COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjanuar2024

200 Naslov i podaci o odgovornosti

Polje sadrži naslov, dodatke naslovu i podatke o odgovornosti koji se odnose na naslov, kao i bilo koji od tih podataka ponovljen na drugim jezicima (uporedni naslovi, uporedni podaci o odgovornosti itd.). Polje odgovara području naslova i podataka o odgovornosti u ISBD-u. Kod zbirki polje može sadržati period nastanka građe i/ili period nastanka većine građe, ako se to smatra delom naslova.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
200Naslov i podaci o odgovornostinr
aStvarni naslovr
bOpšta oznaka građer
cStvarni naslov dela sledećeg autorar
dUporedni stvarni naslovr
eDodatak naslovur
fPrvi podatak o odgovornostir
gSledeći podatak o odgovornostir
hOznaka podređenog delar
iNaslov podređenog delar
jPeriod nastanka građenr
kPeriod nastanka većine građenr
zJezik uporednog stvarnog naslovar

Indikatori

INDIKATORVREDNOSTZNAČENJE
1Značaj naslova
0Naslov nije značajan
1Naslov je značajan
2Nije definisan

Vrednost indikatora označava značajnost naslova.

Vrednost indikatora postavljamo na "1" ako ne postoji personalna ili korporativna odrednica (vidi primere: 20, 23, 26, 27, 31, 37). Ako je vrednost indikatora "0", u zapisu mora da postoji polje 700 ili 710. U sistemima u kojima izrađuju kataloške listiće vrednost "1" određuje i izradu sporednog kataloškog listića za naslov.

OPIS POTPOLJA

200a Stvarni naslov

Glavni naslov jedinice. Uključuje alternativni naslov, a ne uključuje dodatke naslovu (npr. podnaslove) i uporedne naslove. Ako jedinica sadrži više dela istog autora, a pritom su naslovi tih dela navedeni na naslovnoj strani ili na njenoj zameni, potpolje a ponavljamo za svaki dodatni naslov (vidi primere: 5, 19, 21). Potpolje je obavezno u svakom zapisu.

200b Opšta oznaka građe

Tekst opšte oznake građe. Potpolje sadrži izraz koji uopšteno objašnjava vrstu građe kojoj jedinica pripada, a koji je na jeziku i pismu ustanove koja priprema zapis. Preporučeni izrazi za opštu oznaku građe navedeni su u ISBD-ovima za pojedinačnu vrstu građe (vidi primere: 3, 9, 20, 21, 35, 36). Podatak se ispisuje u uglastim zagradama.

200c Stvarni naslov dela sledećeg autora

Naslov dela drugog autora kada jedinica sadrži dela dva autora bez zajedničkog naslova (vidi primer 10). Potpolje c ponavljamo za prvi naslov svakog sledećeg autora. Dodatne naslove drugog i sledećih autora unosimo u potpolja a koja slede za odgovarajućim potpoljem c (vidi primer 25).

200d Uporedni stvarni naslov

Naslov na drugom jeziku i/ili pismu koji se odnosi na stvarni naslov u potpolju a ili c (vidi primere: 4, 11, 12, 28, 35, 37). Ponovljivo za svaki dodatni uporedni naslov (vidi primer 38).

200e Dodatak naslovu

Dodatak naslovu u potpolju a, c ili d (vidi primere: 1, 2, 20). Ponovljivo za svaki dodatak naslovu i za uporedni dodatak naslovu (vidi primere: 8, 18, 24, 37).

U potpolje ne unosimo varijantne naslove, npr. hrptne, omotne i druge naslove koji se pojavljuju izvan glavnog izvora podataka.

200f Prvi podatak o odgovornosti

Prvi podatak o odgovornosti koji se odnosi na naslov u potpolju a, c ili d, na oznaku ili naslov podređenog dela u potpolju h, odnosno i. Potpolje ponavljamo posle svakog potpolja a, c, d, h ili i kojem pripada podatak o odgovornosti (vidi primere: 10, 25). Ponovljivo i za svaki uporedni podatak o odgovornosti (vidi primere: 6, 24, 28).

