COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecembar2020

F Vođenje bibliografija u COBISS sistemu

F.8 Bibliografski zapis za izvedeno delo (događaj)

Bibliografske zapise za izvedena dela (događaje) kreiramo zbog bibliografija, prvenstveno bibliografija istraživača koje pripremaju njihove matične ustanove. U druge svrhe ih, po pravilu, ne koristimo. Sam zapis za događaj kreiramo kada za određeno intelektualno ili umetničko delo ne postoji njegov pojavni oblik na fizičkom mediju ili internetu. Prilikom kreiranja bibliografskih zapisa za takva dela pomažu nam dokumenti koji su s događajem povezani i koji su nam u vreme katalogizacije na raspolaganju.

U postupku katalogizacije treba imati u vidu da je svrha katalogizacije da se dokumentuje rad koji je predstavljen posredstvom događaja. Dokumenti, koji su nam na raspolaganju prilikom katalogizacije, samo su izvor informacija, a ne i predmet katalogizacije.

Konsistentnim opisom izvedenih dela (događaja) omogućeno je:

 • jasno razlikovanje zapisa za izvedena dela od drugih zapisa;

 • pretraživanje zapisa za izvedena dela prema osnovnim kriterijumima (autor, naslov, tema, tipologija dokumenta, vrsta zapisa);

 • ispisivanje zapisa u bibliografijama istraživača.

Zapise kreiramo samo za već realizovane događaje, a nikada za najavljene događaje.

KREIRANJE ZAPISA ZA IZVEDENO DELO

Prilikom kreiranja zapisa za izvedeno delo uvažavamo sledeće:

 1. Zapis mora da sadrži minimalni obim podataka koji su potrebni za identifikaciju izvedenog dela (događaja).

 2. Kodirani podaci prvenstveno su namenjeni za identifikaciju zapisa, a ne dela.

 3. Naslov i podaci o odgovornosti moraju što preciznije da identifikuju izvedeno delo (događaj) i njegov kontekst.

 4. Prilikom oblikovanja naslova i podataka o odgovornosti može nam pomoći interpretacija i ekstrakcija informacija iz sekundarnih izvora.

 5. Napomene su namenjene informacijama o izvoru podataka i dodatnim objašnjenjima o događaju.

 6. Izvedeno delo (događaj) nema javno dostupan nosilac sadržaja, zato u zapisu ne postoji oznaka građe i podatak o građi i izdavaštvu.

 7. Ako se dokumenti, koji su povezani sa izvedenim delom (događajem), čuvaju u ličnoj dokumentaciji autora ili u arhivu ustanove, možemo upozoriti na uslove korišćenja.

 8. Vrstu autorstva, koja povezuje delo i osobu ili korporaciju, navodimo s obzirom na podatke u sekundarnom izvoru.

Prilikom izbora dela za koja oblikujemo zapise za izvedena dela, uvažavamo Tipologiju dokumenata/dela za vođenje bibliografija u sistemu COBISS.

U nastavku su opisana polja COMARC/B formata u zapisima za izvedena dela. Kod saveta za oblikovanje podataka u bibliografskom zapisu za izvedeno delo pošli smo od važećih kataloških pravila za knjižnu građu, međunarodnih pravila za opis arhivske građe, kao i od kataloške prakse koja se već niz godina formira u COBISS sistemu prilikom vođenja personalnih bibliografija istraživača.

Zapis za izvedeno delo kreiramo u masci za unos N (neknjižna građa).

Sekundarni izvori podataka

Bibliografske zapise za događaje oblikujemo na osnovu sekundarnih izvora koji najavljuju, rezimiraju ili komentarišu izvedeno delo koje je predmet bibliografskog zapisa. U sekundarne izvore svrstavamo: programe događaja, pozivnice, radio, televizijske, novinske ili internet programe emisija, prikaze i komentare u štampanim ili elektronskim medijima itd.

