COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecembar2020

700 Lično ime – primarna odgovornost

Polje sadrži ime osobe koja ima primarnu odgovornost za delo, opisano u bibliografskom zapisu. Ime unosimo u obliku koji je izabran za jedinstvenu odrednicu.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
700Lično ime – primarna odgovornostnr
aPočetni elementnr
bPreostali deo imenanr
cDodaci imenu (ne datumi)r
dRimski brojevinr
eMesto zaposlenja**nr
fDatuminr
sPismo*nr
3Broj normativnog zapisanr
4Kod za vrstu autorstvar
7Šifra istraživača*nr
8Šifra ustanove/organizacije*r
9Broj prethodnog normativnog zapisa*nr

Indikatori

INDIKATORVREDNOSTZNAČENJE
1Indikator za ispis*
Bez vrednosti (ispisuje se u personalnoj bibliografiji)
2Izostavlja se iz personalne bibliografije
2Način unosa imena
0Unosi se samo ime ili ime i prezime
1Unosi se prezime i ime

Prvim indikatorom određujemo da li se jedinica ispisuje ili se ne ispisuje u autorovoj personalnoj bibliografiji.

Drugi indikator označava oblik, odnosno način unosa ličnog imena. Indikator označava da li je ime uneto u prirodnom redosledu (samo ime ili ime i prezime) ili u invertovanom obliku (prezime i ime).

OPIS POTPOLJA

700a Početni element

Deo imena koji se u odrednici koristi kao element za razvrstavanje (redalica), i koji omogućuje razvrstavanje i pretraživanje u katalogu. Najčešće je to prezime. Ako je prvi deo imena sastavljen iz dva ili više elemenata, tako ga i unosimo u potpolje a (vidi primere: 3, 4, 6, 7, 9, 17). Ako je polje 700 popunjeno, obavezno mora da bude popunjeno i potpolje a.

700b Preostali deo imena

Preostali deo imena (ime ili imena), kada je element za razvrstavanje prezime. Ako je potpolje popunjeno, vrednost drugog indikatora mora da bude "1" (vidi primere: 16, 8, 1017, 19, 20).

700c Dodaci imenu (ne datumi)

Bilo koji dodaci imenu (osim datuma), koji nisu sastavni deo imena, npr. titule, epiteti ili druge naznake (vidi primere: 8, 9, 18, 19). Ako ima više dodataka, potpolje ponavljamo.

Dodatak unosimo kada više autora ima isto ime, zato ih treba međusobno razlikovati.

700d Rimski brojevi

Rimski brojevi koji su deo imena nekih papa, vladara i crkvenih velikodostojnika. Ako je s brojem povezan epitet (ili dodatno ime), u ovo potpolje unosimo i broj i epitet. Ako potpolje popunimo, vrednost drugog indikatora mora da bude "0" (vidi primer 9).

700e Mesto zaposlenja**

Potpolje je popunjavano do 1991. godine za ispis publikacije Bulletin Scientifique.

700f Datumi

Datumi koji se odnose na lična imena. U potpolje možemo da unesemo i oznaku vrste datuma (npr. rođen, umro, period rada), i to u punom ili skraćenom obliku.

Datum ima ulogu elementa za razlikovanje, u slučaju kada se javlja više autora sa istim imenima. Datum obično unosimo u obliku "godina rođenja–" ili "godina rođenja–godina smrti" (vidi primere: 10, 12, 13).

700s Pismo*

Potpolje sadrži kod za pismo osnovnog dela odrednice (vidi primere: 21, 22). Koristi se samo u COBISS sistemima koji vode kataloge na više pisama.

7003 Broj normativnog zapisa

U potpolje unosimo identifikacioni broj normativnog zapisa za lično ime u polju (vidi primere: 414).

7004 Kod za vrstu autorstva

U potpolje unosimo kod koji određuje odnos između osobe čije je ime uneto u polje i bibliografske jedinice (vidi primere: 520). Koristi se globalni šifrarnik (vidi Dodatak H).

7007 Šifra istraživača*

Potpolje je namenjeno vođenju bibliografija istraživača u sistemima COBISS.

U sistemu COBISS.SI koristi se u zapisima za sve dokumente, odnosno sva dela čiji su autori upisani u SICRIS sistem ili imaju evidencionu šifru koju im je dodelio IZUM. Globalni šifrarnik istraživača sadrži sledeće podatke: šifru istraživača, prezime i ime istraživača, godinu rođenja i delokrug rada (vidi primere: 12, 13).

7008 Šifra ustanove/organizacije*

Potpolje je namenjeno vođenju bibliografija ustanova u sistemima COBISS. Obavezno je u zapisima koje određena ustanova želi da uvrsti u bibliografiju ustanove (vidi primer 13). Koristi se globalni šifrarnik ustanova/organizacija (vidi Dodatak F7).