200g Sledeći podatak o odgovornosti

Podatak o odgovornosti koji sledi za prvim podatkom o odgovornosti i odnosi se na isti naslov. Ponovljivo posle svakog sledećeg podatka o odgovornosti (vidi primere: 1, 30, 32, 35, 37, 38) i posle svakog sledećeg uporednog podatka o odgovornosti (vidi primer 12).

200h Oznaka podređenog dela

Oznaka kola (razdela) ili podređenog dela kod jedinica sa zajedničkim i podređenim naslovom (vidi primere: 3, 30). Ponovljivo za svako potkolo ili dalju podelu (vidi primer 9) i za uporednu oznaku podređenog dela. Za dodatna uputstva v. Dodatek D.

200i Naslov podređenog dela

Naslov kola (razdela) ili podređenog dela kod jedinica sa zajedničkim i podređenim naslovom (vidi primere: 3, 7, 30). Ponovljivo za svako potkolo ili dalju podelu (vidi primere: 9, 31, 32) i za uporedni podređeni naslov. Za dodatna uputstva v. Dodatek D.

200j Period nastanka građe

Vremenski period povezan s nastankom, sastavljanjem, sakupljanjem i/ili održavanjem i upotrebom građe u jedinici koju opisujemo, kada je to potrebno kao deo naslova. Može biti reč o periodu između nastanka najranije i najkasnije građe u zbirci (vidi primere: 14, 33), jednom datumu ako je građa iz zbirke nastala tokom iste godine (vidi primer 17), ili o datumima koji su odvojeni zarezom ako postoji veći jaz u hronološkom redosledu sakupljene građe u zbirci (vidi primer 15). Po potrebi možemo koristiti i približan datum.

200k Period nastanka većine građe

Datumi koji se odnose na nastanak većine građe u opisivanoj jedinici ako se suštinski razlikuju od perioda nastanka građe u potpolju j (vidi primer 16).

200z Jezik uporednog stvarnog naslova

Kod za jezik uporednog stvarnog naslova u potpolju d (vidi primere: 4, 11). Ako je potpolje d ponovljeno, mora se ponoviti i potpolje z, i to tako da se kodovi za jezik pojavljuju u istom redosledu kao uporedni naslovi. Ovo potpolje uvek je poslednje u polju.

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Podatke unosimo u polje u obliku i redosledu koji propisuje ISBD. Potpolje z nije element ISBD-a. Interpunkcija se na ispisu formira automatski, osim kod uporednih podataka u potpoljima 200e, f, g, h i i. Veza između potpolja i elemenata ISBD-a prikazana je u donjoj tabeli.

POTPOLJENAZIV ELEMENTATAČKA ISBD(G)INTERPUNKCIJA
aStvarni naslov1.1novo područje
a (ponovljeno)Stvarni naslov istog autora1.6;
bOpšta oznaka građe1.2[ ]
cStvarni naslov drugog autora1.6.
dUporedni naslov1.3=
eDodatak naslovu1.4:
fPrvi podatak o odgovornosti1.5/
gSledeći podatak o odgovornosti1.5;
hOznaka podređenog dela1.1.4 ISBD(S).
iNaslov podređenog dela1.1.4 ISBD(S), (ako je posle 200h, inače .)
Uporedni podaci

Uporedni podaci (tj. podaci ponovljeni na drugom jeziku i/ili pismu), koji se pojavljuju na jedinici, prema ISBD-u označavaju se znakom jednakosti. Znak jednakosti uvek mora da bude ispred podataka na koje se odnosi, dakle, na početku potpolja. Kod potpolja 200d znak jednakosti se ispisuje automatski, a kod drugih potpolja sa uporednim podacima znak jednakosti sami unosimo.

 1. Ako su u propisanom izvoru podataka svi podaci na više jezika, najpre navodimo grupu podataka na jednom (jezički blok), a potom na drugom jeziku.