0XX Blok za identifikaciju

U potpolje 001b – Vrsta zapisa unosimo kod "u" – događaji, a u potpolje 001c – Bibliografski nivo kod "d" – izvedeno delo. U potpolje 001t – Tipologija dokumenata/dela* možemo da upišemo samo tipologiju koja počinje brojem 3.

1XX Blok kodiranih podataka

U zapis za izvedeno delo (događaj), u potpolje 100c – Godina izdavanja 1 obavezno unosimo podatak o godini događaja, jer nam je potreban pri razvrstavanju bibliografskih jedinica u personalnoj bibliografiji.

Potpolje 101a – Jezik teksta dodajemo samo u zapis za delo (događaj) koje je, bez sumnje, izvedeno u govornom ili pevanom obliku, a pri tom je jezik (takođe više jezika) poznat.

Unos u potpolje 102a – Država ne spada u sklop preporučenih polja i potpolja u zapisu za izvedeno delo, ali ga za statistiku događaja prema državama možemo upotrebiti za unos koda za mesto događaja.

Druge kodirane podatke ne unosimo.

2XX Blok glavnog opisa

Zapisi za izvedena dela sadrže naslov koji katalogizator dodeljuje na osnovu dokumenata koji su povezani s događajem. Svrha naslova je da identifikuje delo i da označi kontekst događaja u kojem je delo izvedeno. Zato su naslovi sažeti i po mogućnosti uključuju:

 • temu izvedenog dela (događaja) i vrstu događaja,

 • osobe ili ustanove koje su povezane s događajem,

 • kontekst događaja,

 • vreme i mesto događaja.

U načelu, naslov mora da bude na jeziku katalogizacije. Ako smo u njemu upotrebili delove teksta iz sekundarnog izvora, može da bude i na jeziku sekundarnog izvora.

U potpolje 200a – Stvarni naslov unosimo naslov izvedenog dela ili događaja, odnosno tekst koji najbolje opisuje njegov sadržaj.

Ako podaci u potpolju 200a nisu dovoljni za razumevanje konteksta izvedenog dela, u potpolje 200e – Dodatak naslovu možemo uneti podatke o vrsti događaja i podatke o mestu i vremenu događaja. Brojevi, koje dodaje katalogizator, su arapski.

Kod izvedenih dela, podatke o odgovornosti navodimo u području naslova i podataka o odgovornosti, i onda kada smo ih dobili iz sekundarnih izvora. U potpolje 200f – Prvi podatak o odgovornosti unosimo podatak o osobama i ustanovama koje su primarno povezane sa izvedenim delom, ako nisu navedene već u naslovu.

Navođenje drugih podataka o odgovornosti zavisi od vrste izvedenog dela. Više podataka o odgovornosti, po pravilu, navodimo kod muzičkih, vizuelnih ili pozorišnih događaja, ako smo do njih došli iz sekundarnih izvora. Prilikom određivanja redosleda podataka o odgovornosti, pomažu nam odgovarajuća ISBD pravila za muzičke i audiovizuelne izvore.

Uprkos tome što podatke iz polja 200 obično oblikuje katalogizator, ne navodimo ih u uglastim zagradama. U zapisima za dela koja nisu na fizičkim nosiocima ne koristimo polja i potpolja koja su namenjena podacima o izdavanju, distribuciji ili izdanju, kao ni polja i potpolja koja su namenjena opisu fizičkih karakteristika dela.

U masci N, u bloku 2XX jedino obavezno potpolje je 200a – Stvarni naslov.

