Konferenca COBISS 2011
SlovenskiEngleskiSrpskiMakedonskiBolgarskiHOMEProgramProgramProgram
 
KONFERENCA COBISS 2011


E hënë, 14 nëntor
17.00-21.00    Regjistrimi

E martë, 15 nëntor
  9.00   Regjistrimi i pjesmarrësve
10.30   Fjala e mirëseardhjes
  Davor Šoštarič (Drejtor i IZUM-it)
  Përfaqësues i ministrisë
11.00   Jay Jordan (OCLC)
Roli Global i OCLC-së
12.00   Pushim
12.30   Richard Wallis (Këshilltar, Talis)
Të dhënat e lidhura dhe Web-i i të dhënave - për bibliotekat
  Alan Danskin (The British Library)
RDA – Perspektivat europiane
  Diskutime
14.30   Dreka
16.00   Melita Ambrožič (Biblioteka Kombëtare dhe Universitare)
'Standardet' për Bibliotekat Akademike
  Maja Bogataj Jančič (Instituti i Pronës Intelektuale)
Bibliotekat në mjedisin digjital dhe menaxhimi i të drejtës së autorit
  Svetlana Slapšak (Instituti i Studimeve Humanitare)
Nomadizmi kulturor në Ballkan – Udhetimet e ideve dhe njerëzit
  Diskutime
18.00   Përfundimi i ditës së parë
20.00   Darka e pritjes në hotel ARENA

E mërkurë, 16 nëntor – Dita post-konferencë
Seksioni A: Inovacionet (Risite) teknologjike në sistemin COBISS   Seksioni B (Salla Priol):
Ish studentët COBISS
(Nuk ka përkthim të njëkohshëm)
8.00  Regjistrimi
8.30  Fjala e mirëseardhjes
  Branko Zebec (Asistent drejtor, IZUM)
8.40  Minutat për raportet e Qëndrave Kombëtare COBISS
  Nikolay Delibozov (Biblioteka Kombëtare 'St. St. Cyril and Methodius', Bullgari)
  Ljubčo Jovanov (Biblioteka Kombëtare dhe Universitare 'St. Kliment Ohridski', Maqedoni)
  Milutin Djukić (Biblioteka Kombëtare Qëndrore 'Đurđe Crnojević', Mali i Zi)
  Miroljub Stojanović (Biblioteka Kombëtare e Serbisë)
  Eldin Hodžić (Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Bosnjë Hercegovinës)
  Dejan Valh (IZUM, Sllovenia)
9.40  Pushim
10.00  Dejan Valh (IZUM)
Pajtueshmeria e COBISS-it me Aktin e Mbrojtes së të Dhënave Personale
  Matjaž Straus Istenič (Arnes)
IPv6 në biblioteka
  Janez Groznik (Biblioteka Kombëtare dhe Universitare))
Qendra e të dhënave, NUK
  Aleš Kodrič (Lancom)
Ruajta e të dhënave me de-dublikat (dyfishim)
  Samo Ratej (HP Slovenia)
Cloud Computing
  Diskutime
11.45  Pushim
12.15  Srečko Benčec, Domen Šetar (IZUM)
COBISS në mjedisin virtual
  Uroš Kuhar (Biblioteka Publike, Maribor), Jure Sande (IZUM)
Biblioteka lëvizëse online
  Boštjan Batič (IZUM)
COBISS3, COBISS/Connect dhe COBISS/OPAC në MacOS dhe Linux
  Bojan Uranjek (Biblioteka qëndrore ndërkomunale Žalec), Boštjan Fras (DataScan)
RFID në Bibliotekën Žalec, inovacionet në fushën RFID
  Matej Zeme (Biblioteka qëndrore e Celjes), Andrej Hlastec (ADD)
LIBROAM në Bibliotekën e Celjes
  Diskutime dhe përfundime
14.00  Dreka
 
8.00  Regjistrimi
9.00  Franci Pivec (Maribor)
Roli i alumni në botën profesionale
9.40  Pushim
10.00  Sigrid Reinitzer (Graz)
Rëndësia e bashkëpunimit ndërkombëtar ndërmjet bibliotekarëve
10.30  Primož Južnič (Universiteti i Lubjanës)
Bibliotekari si profesionist dhe intelektual
11.00  Ivan Pehar (Biblioteka publike, Zadar)
Të jesh drejtor i mirë i një biblioteke
11.45  Pushim
12.15  Pero Šobot (IZUM)
Roli lidhës i Qendrave Kombëtare COBISS
12.45  Diskutime
13.15  Branka Badovinac (IZUM)
Ftesë për kontribut në çështje ndërkombëtare të revistës ˝KNJIŽNICA˝
13.30  Themelimi i grupit të studentëve alumni COBISS
14.00  Dreka

Interpretim i njëkohshëm
Interpretimi do të ofrohet në gjuhën sllovene, angleze, boshnjake/kroate/serbe,
bullgare dhe maqedonase.

 
 
e-mail © 2011 IZUM e-mail