 2. Ako su u propisanom izvoru podataka navedeni samo pojedini uporedni podaci, ne formiramo jezičke blokove, već pripadajuća potpolja na različitim jezicima unosimo zajedno, jedno za drugim (vidi primere: 6, 12, 24, 28, 38).

Opšta oznaka građe

Opštu oznaku građe unosimo na jeziku i pismu ustanove koja kreira zapis. Popis opštih oznaka građe možemo naći u odgovarajućim ISBD-ovima. Ako jedinica ima zajednički stvarni naslov i obuhvata više sastavnih delova, koji pripadaju različitim vrstama građe, biramo oznake "Dva medija", "Više medija" ili "Garnitura" koji označavaju različitost građe.

Drugo

U polje 500 – Jedinstveni naslov unosimo dogovoreni oblik naslova dela koje je izašlo pod različitim naslovima, u različitim izdanjima, prevodima itd. (vidi primere: 22, 34).

Naslov, koji je preveo katalogizator, unosi se u polje 541 – Prevedeni naslov koji daje katalogizator.

Ako stvarni naslov sadrži skraćenice, inicijale, brojeve ili znakove, prošireni oblik naslova unosimo u polje 532 – Prošireni naslov (vidi primer 29).

Naslov s matematičkim i drugim posebnim znacima možemo dodatno da unesemo u polje 539 – Stvarni naslov s komandama LaTeX* (vidi Dodatak E).

Za pretraživanje i registre u bibliografijama ugrađujemo podatke o delima preostalih autora u polja 423 – Dodata, prikrivena i priključena dela (vidi primere: 10, 25, 26, 27).

Kada naslov počinje određenim ili neodređenim članom (ili drugom rečju koja nije redalica), član, uključujući razmak koji za njim sledi, stavljamo u znakove NSB/NSE "ǂ". Tako član neće biti uzet u obzir prilikom razvrstavanja i pretraživanja (vidi primere: 1, 13, 30).

Ako naslov jedinice sačinjavaju jezički povezani naslovi pojedinačnih delova, veznik unosimo u potpolje naslova koji taj veznik uvodi (vidi primer 5).

Izostavljeni podaci označavaju se sa "... [et al.]", odnosno odgovarajućim izrazom na nelatiničnom pismu (vidi primer 23).

SRODNA POLJA

101JEZIK JEDINICE
Ako se jezik stvarnog naslova u potpolju 200a razlikuje od jezika teksta, jezik stvarnog naslova unosimo u potpolje 101g. Jezik uporednog naslova unosimo u potpolje 200z.
423DODATA, PRIKRIVENA I PRIKLJUČENA DELA
Koristi se za unos podataka o bibliografskim jedinicama koje su objavljene zajedno sa opisivanom bibliografskom jedinicom.
5XXBLOK SRODNIH NASLOVA
Koristimo za naslove na drugim jezicima i za varijantne naslove (npr. hrptni naslov).
530KLJUČNI NASLOV
Ključni naslov kontinuiranog izvora.
7XXBLOK PODATAKA O ODGOVORNOSTI
Imena, odnosno nazive, koji se odnose na odgovornost, unosimo u blok 7XX.

PRIMERI

 1. 2000⊔aǂThe ǂGreat Fear of 1789 erural panic in revolutionary France f[by] Georges LeFebvre gtranslated from the French by Joan White gintroduction by George Rudé
  (Član "The" ne uzima se u obzir prilikom sortiranja zapisa prema stvarnom naslovu.)
  Ispis prema ISBD-u:

  The Great Fear of 1789 : rural panic in revolutionary France / [by] Georges LeFebvre ; translated from the French by Joan White ; introduction by George Rudé

 2. 2001⊔aWhat is modern mathematics? eǂa ǂguide to teachers in further education fYorkshire and Humberside Council for Further Education
  (Upitnik "?" u stvarnom naslovu kod prepisa ostavljamo.)
  Ispis prema ISBD-u:

  What is modern mathematics? : a guide to teachers in further education / Yorkshire and Humberside Council for Further Education