001⊔⊔an bu cd d0 t3.10
100⊔⊔c2012 hslv lba
2000⊔aKoncert kitaristov Jerka Novaka in Žarka Ignjatovića edvorana GŠ Risto Savin, Žalec, 20. januar 2012
(Zapis za umetničko izvođenje. Naslovom smo obuhvatili sve podatke koji identifikuju događaj: vrstu koncerta, oba izvođača te mesto i vreme događaja.)
001⊔⊔an bu cd d0 t3.10
100⊔⊔c2012 hslv lba
2000⊔aDostojno jest ekoncert pred gostovanjem v Rusiji, dvorana Union, Maribor, 4. marec 2012 fKoncertni zbor Carmina Slovenica gdirigentka Karmina Šilec gtolkala Nino Mureškič
(S koncertom je povezano više osoba. Kada ih navodimo, navedemo i vrstu njihove odgovornosti.)
001⊔⊔an bu cd d0 t3.12
100⊔⊔c2004 hslv lba
2000⊔a20 let v razvoju knjižničnega informacijskega sistema erazstava v okviru konference COBISS 2004, Kongresni center Habakuk, Maribor, 9.-11. november, in Institut informacijskih znanosti, od 15. novembra do konca decembra 2004 favtorji razstave Breda Emeršič, Andrej Korošec in Marij Bizjak
(Izložba nema katalog. Iz programa konferencije izdvojili smo naslov koji sadrži temu izložbe, događaj u okviru kojeg je izložba organizovana, kao i mesto i vreme događaja.)
001⊔⊔an bu cd d0 t3.11
100⊔⊔c2012 hslv lba
1010⊔aslv
2000⊔aDr. Danilo Šuster eportretni intervju v Galeriji portretov znanstvenikov in intelektualcev, oddaja Podobe znanja, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 29. 6. 2012, od 16.30 do 17.00
(Zapis za radio emisiju koja nije dostupna na internetu. U naslovu smo naveli naslov konkretnog događaja i druge detalje radio emisije.)
001⊔⊔an bu cd d0 t3.14
100⊔⊔c2013 hslv lba
1010⊔aeng
102⊔⊔afre
2000⊔aColored scalars and Higgs physics electure at Laboratoire de Physique, Théorique d'Orsay, Université Paris-Sud, February 7, 2013 fSvjetlana Fajfer
(Zapis za predavanje na stranom univerzitetu. U polju za naslov navedeni su naslov predavanja i mesto i vreme događaja.)
001⊔⊔an bu cd d0 t3.15
100⊔⊔c2011 hslv lba
1010⊔aeng
2000⊔aCOBISS.Net: support to knowledge, intercultural dialogue and development of the region for a successful integration into EU epresentation at 40th International ABDOS Conference, Ljubljana, May 30 to June 2, 2011 fMarta Seljak, Pero Šobot
(Zapis za izlaganje na konferenciji bez štampanog oblika. U polju za naslov navedeni su naslov izlaganja i podaci koji identifikuju konferenciju.)
3XX Blok napomena

U napomenama navodimo izvore prema kojima smo oblikovali naslov i druge podatke u opisu i dajemo dodatne informacije o kontekstu događaja koje, zbog načela konciznosti, nismo naveli u polju 200.

U polju 300 navodimo napomenu o sekundarnim izvorima na osnovu kojih opisujemo izvedeno delo. Ako je rukopis za izvedeno delo, koje je predmet zapisa, na raspolaganju pod određenim uslovima, na to možemo upozoriti u napomeni.

Ostale podatke o kontekstu događaja, koji prevazilaze obim potrebnih podataka za identifikaciju dela, po potrebi navodimo u ponovljenom polju 300 – Opšta napomena. Na sličan način, u polju 323 – Napomena o izvođačima (građa za vizuelne projekcije i video građa te zvučni snimci) navodimo i druge izvođače umetničkog dela.

Napomene o nagradama, prvenstveno kod izvođenja i izložbi umetničkih dela, unosimo u polje 334 – Napomena o nagradi.

Ako naslov sadrži opšte izraze, kao što su: koncert, recital, igra itd., pojedinosti o sadržaju događaja unosimo u polje 327 – Napomena o sadržaju.