7009 Broj prethodnog normativnog zapisa*

Potpolje nastaje prilikom automatskog usklađivanja bibliografskih zapisa s normativnim zapisima koji su označeni za brisanje ili sadrže polje 900 – Prevezivanja.

Ako je polje 700 povezano s takvim normativnim zapisom, prilikom usklađivanja u potpolje 3 programski se upisuje identifikacioni broj normativnog zapisa koji se koristi umesto "brisanog" ili "razdruženog" zapisa, a prethodni sadržaj potpolja 3 prenosi se u potpolje 9 (vidi primer 14).

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Na ispisu u obliku koji propisuje ISBD, iz polja 700 oblikuje se odrednica glavnog kataloškog listića. U zapisu, polje 700 ne sme da se pojavljuje istovremeno s poljem 710 – Naziv korporacije – primarna odgovornost, jer imenska i korporativna odrednica ne mogu istovremeno da predstavljaju odrednicu glavnog kataloškog listića.

U polju 700 obavezno moramo da popunimo i potpolje 4 – Kod za vrstu autorstva (vidi Dodatak H).

U COBISS sistemima, u kojima se vode katalozi na više pisama i koji imaju uključenu normativnu kontrolu, polje 700 je ponovljivo (vidi primere: 21, 22). Normativni zapis, naime, može da sadrži po dve normativne pristupne tačke u alternativnim pismima (ćirilica, latinica), te je zato ponovljeno i polje 700 koje je povezano s takvim normativnim zapisom. U prvo polje 700 upisuje se odrednica na pismu koje se podudara s pismom stvarnog naslova.

Redalica mora da bude upisana u polje malim slovima koja se na ispisima programski pretvaraju u velika slova.

Bibliografije istraživača

Akoje vrednost prvog indikatora "2", jedinica se izdvaja iz ispisa personalne bibliografije autora. Na ispis ostalih bibliografija indikator nema uticaja.

Potpolja 70X7 i 70X8 namenjena su vođenju i vrednovanju bibliografija istraživača. Specifičnosti prilikom unosa autora za vođenje bibliografija istraživača date su u Dodatku F.

SRODNA POLJA

200fNASLOV I PODACI O ODGOVORNOSTI, Prvi podatak o odgovornosti
U polje 200 unosimo podatke u obliku u kojem su navedeni na jedinici. Ime osobe u potpolju f, koja ima primarnu odgovornost za nastanak dela, unosimo u polje 700.
701LIČNO IME – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST
Polje koristimo kada istu odgovornost za delo ima više autora. Podatke u polju 701 oblikujemo prema istim pravilima kao i podatke u polju 700.
702LIČNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST
Polje koristimo za osobe čiji je doprinos u nastanku dela manji od doprinosa osobe iz polja 700 i/ili 701. Podatke u polju 702 oblikujemo prema istim pravilima kao i podatke u polju 700.
900LIČNO IME - PRIMARNA ODGOVORNOST (VARIJANTNA ODREDNICA)*
Varijantna odrednica, tj. varijantni, odnosno neusvojeni oblik imena autora, navedenog u polju 700.
903LIČNO IME (SRODNA ODREDNICA)*
Srodna odrednica, tj. jedinstvena odrednica, koja je povezana sa jedinstvenom odrednicom u polju 70X.
904LIČNO IME (PARALELNA ODREDNICA)*
Paralelna odrednica, tj. jedinstvena odrednica za osobu iz polja 70X na drugom jeziku ili pismu.

PRIMERI

 1. 700⊔1aBenson, bRowland S.
  (Ovakav način unosa pogodan je za sisteme koji u ispisima ne generišu interpunkciju. U sistemima COBISS zarez na kraju potpolja a ne unosimo.)
 2. 700⊔1aLawrence bD.H.
  700⊔1aLawrence bDavid Herbert
  700⊔1aLawrence bD.H. gDavid Herbert
  (Primer ilustruje različita moguća polja 700 za istu osobu, onako kako bi to uradili u više ustanova koje koriste različita kataloška pravila.)
 3. 700⊔1aDay Lewis, bCecil
  (Cecil Day Lewis ima dva prezimena koja se pišu bez crtice. Njegovo ime je uneto u skladu s pravilima koja određuju unos u obliku Day Lewis, Cecil.)
 4. 700⊔13014678 aBridges-Webb, bCharles
  (U potpolje 3 unet je identifikacioni broj normativnog zapisa.)
 5. *

  2000⊔aAlamut fVladimir Bartol
  700⊔1350787 aBartol bVladimir 4070
  (U potpolje 3 unet je identifikacioni broj normativnog zapisa u bazi podataka CONOR.SI.)
  200⊔1aBartol bVladimir
 6. *

  2000⊔aCiganske romance fFederico García Lorca
  700⊔13269411 aGarcía Lorca bFederico 4070
 7. *

  2000⊔aSamorastniki ekoroške povesti fPrežihov Voranc
  700⊔03955235 aPrežihov Voranc 4070
  (Ako potpolje b nije popunjeno, vrednost drugog indikatora mora da bude "0".)
 8. *