 3. 2001⊔aBulletin signalétique hSection 9 iSciences de l'ingénieur bMicroform fCentre national de la recherche scientifique
  (U potpolju b je opšta oznaka građe na jeziku ustanove koja je pripremila zapis. Podatak unosimo iza potpolja h i i.)
  Ispis prema ISBD-u:

  Bulletin signalétique. Section 9, Sciences de l'ingénieur [Microform] / Centre national de la recherche scientifique

 4. 2001⊔aIndustrialsteam locomotives of Germany and Austria dDampfloks auf Industriebahnen der BRD, DDR, und Österreich fcompiled by Brian Rumary gGerman translations by M. Spellen zger
  5101⊔aDampfloks auf Industriebahnen der BRD, DDR, und Österreich zger
  (Publikacija ima uporedni naslov na nemačkom jeziku. Ustanovi katalogizacije za uporedni naslov potreban je sporedni kataloški listić, zato je uporedni naslov upisan i u polje 510.)
 5. 2000⊔aFlash and filigree aand, The Magic Christian fby Terry Southern
  (Publikacija sadrži dva dela istog autora, svako sa svojim naslovom.)
 6. 2001⊔aBibliographica belgica fCommission belge de bibliographie f= Belgische Commissie voor bibliografie
  (Publikacija ima naslov na latinskom jeziku sa podacima o odgovornosti na francuskom i holandskom jeziku. Ispred uporednih podataka o odgovornosti u ponovljeno potpolje f moramo uneti znak jednakosti i razmak "= ".)
 7. 2000⊔aThree adventures of Asterix iAsterix in Switzerland ftext by Goscinny gdrawings by Uderzo gtranslated by Anthea Bell and Derek Hockridge
  (Zapis za jednu od tri nenumerisane sveske sa zajedničkim naslovom, pri čemu svaka sveska ima i svoj naslov. Prvi podatak o odgovornosti je u potpolju f, a sledeći u potpoljima g. Podatak o odgovornosti može da sadrži više imena.)
 8. 2000⊔aLife wish ereincarnation ereality of hoax fMaurice Rawlings
  (Primer većeg broja dodataka naslovu.)
 9. 2001⊔aBritish standard methods of analysis of fat and fatty oils hPart 1 iPhysical methods hSection 1.12 iDetermination of the dilation of fats bPrinted text
  (Standard s podelama i potpodelama naveden u bibliografiji multimedijalnih publikacija.)
 10. 2000⊔aPour les valeurs bourgeoises fpar Georges Hourdin cContre les valeurs bourgeoises fpar Gilbert Ganne
  423⊔112000⊔ aContre les valeurs bourgeoises 1700⊔1 aGanne, bGilbert
  (Publikacija sadrži dva dela različitih autora bez zajedničkog naslova. Potpolje f se ponavlja posle svakog naslova. Podatke o delu drugog autora ugrađujemo u polje 423. Ustanovi katalogizacije je potreban dodatni kataloški listić, zato je vrednost indikatora "1". )
  Ispis prema ISBD-u:

  Pour les valeurs bourgeoises / par Georges Hourdin. Contre les valeurs bourgeoises / par Gilbert Ganne