2000⊔aNagovor Brigite Čanč ob odprtju 15. razstave Mineralni fosili Pohorja in razstave Vizija Pohorja 2013 eKnjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 22. maj 2013
300⊔⊔aOpis po vabilu na razstavo
(Napomena o izvoru na osnovu koga je zapis oblikovan.)
2000⊔aKoncert kitaristov Jerka Novaka in Žarka Ignjatovića edvorana GŠ Risto Savin, Žalec, 20. januar 2012
300⊔⊔aOpis po vabilu na razstavo
327010Program: aSuite for two guitars / William Lawes. Les deux amis ; Fantazija za dve kitari op. 41 / Fernando Sor. Afrodita ; Izgubljeni ples / Jerko Novak. Suite italiana / Mario Gangi
(Program koncerta upisan je kao napomena o sadržaju događaja.)
2000⊔aCOBISS.Net: support to knowledge, intercultural dialogue and development of the region for a successful integration into EU epresentation at 40th International ABDOS Conference, Ljubljana, May 30 to June 2, 2011 fMarta Seljak, Pero Šobot
300⊔⊔aOpis po programu konference in dokumentaciji avtorjev
3000⊔aRokopis prispevka lahko posreduje knjižnica Instituta informacijskih znanosti v Mariboru z dovoljenjem avtorjev
(U napomeni su navedeni uslovi pristupa rukopisu koji su autori spremni da posreduju.)
2000⊔aNina Prešiček et Dejan Prešiček eà la suite du 13ème concours de Musique de Chambre, Paris, le 19 mai 2001 - Concours International d'Interprétation Pierre Lantier
334⊔⊔aTretja nagrada Grand Prix International
(Napomena o nagradi. Dopunjeni format ISO 690 prikazuje sadržaj polja 334.)
6XX Blok sadržinske analize

Sadržaj izvedenog dela tematski određujemo UDK brojem koji unosimo u potpolje 675c – UDK za pretraživanje*.

Predmetne odrednice za izvedena dela po pravilu ne dodeljujemo. Izuzetno ih možemo dodati kada postoji zapis za tematski slično delo istog autora ili u slučaju umetničkog izvođenja dela. Predmetne odrednice unosimo po ustaljenoj praksi biblioteke u polje 610, odnosno u polja 600609.

2000aIn-vitam epraizvedba dDom španskih borcev, 13. 4.-14. 4. 2010 in Velika dvorana SNG Maribor, 20. 4. 2010 fUrška Pompe gzbor Carmina Slovenica gdirigentka Karmina Šilec
6100⊔aslovenska glasba akoncerti
675⊔⊔c784
2000⊔aCOBISS.Net: support to knowledge, intercultural dialogue and development of the region for a successful integration into EU epresentation at 40th International ABDOS Conference, Ljubljana, May 30 to June 2, 2011 fMarta Seljak, Pero Šobot
6100⊔aCOBISS.net aSICRIS abibliografije raziskovalcev
675⊔⊔a021.64:012 c02 vUDCMRF 2006
(Sadržinska obrada urađena je na osnovu rukopisa predavanja.)
7XX Blok podataka o odgovornosti

U zapisima za izvedena dela (događaje) najčešće navodimo samo autore s primarnom odgovornošću. Izuzetak su prvenstveno zapisi za umetnička izvođenja (muzička ili pozorišna), gde navodimo podatke o više vrsta odgovornosti. Prilikom oblikovanja podataka o odgovornosti uvažavamo pravila o upotrebi polja 700702 u formatu COMARC/B i biramo što precizniji kod o vrsti autorstva.

U potpolje 70X3 – Broj normativnog zapisa upisujemo broj odgovarajućeg normativnog zapisa za lično ime. Kod istraživača se pobrinemo da normativni zapis sadrži šifru istraživača, jer je šifra istraživača jedan od uslova za vođenje personalne bibliografije istraživača. U potpolje 70X4 – Kod za vrstu autorstva upisujemo ulogu koju osoba ima u izvedenom delu (događaju). Ako nam sekundarni izvori podataka omogućuju, navodimo precizan kod za vrstu autorstva (npr. "545" – muzičar ili "005" – glumac ili "721" – pevač umesto koda "590" – izvođač). U potpolje 70X8 – Šifra ustanove/organizacije* unosimo kod ustanove pod čijim je okriljem delo nastalo.

