COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Aapril2020

4XX BLOK VARIJANTNIH PRISTUPNIH TAČAKA

SPISAK POLJA

400Varijantna pristupna tačka – lično ime
410Varijantna pristupna tačka – naziv korporacije
415Varijantna pristupna tačka – ime političko-teritorijalne jedinice ili geografsko ime
420Varijantna pristupna tačka – porodično ime
430Varijantna pristupna tačka – naslov
440Varijantna pristupna tačka – ime/naslov
443Varijantna pristupna tačka – ime/dogovoreni naslov za pravne i religijske tekstove
450Varijantna pristupna tačka – tematska predmetna oznaka
480Varijantna pristupna tačka – oblik, žanr ili fizičke karakteristike

Blok sadrži varijantne pristupne tačke. Iz svakog polja 4XX može da se generiše uputnica koja usmerava korisnika sa varijantne pristupne tačke na normativnu pristupnu tačku u polju 2XX (tj. uputnica).

Polja 4XX imaju iste indikatore i većinu potpolja kao polja 2XX, zato kod polja 4XX opisi potpolja nisu ponovljeni.

U poljima 4XX možemo da koristimo sledeća kontrolna potpolja:

2Kod sistema
3Broj zapisa
5Kod za odnos
7Pismo osnovnog dela pristupne tačke
8Jezik katalogizacije
9Jezik osnovnog dela pristupne tačke

Upotreba kontrolnih potpolja opisana je u poglavlju Kontrolna potpolja (pre bloka 2XX).