 11. 2000⊔aApplications of ecological (biophysical) land classification in Canadа eproceedings of the second meeting dApplications de la classification écologique (biophysicale) du territoire au Canada ecompte rendu de la deuxième réunion fCanada Committee on Ecological (Biophysical) Land Classification, 4-7 April 1978, Victoria, British Columbia gcompiled and edited by C.D.A. Rubec zfre
  (Naslov i dodatak naslovu su na engleskom i francuskom jeziku, a podaci o odgovornosti nemaju uporedne podatke.)
 12. 2000⊔aPrinting at Gregynog easpects of a great private press dArgraffu yng Ngregynog eagweddau ar wasg breifat fawr fMichael Hutchins gtranslated by David Jenkyns g= y cyfieithiad gan David Jenkyns zwel
  (Prvi podatak o odgovornosti isti je za oba jezika. Ispred uporednih podataka o odgovornosti u ponovljeno potpolje g upisujemo znak jednakosti i razmak "= ".)
 13. 2001⊔aǂLe ǂwestern, nouvelle éd. cÉvolution et renouveau du western (1962-1968)
  (Publikacija nema zajednički naslov, zato je podatak o izdanju za jedan od naslova u području naslova, a ne u području izdanja. U zapisu je taj podatak naveden na neuobičajenom mestu kao deo stvarnog naslova.)
 14. 2001⊔aВорошилов Климент Ефремович. Партийный и государственный деятель. 1881-1969 j1920-1960
  (Arhiv Klimenta Vorošilova (1881–1969), građa u arhivu datirana je između 1920. i 1960. godine.)
 15. 2001⊔aВыпускницы Высших Бестужевских курсов j1880-е–1983, 1987
  (Arhivska zbirka uključuje beleške diplomaca Bestuževih predavanja. Zapisi su iz perioda od osamdesetih godina 19. veka do 1983. godine i iz 1987. godine (ne postoje dokumenti iz perioda 1984–1986). Datum nastanka najranije beleške je približan.)
 16. 2001⊔aШаховская Зинаида Алексеевна (Малевская-Малевич, Жак-Круазе). Княгиня, писательница, редактор. 1906 - j1877-1996 k1923-1996
  (Arhiv Zinaide Šahovskaje (ruske princeze, spisateljice i pesnikinje koja je stvarala pod pseudonimom Žak Kroaze (Jacques Croisé)). Arhiv uključuje građu iz perioda od 1877. do 1996. godine, a većina građe potiče iz perioda od 1923. do 1996. godine.)
 17. 2001⊔aАвтобиография А.А.Адамова с приложением фотографии j7 июля 1937
  (Dokument iz arhiva ruskih emigranata sadrži autobiografiju A. Adamova od 7. jula 1937. godine.)
 18. *

  2000⊔aTeorija o skoraj vsem e(za skoraj vsakogar) eznanstveno in religiozno iskanje dokončnih odgovorov fRobert Barry g[prevedel Davorin Flis]
  (Zapis za publikaciju sa dva dodatka naslovu. Prvi podatak o odgovornosti je u potpolju f, a sledeći podatak o odgovornosti u potpolju g. Podatak o prevodiocu nije naveden u propisanom izvoru, zato je upisan u uglaste zagrade.)
 19. *

  2000⊔aGrivarjevi otroci aPastirci aPestrna fFrance Bevk g[spremna beseda in opombe Martina Šircelj]
  (Publikacija sadrži tri dela istog autora, svako delo sa sopstvenim naslovom.)
 20. *

  2001⊔aWorld ocean atlas 2001 bElektronski vir eobjectively analyzed fields and statistics fprepared by the Ocean Climate Laboratory, National Oceanographic Data Center geditor Sidney Levitus
  (Zapis za atlas na CD-ROM-u. U potpolju b je opšta oznaka građe na jeziku ustanove koja je pripremila zapis.)
 21. *

  2000⊔aSedem miniatur za godala bZvočni posnetek aDruga suita za godala aRapsodija za violino in orkester aOrglar ekantata fMarijan Lipovšek gKomorni zbor RTV Slovenija
  (Zapis za zvučni snimak koji sadrži četiri dela istog autora.)
 22. *

  2000⊔aPsiček ob cesti fCzesław Miłosz g[prevedla Jana Unuk]
  50000aPiesek przydrożny mslovenski jezik
  (Zapis za prevedeno delo, originalni naslov na poljskom jeziku unosimo u polje 500. U potpolje 500m unosimo jezik glavnog stvarnog naslova iz 200a.)
 23. *