  2000⊔aMojo ečas filmskih prospektov in cinefilije fMarcel Štefančič, jr.
  700⊔131405283 aŠtefančič bMarcel cjr. 4070
 9. *

  2000⊔aApostolsko pismo o družini fJanez Pavel II.
  700⊔03427875 aJoannes Paulus dII cpapež 4070
  (Ako je potpolje d popunjeno, vrednost drugog indikatora mora da bude "0".)
 10. *

  2000⊔aZlodejeve žalostinke e[pesmi] fVinko Möderndorfer
  700⊔13781923 aMöderndorfer bVinko f1958- 4070
 11. *

  2000⊔aČuk na palici f[napisala in narisala Svetlana Makarovič]
  700⊔13680803 aMakarovič bSvetlana 4070 4440
  (Autor je napisao tekst i nacrtao ilustracije; u slikovnici i jedno i drugo predstavlja doprinos iste vrednosti, zato potpolje 4 ponavljamo.)
 12. *

  2000⊔aProlog in umetna inteligenca fIvan Bratko
  700⊔131897059 aBratko bIvan f1946- 702275 4070
  (Šifra istraživača iz potpolja 200r normativnog zapisa prenosi se u potpolje 7007 bibliografskog zapisa.)
  200⊔1aBratko bIvan f1946- r02275
  (Istraživač Ivan Bratko ima šifru istraživača 02275.)
 13. *

  2000⊔aEnergija - za življenje in gospodarstvo fFranc Lobnik
  700⊔131649507 aLobnik bFranc f1942- 700952 4070 83-104.01
  (Istraživač sa šifrom 00952 je istraživač Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani sa šifrom ustanove 3-104.01.)
 14. *

  2000⊔aAleksander Veliki iAmonove sipine fValerio Massimo Manfredi
  700⊔136006115 96945891 aManfredi bValerio Massimo 4070
  (U potpolje 9 nakon usklađivanja bibliografskih sa normativnim podacima automatski se prenosi identifikaciona oznaka normativnog zapisa koji je označen za brisanje, a u potpolje 3 identifikaciona oznaka normativnog zapisa koji zamenjuje "brisani" zapis.)
  001⊔⊔ad bx ca x6006115
  200⊔1aManfredi bMassimo Valerio
  835⊔⊔aDuplikat bManfredi, Valerio Massimo d20030521
  200⊔1aManfredi bValerio Massimo
  836⊔⊔bManfredi, Massimo Valerio d20030521
 15. * COBISS.net

  2000⊔aPripovijetke fĆamil Sijarić
  700⊔1aSijarić bĆamil 4070
 16. * COBISS.net

  2000⊔aGluha zemlja fAmir S. Pleho
  700⊔1aPleho bAmir S. 4070
 17. * COBISS.net

  2000⊔aRuža tmice dRose of darkness fMelika Salihbeg Bosnawi
  700⊔1aSalihbeg Bosnawi bMelika 4070
 18. * COBISS.net

  2000⊔aMolitveni krinovi ezbornik članaka iz liturgičnog bogoslovlja fjeromonah Kiprijan g[preveo s ruskog đakon Grigorij Sapsaj gstihove preveo protođakon Dragan N. Protić]
  700⊔0aKiprijan cjeromonah 4070
  (Ako potpolje b nije popunjeno, vrednost drugog indikatora je "0".)
 19. * COBISS.net

  2000⊔aMrtva priroda sa satom fLaslo Blašković
  700⊔1aBlašković bLaslo cml. 4070
 20. * COBISS.net

  2000⊔aUlice i trgovi Sarajeva etopografija, geneza i toponimija fAlija Bejtić g[fotosi Alija Bejtić gprijevod rezimea Branka Bokonjić]
  700⊔1aBejtić bAlija 4070 4600
  (Tekst i fotografije koje u knjizi imaju istu vrednost su doprinos autora, stoga ponavljamo potpolje 4.)
 21. * COBISS.net

  1010⊔abul
  2000⊔aНоев ковчег eроман fЙордан Димитров Радичков
  700⊔131854053 sca aРадичков bЙордан Димитров f1929-2004 4070
  700⊔131854053 sba aRadičkov bJordan Dimitrov f1929-2004 4070
  (Paralelna polja 70X koriste se samo u nacionalnim COBISS centrima koji vode kataloge na ćirilici i latinici.)
 22. * COBISS.net

  100⊔⊔bd c1985 hbul lba
  1010⊔aeng
  2000⊔aMr. William Shakespeares comedies, histories and tragedies, published according to the true original copies.
  700⊔13975717 sba aShakespeare bWilliam f1564-1616 4070
  700⊔13975717 sca aШекспир bУилям f1564-1616 4070
  (Kod paralelnih polja 70X potpolje s je obavezno. Pismo u prvom polju 700 podudara se sa pismom stvarnog naslova.)