U polja 71X – Naziv korporacije najčešće unosimo muzičke ili umetničke grupe koje su povezane sa izvedenim delom, a u potpolje 71X4 – Kod za vrstu autorstva upisujemo precizan kod za vrstu autorstva.

2000aKoncert kitaristov Jerka Novaka in Žarka Ignjatovića edvorana GŠ Risto Savin, Žalec, 20. januar 2012
700⊔1323240291 aNovak bJerko 4545
7011324689251 aIgnjatović bŽarko 727735 4545 83-216.03
2000⊔a20 let v razvoju knjižničnega informacijskega sistema erazstava v okviru konference COBISS 2004, Kongresni center Habakuk, Maribor, 9.-11. november, in Institut informacijskih znanosti, od 15. novembra do konca decembra 2004 favtorji razstave Breda Emeršič, Andrej Korošec in Marij Bizjak
700⊔1336964195 aEmeršič bBreda 740054 4904 84-007
701134813155 aKorošec bAndrej 719457 f1972- 4904 84-007
7011361576035 aBizjak bMarij 4904 84-007
2000⊔aDr. Danilo Šuster eportretni intervju v Galeriji portretov znanstvenikov in intelektualcev, oddaja Podobe znanja, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 29. 6. 2012, od 16.30 do 17.00
700⊔133514723 aŠuster bDanilo 711554 4460 83-215.08
2000⊔aDostojno jest ekoncert pred gostovanjem v Rusiji, dvorana Union, Maribor, 4. marec 2012 fKoncertni zbor Carmina Slovenica gdirigentka Karmina Šilec gtolkala Nino Mureškič
702138387683 aŠilec bKarmina 735579 4250 83-216.03
7021314886499 aMureškič bNino 4545
71002aCarmina Slovenica 4590

PRIMERI

 1. 001⊔⊔an bu cd d0 t3.10 7ba
  100⊔⊔c2012 hslv lba
  2000⊔aKoncert kitaristov Jerka Novaka in Žarka Ignjatovića edvorana GŠ Risto Savin, Žalec, 20. januar 2012
  300⊔⊔aOpis po koncertnem listu
  327100Program: aSuite for two guitars / William Lawes. Les deux amis ; Fantazija za dve kitari op. 41 / Fernando Sor. Afrodita ; Izgubljeni ples / Jerko Novak. Suite italiana / Mario Gangi
  675⊔⊔a785.6 c785 vUDCMRF 2006
  700⊔1323240291 aNovak bJerko 4545
  7011324689251 aIgnjatović bŽarko 727735 4545 83-216.03
  Ispis prema ISO 690:

  NOVAK, Jerko (glasbenik), IGNJATOVIĆ, Žarko (glasbenik). Koncert kitaristov Jerka Novaka in Žarka Ignjatovića : dvorana GŠ Risto Savin, Žalec, 20. januar 2012.

 2. 001⊔⊔an bu cd d0 t3.10
  100⊔⊔c2012 hslv lba
  2000⊔aDostojno jest ekoncert pred gostovanjem v Rusiji, dvorana Union, Maribor, 4. marec 2012 fKoncertni zbor Carmina Slovenica gdirigentka Karmina Šilec gtolkala Nino Mureškič
  300⊔⊔aOpis po koncertnem listu
  675⊔⊔a78.087.68 c78.08 vUDCMRF 2006
  702138387683 aŠilec bKarmina 735579 4250 83-216.03
  7021314886499 aMureškič bNino 4545
  71002aCarmina Slovenica 4590
  970⊔⊔aCarmina Slovenica (izvajalec)
  Ispis prema ISO 690:

  Carmina Slovenica (izvajalec). Dostojno jest : koncert pred gostovanjem v Rusiji, dvorana Union, Maribor, 4. marec 2012.