  2001⊔aVisokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp dHigh-mountain lakes in the Eastern part of the Julian Alps furednik Anton Brancelj gprevajalci Marjeta Humar ... [et al.] gavtorji fotografij Jure Andjelič ... [et al.]
  (Zapis za anonimnu publikaciju, vrednost indikatora mora da bude "1". Publikacija ima uporedni naslov na engleskom jeziku. Kada istu vrstu odgovornosti imaju više od tri autora, navodimo samo prvog i dodajemo "... [et al.]".)
 24. *

  2000⊔aMagdalena efestivalski katalog e= festival catalogue fMednarodni festival vizualnih komunikacij f= International Festival of Visual Communications
  (Publikacija ima naslov na slovenačkom, kao i dodatak naslovu i podatak o odgovornosti na slovenačkom i engleskom jeziku. Potpolja e i f su ponovljena, ispred uporednih podataka upisujemo znak jednakosti i razmak "= ".)
 25. *

  2000⊔aǂDie ǂPlaneten bZvočni posnetek fGustav Holst cUnheimliche Begegnung der dritten Art aKrieg der Sterne fJohn Williams g[[in allen Werken] Frauenstimmen des Los Angeles Master Chorale gLos Angeles Philharmonic Orchestra ggeleitet von Zubin Mehta]
  423⊔012000⊔ aUnheimliche Begegnung der dritten Art aKrieg der Sterne 1700⊔1 aWilliams bJohn 4230
  (Publikacija sadrži tri dela dva različita autora bez zajedničkog naslova. Podatke o delima drugog autora ugrađujemo u polje423, a podatak o samom autoru ne ponavljamo u polju 701.)
 26. *

  2001⊔aKonvencija o začasnem uvozu f[odgovorni urednik Jože Žunič]
  327100Vsebuje tudi: aZakon o ratifikaciji konvencije o začasnem uvozu (MKZU)
  423⊔012001⊔ aZakon o ratifikaciji konvencije o začasnem uvozu (MKZU) 15031⊔ aZakoni itd. 171001 aSlovenija
  (Publikacija sadrži i zakon koji nije naveden na naslovnoj strani. Podatke unosimo u polje 327 i ugrađujemo u polje 423 za pretraživanje.)
 27. *

  2001⊔aMlada dramatika f[urednik Dušan Šarotar]
  327120Vsebina na nasl. str.: aČrna kraljica / Miha Alujevič aŠotor v parku / Špela Stres aPikado / Martina Šiler
  423⊔012000⊔ aČrna kraljica 1700⊔1 aAlujevič bMiha 4070
  423⊔012000⊔ aŠotor v parku 1700⊔1 aStres bŠpela 4070
  423⊔012000⊔ aPikado 1700⊔1 aŠiler bMartina 4070
  (Zapis za publikaciju koja sadrži drame. Na naslovnoj strani navedeni su naslovi pojedinačnih dela različitih autora, koje zbog obavezne napomene unosimo u polje 327 i ugrađujemo u polja 423.)
 28. *

  2000⊔a5. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin d5th Slovenian Conference on Plant Protection eizvlečki referatov e= abstract volume e6. marec - 8. marec 2001, Čatež ob Savi, Slovenija f[urejanje Danica Dobrovoljc, Gregor Urek]
  (Zapis za zbornik sa konferencije. Naslov i prvi dodatak naslovu su takođe na engleskom jeziku. Ispred uporednog dodatka naslova upisujemo znak jednakosti i razmak "= ".)
 29. *

  2000⊔aXXVIII. strokovni izobraževalni seminar ekonomistov, Bled, 12. in 13. november 1999
  53211aOsemindvajseti strokovni izobraževalni seminar ekonomistov, Bled, 12. in 13. november 1999
  (Zapis za zbornik sa konferencije u kojem naslov u potpolju a počinje brojem. Prošireni oblik unosimo u polje 532.)
 30. *

  2000⊔aSrednjeveške freske v Sloveniji hǂKnj. ǂ1 iGorenjska e[z uvodno študijo] fJanez Höfler gfotografije Marjan Smerke g[prevod v nemščino Slavko Šerc, prevod v italijanščino Oskar Simčič, Vania Gransinigh]
  (Zapis za publikaciju sa zajedničkim i podređenim naslovom. Svaka sveska je numerisana i ima svoj naslov. Izraz "Knj." ne uvažava se prilikom sortiranja zapisa. Sledeće različite podatke o odgovornosti unosimo u ponovljena potpolja g.)
 31. *

