Konferenca COBISS 2011
SlovenskiEngleskiSrpskiMakedonskiBolgarskiHOMEProgramProgramProgram
 
15–16 nëntor 2011

Në konferencë morën pjesë
351 pjesëmarrës.V E N D I

Habakuk Convention Centre
VendiH I S T O R I A

Konferenca COBISS:

E martë, 15 nëntor
Jay Jordan (OCLC):
Roli Global i OCLC-së 
Richard Wallis (Këshilltar, Talis):
Të dhënat e lidhura dhe Web-i i të dhënave - për bibliotekat 
Alan Danskin (The British Library):
RDA – Perspektivat europiane 
Melita Ambrožič (NBiblioteka Kombëtare dhe Universitare):
'Standardet' për Bibliotekat Akademike 
Maja Bogataj Jančič (Instituti i Pronës Intelektuale):
Bibliotekat në mjedisin digjital dhe menaxhimi i të drejtës së autorit 
Svetlana Slapšak (Institutum Studiorum Humanitatis):
Nomadizmi kulturor në Ballkan – Udhetimet e ideve dhe njerëzit 

E mërkurë, 16 nëntor
Seksioni A: Inovacionet (Risite) teknologjike në sistemin COBISS
Minutat për raportet e Qëndrave Kombëtare COBISS:
Nikolay Delibozov:Biblioteka Kombëtare 'St. St. Cyril and Methodius', Bullgari 
Ljubčo Jovanov:Biblioteka Kombëtare dhe Universitare 'St. Kliment Ohridski', Maqedoni 
Milutin Djukić:Biblioteka Kombëtare Qëndrore 'Đurđe Crnojević', Mali i Zi 
Miroljub Stojanović:Biblioteka Kombëtare e Serbisë 
Eldin Hodžić:Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Bosnjë Hercegovinës 
Dejan Valh:IZUM, Sllovenia 

Dejan Valh (IZUM):
Pajtueshmeria e COBISS-it me Aktin e Mbrojtes së të Dhënave Personale 
Matjaž Straus Istenič (Arnes):
IPv6 në biblioteka 
Janez Groznik (Biblioteka Kombëtare dhe Universitare):
Qendra e të dhënave, NUK 
Aleš Kodrič (Lancom):
Ruajta e të dhënave me de-dublikat (dyfishim) 
Samo Ratej (HP Slovenia):
Cloud Computing 
Srečko Benčec, Domen Šetar (IZUM):
COBISS në mjedisin virtual 
Uroš Kuhar (Biblioteka Publike, Maribor), Jure Sande (IZUM):
Biblioteka lëvizëse online, Kuhar 
Biblioteka lëvizëse online, Sande
Bojan Uranjek (Biblioteka qëndrore ndërkomunale Žalec), Boštjan Fras (DataScan):
RFID në Bibliotekën Žalec, inovacionet në fushën RFID, Uranjek 
RFID në Bibliotekën Žalec, inovacionet në fushën RFID, Fras 

Matej Zeme (Biblioteka qëndrore e Celjes), Andrej Hlastec (ADD):
LIBROAM në Bibliotekën e Celjes, Zeme 
LIBROAM në Bibliotekën e Celjes, Hlastec 

Seksioni B: Ish studentët COBISS
Franci Pivec (Maribor):
Roli i alumni në botën profesionale 
Primož Južnič (Universiteti i Lubjanës):
Bibliotekari si profesionist dhe intelektual 
Ivan Pehar (Biblioteka publike, Zadar):
Të jesh drejtor i mirë i një biblioteke 
Pero Šobot (IZUM):
Roli lidhës i Qendrave Kombëtare COBISS 
Branka Badovinac (IZUM):
Ftesë për kontribut në çështje ndërkombëtare të revistës "KNJIŽNICA" 

 
e-mail © 2011 IZUM e-mail