela
1sastanak
2Način unosa imena
0ime u invertovanom obliku
1ime uneto pod sedištem ili jurisdikcijom
2ime u prirodnom redosledu

OPIS POTPOLJA

Potpolja od a do h opisana su kod polja 210, potpolja j, x i z u poglavlju Potpodele, a potpolja 2, 3, 5, 7, 8 i 9 u poglavlju Kontrolna potpolja.

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Pristupna tačka u polju 410 je varijantni ili nepreferentni oblik pristupne tačke u polju 2XX. Određena je u skladu s nacionalnim opisnim kataloškim pravilima ili sa sistemom predmetnih oznaka.

SRODNA POLJA

210NORMATIVNA PRISTUPNA TAČKA – NAZIV KORPORACIJE

PRIMERI

 1. 21002aDelaware Racing Commission
  41001aDelaware. bRacing Commission
 2. 21002aSchweizerischesRotes Kreuz
  41002aCroix-Rouge suisse
 3. 21012aSymposium on Endocrines and Nutrition f(1956 ; eUniversity of Michigan)
  41012aNutrition Symposium f(1956 ; eUniversity of Michigan)
 4. 21002aD.B. Lister & Associates
  41000aLister gD.B. & Associates
 5. *

  21002aInstitut informacijskih znanosti cMaribor
  410025d aIZUM
  41002aInstitute of Information Science cMaribor
  (Prikaz normativnog zapisa:)
  Ispis prema ISBD-u:

  Institut informacijskih znanosti (Maribor)

  < IZUM (akronim)

 6. *

  21012aSlovensko združenje za projektni management bProjektni forum f2001 eMaribor
  41012aZPM bProjektni forum f2001 eMaribor
 7. *

  21002aGoriški muzej cNova Gorica
  41002aMuseum von Gorica cNova Gorica
  41002aGorica Museum cNova Gorica
 8. *

  21002aSkupnost neodvisnih držav
  410029fre aCEI
  410029eng aCIS
  410019eng aCommonwealth of Independent States
  410029fre aCommunauté des Etats indépendants
  41002aSND
  410029rus aSNG
  410029rus aSodružestvo nezavisimyh gosudarstv
  410022ram 3FRBNF12333917 5n 8fre aCommunauté des Etats indépendants
  410012sears 3SSEA94000034 5n 8eng aCommonwealth of Independent States
  (Zapis iz SGC-a. U polju 410 nalaze se izrazi za Skupnost neodvisnih držav na stranim jezicima i njihove skraćenice. Normativne pristupne tačke za Skupnost neodvisnih držav, koje su oblikovane po pravilima iz drugih sistema predmetnih oznaka, takođe upisujemo u polje 410.)
 9. *

  21002aKolosej cRim, Italija
  410029lat aAmphitheatrum Flavium cRim, Italija
  410029ita aAnfiteatro Flavio cRim, Italija
  410029fre aColisée cRim, Italija
  410029eng aColiseum cRim, Italija
  410029ita aColosseo cRim, Italija
  410029eng aColosseum cRim, Italija
  41002aFlavijev amfiteater cRim, Italija
  410012lc 3sh 87004621 5n 8eng aColosseum (Rome, Italy)
  415⊔⊔2ram 3FRBNF1194862 5n 8fre aRome (Italie) xColosseo
  (Zapis iz SGC-a. U sistemu LCSH, rimski Koloseum tretira se kao korporativno telo, te ga zato upisujemo u polje 410. U sistemu RAMEAU, tretira se kao geografsko ime koje upisujemo u polje 415.)