  2001⊔aPlezalni vodnik iKamniške in Savinjske Alpe iJezersko fzbrali in uredili Tone Golnar, Davo in Drejc Karničar g[skice in] sheme Aleš Dolenc
  (Publikacija sa zajedničkim i podređenim naslovom na dva nivoa (v. i primer 28). )
 32. *

  2000⊔aPlezalni vodnik iKamniške in Savinjske Alpe iKamniška Bistrica favtorja Tone Golnar in Bojan Pollak gskice in sheme Tone Golnar g[fotografije Tone Golnar ... et al.]
  (V. primer 27.)
 33. *

  2001⊔aZapuščina Božidarja Borka j1918-1978
  (Zbirni zapis za legat Božidara Borka. Dokumenti su iz perioda od 1918. do 1978. godine.)
 34. * COBISS.net

  2000⊔aAlexis ili Traktat o uzaludnoj borbi fMarguerite Yourcenar gprevela Vojka Smiljanić-Đikić
  50000aAlexis ou Traité du vain combat mbosanski jezik
  (Zapis za prevedeno delo sa alternativnim naslovom. Originalni naslov na francuskom jeziku unosimo u polje 500, a u potpolje 500m unosimo jezik glavnog stvarnog naslova iz 200a.)
 35. * COBISS.net

  2000⊔aČovek koji je ukrao sunce bŠtampana muzikalija dL'homme qui a volé le soleil fVojislav Vučković g[urednik Vlastimir Peričić gnotografija Stjepan Burgolić]
  5101⊔aL'homme qui a volé le soleil mfrancuski jezik
  (Zapis za štampanu partituru sa uporednim naslovom na francuskom jeziku. U potpolju b je opšta oznaka građe na jeziku ustanove koja je pripremila zapis. Bibliotečki sistem koristi kataloške listiće, zato je za sporedni kataloški listić uporedni naslov upisan i u polje 510. )
 36. * COBISS.net

  001⊔⊔7ba
  2000⊔aZbornik radova bElektronski izvor fXXVIII naučno-stručni skup o održavanju mašina i opreme, Beograd, 25-27.09.2003. g[obrada i dizajn Dejan Curović]
  (Zapis za zbornik sa konferencije na CD-ROM-u. U potpolju b opšta oznaka građe je na jeziku i pismu ustanove koja je pripremila zapis.)
 37. * COBISS.net

  001⊔⊔7cb
  2001⊔aБелгијска уметност XIX и XX века eиз збирке Народног музеја у Београду dL'art Belge des XIX et XX siecles ede la collection du Musée national de Belgrade f[уводни текст и каталог Татјана Бошњак gизбор графичких радова и каталог Драгана Ковачевић gсарадници Јелена Дергенц, Петар Петровић gпревод Marie-Paule Bertrand-Stanković gфотографије Небојша Борић]
  (Pismo ispisa je ćirilica, što je označeno kodom u potpolju 0017. Na naslovnoj strani je glavni stvarni naslov napisan ćirilicom, a uporedni naslov latinicom.)
 38. * COBISS.net

  001⊔⊔7cc
  2000⊔aПоезија dПоэзия dPoetry dPoesie fЈован Котески f= Jovan Koteski gизбор и поговор Венко Андоновски g[препеви на англиски јазик Зоран Анчевски, Драги Михајловски, Дејвид Бовен, на француски јазик Љиљана Узуновиќ, на руски јазик Тања Урошевиќ gликовен уредник Кочо Фидановски]
  (Pismo ispisa je makedonska ćirilica, što je označeno kodom u potpolju 0017. Na naslovnoj strani nalaze stvarni naslove stvarni naslov i prvi uporedni naslov napisano ćirilicom, a preostali latinicom.)