 3. 001⊔⊔an bu cd d0 t3.12
  100⊔⊔c2004 hslv lba
  2000⊔a20 let v razvoju knjižničnega informacijskega sistema erazstava v okviru konference COBISS 2004, Kongresni center Habakuk, Maribor, 9.-11. november, in Institut informacijskih znanosti, od 15. novembra do konca decembra 2004 lavtorji razstave Breda Emeršič, Andrej Korošec in Marij Bizjak
  300⊔⊔aOpis po programu konference
  675⊔⊔c02
  700⊔1336964195 aEmeršič bBreda 740054 4904 84-007
  701134813155 aKorošec bAndrej 719457 f1972- 4904 84-007
  7011361576035 aBizjak bMarij 4904 84-007
  Ispis prema ISO 690:

  EMERŠIČ, Breda (avtor razstave), KOROŠEC, Andrej (avtor razstave), BIZJAK, Marij (avtor razstave). 20 let v razvoju knjižničnega informacijskega sistema : razstava v okviru konference COBISS 2004, Kongresni center Habakuk, Maribor, 9.-11. november, in Institut informacijskih znanosti, od 15. novembra do konca decembra 2004.

 4. 001⊔⊔an bu cd d0 t3.11
  100⊔⊔c2012 hslv lba
  1010⊔aslv
  2000⊔aDr. Danilo Šuster eportretni intervju v Galeriji portretov znanstvenikov in intelektualcev, oddaja Podobe znanja, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 29. 6. 2012, od 16.30 do 17.00
  675⊔⊔c01
  700⊔133514723 aŠuster bDanilo 711554 4460 83-215.08
  (Radio emisija nije dostupna na internetu.)
  Ispis prema ISO 690:

  ŠUSTER, Danilo (intervjuvanec). Dr. Danilo Šuster : portretni intervju v Galeriji portretov znanstvenikov in intelektualcev, oddaja Podobe znanja, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 29. 6. 2012, od 16.30 do 17.00.

 5. 001⊔⊔an bu cd d0 t3.14
  100⊔⊔c2013 hslv lba
  1010⊔aeng
  102⊔⊔afre
  2000⊔aColored scalars and Higgs physics electure at Laboratoire de Physique, Théorique d'Orsay, Université Paris-Sud, February 7, 2013 fSvjetlana Fajfer
  300⊔⊔aOpis po vabilu in po rokopisu predavanja
  675⊔⊔c539.1
  700⊔133988067 aFajfer bSvjetlana 714130 4070 83-111.01 81-001.01.01
  (Zapis sadrži i polje 102, budući da je za ustanovu važna statistika događaja prema pojedinim državama.)
  Ispis prema ISO 690:

  FAJFER, Svjetlana. Colored scalars and Higgs physics : lecture at Laboratoire de Physique, Théorique d'Orsay, Université Paris-Sud, February 7, 2013.

 6. 001⊔⊔an bu cd d0 t3.14
  100⊔⊔c2012 hslv lba
  1010⊔aslv
  2000⊔aSlovenska narečja v evropskih globalizacijskih procesih evabljeno predavanje na Univerzi ELTE v Budimpešti, na Inštitutu za slovansko in baltsko filologijo, 22. 3. 2012 fMihaela Koletnik
  300⊔⊔aOpis po vabilu
  675⊔⊔c811.163.6
  700⊔133695715 aKoletnik bMihaela 712507 4070 83-215.04
  Ispis prema ISO 690:

  KOLETNIK, Mihaela. Slovenska narečja v evropskih globalizacijskih procesih : vabljeno predavanje na Univerzi ELTE v Budimpešti, na Inštitutu za slovansko in baltsko filologijo, 22. 3. 2012.

 7. 001⊔⊔an bu cd d0 t3.15
  100⊔⊔c2012 hslv lba
  1010⊔aeng
  2000⊔aCOBISS.Net: support to knowledge, intercultural dialogue and development of the region for a successful integration into EU epresentation at 40th International ABDOS Conference, Ljubljana, May 30 to June 2, 2011 fMarta Seljak, Pero Šobot
  300⊔⊔aOpis po programu konference in dokumentaciji avtorjev
  300⊔⊔aRokopis prispevka lahko posreduje knjižnica Instituta informacijskih znanosti v Mariboru z dovoljenjem avtorjev
  6100⊔aCOBISS.net aSICRIS abibliografije raziskovalcev
  675⊔⊔a021.64:012 c02 vUDCMRF 2006
  700⊔132862179 aSeljak bMarta 707817 4070 84-007
  701131632611 aŠobot bPero 7000875 4070 84-007
  Ispis prema ISO 690:

  SELJAK, Marta, ŠOBOT, Pero. COBISS.Net: support to knowledge, intercultural dialogue and development of the region for a successful integration into EU : presentation at 40th International ABDOS Conference, Ljubljana, May 30 to June 2, 2011.

 8. 001⊔⊔an bu cd d0 t3.25
  100⊔⊔c2013 hslv lba
  2001⊔aPravno in alternativno reševanje sporov eokrogla miza na istoimenski konferenci v organizaciji Evropske pravne fakultete iz Nove Gorice, 23.–24. 4. 2013, Brdo pri Kranju fsodelujejo Slobodan Dujić … [et al.]
  300⊔⊔aOpis po povabilu
  300⊔⊔aSodelujejo tudi: Krešo Puharič, Gordana Ristin, Dimitrij Rupel, Ernest Petrič, Miha Pogačnik, Bojan Žalec, Vojko Strahovnik, Jože Dežman, Zvone Vodovnik; moderatorja Peter Jambrek in Barney Jordaan
  675⊔⊔a001.891.32(497.4) c001.891 vUDCMRF 2006
  701135710435 aDujić bSlobodan 4905
  701133201379 aPuharič bKrešimir 709833 4905
  7011312302947 aRistin bGordana 4905
  701132350691 aRupel bDimitrij 704999 4905
  701132013027 aPetrič bErnest 703076 4905
  701133922531 aPogačnik bMiha 713780 f1970- 4905
  701134140131 aŽalec bBojan 715057 4905 83-119
  7011315027811 aStrahovnik bVojko f1978- 726014 4905 83-119
  70113191075 aDežman bJože 735155 4905
  701133071587 aVodovnik bZvone 708987 4905
  701131729635 aJambrek bPeter 701327 4905
  70113234303843 aJordaan bBarney 4905
  901133201379 aPuharič bKrešo 709833
  (Iz raspoloživih izvora nije jasno na kojem su jeziku raspravljali učesnici okruglog stola. Zato u zapisu ne postoji polje 101.)
  Ispis prema ISO 690:

  DUJIĆ, Slobodan (diskutant), PUHARIČ, Krešimir (diskutant), RISTIN, Gordana (diskutant), RUPEL, Dimitrij (diskutant), PETRIČ, Ernest (diskutant), POGAČNIK, Miha (diskutant), ŽALEC, Bojan (diskutant), STRAHOVNIK, Vojko (diskutant), DEŽMAN, Jože (diskutant), VODOVNIK, Zvone (diskutant), JAMBREK, Peter (diskutant), JORDAAN, Barney (diskutant). Pravno in alternativno reševanje sporov : okrogla miza na istoimenski konferenci v organizaciji Evropske pravne fakultete iz Nove Gorice, 23.-24. 4. 2013, Brdo pri Kranju.

 9. 001⊔⊔an bu cd d0 t3.16
  100⊔⊔c2013 hslv lba
  1010⊔aeng
  2000⊔aLiquid crystal phase transitions under nanoconfinement and role of nanoparticles eguest lecture at the I-CAMP 2013 Summer School on Liquid Crystals and Inter-Continental Advanced Materials for Photonics Summer School, University of Cambridge, United Kingdom, July 2, 2013 fSamo Kralj
  300⊔⊔aOpis po vabilu
  675⊔⊔c532
  700⊔133004515 aKralj bSamo 708612 4070 83-217.02
  Ispis prema ISO 690:

  KRALJ, Samo. Liquid crystal phase transitions under nanoconfinement and role of nanoparticles : guest lecture at the I-CAMP 2013 Summer School on Liquid Crystals and Inter-Continental Advanced Materials for Photonics Summer School, University of Cambridge, United Kingdom, July 2, 2013