COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecembar2020

701 Lično ime – alternativna odgovornost

Polje sadrži ime osobe koja ima alternativnu odgovornost za delo, opisano u bibliografskom zapisu. Ime unosimo u obliku koji je izabran za jedinstvenu odrednicu.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
701Lično ime – alternativna odgovornostr
aPočetni elementnr
bPreostali deo imenanr
cDodaci imenu (ne datumi)r
dRimski brojevinr
eMesto zaposlenja**nr
fDatuminr
sPismo*nr
3Broj normativnog zapisanr
4Kod za vrstu autorstvar
6Podaci za povezivanjenr
7Šifra istraživača*nr
8Šifra ustanove/organizacije*r
9Broj prethodnog normativnog zapisa*nr

Indikatori

INDIKATORVREDNOSTZNAČENJE
1Indikator za ispis*
Bez vrednosti (ispisuje se u personalnoj bibliografiji)
0Ispisuje se u bibliografijama
1Ispisuje se u bibliografijama i na listićima
2Izdvaja se iz personalne bibliografije
2Način unosa imena
0Unosi se samo ime ili ime i prezime
1Unosi se prezime i ime

Prvim indikatorom određuje se ispis. Vrednosti "0" i "1" utiču na izradu sporednih kataloških listića u sistemima u kojima izrađuju kataloške listiće. U drugim sistemima indikator nije određen, uz izuzetak vrednosti "2" kojom možemo da izdvojimo jedinicu iz personalne bibliografije autora.

Drugi indikator označava oblik, odnosno način unosa ličnog imena. Indikator označava da li je ime uneto u prirodnom redosledu (samo ime ili ime i prezime) ili u invertovanom obliku (prezime i ime).

OPIS POTPOLJA

7016 Podaci za povezivanje

Upisujemo dvocifreni broj (01-99) za povezivanje polja 701 pripadajućim poljima 901.

Za ostala potpolja primenjuju se uputstva koja su opisana kod polja 700 (v. opis polja 700).

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

U zapis za delo dva ili tri individualna autora odrednicu za prvog autora unosimo u polje 700 (kao odrednicu glavnog listića), za drugog u polje 701 i za trećeg u ponovljeno polje 701. U zapisu sa poljem 700 mogu postojati najviše dva polja 701.

U zapisu za delo više od tri individualnih autora polja 700 ne popunjavamo. Odrednicu za prvog autora unosimo u polje 701. Ako se s obzirom na važeća kataloška pravila odlučimo za unos većeg broja autora, polje 701 ponavljamo toliko puta (vidi Dodatek F).

U polju 701 obavezno moramo da popunimo i potpolje 4 – Kod za vrstu autorstva (vidi Dodatak H).

Prilikom katalogizacije bez normativne kontrole moramo popuniti potpolje 6 – Podaci za povezivanje (vidi primere: 5, 6) koje je namenjeno povezivanju jedinstvene odrednice sa drugim oblicima imena autora. Polja 701 i 901 povezujemo tako što u oba polja u potpolje 6 unesemo isti broj (01-99). Ako polju 701 pripada više polja 901, unosimo isti broj u potpolje 6 u svim pripadajućim poljima 901. Uvođenjem normativne kontrole ličnih imena potpolje 7016 je ukinjeno, jer se veza između polja 701 i 901 uspostavlja preko potpolja 3 – Broj normativnog zapisa.

U COBISS sistemima, u kojima se vode katalozi na više pisama i koji imaju uključenu normativnu kontrolu, polje 701 može da se ponovi i za istog autora (vidi primere: 7, 8). Normativni zapis, naime, može da sadrži po dve normativne pristupne tačke u alternativnim pismima (ćirilica, latinica), te je zato ponovljeno i polje 701 koje je povezano s takvim normativnim zapisom. U prvo polje 701 upisuje se odrednica na pismu koje se podudara s pismom stvarnog naslova.

Bibliografije istraživača

Ako je vrednost prvog indikatora "2", jedinica se izdvaja iz ispisa personalne bibliografije autora. Na ispis ostalih bibliografija indikator nema uticaja.

Potpolja 70X7 i 70X8 namenjena su vođenju i vrednovanju bibliografija istraživača. Spefifičnosti pri unosu autora za vođenje bibliografija navedene su u Dodatku F.

SRODNA POLJA

200fNASLOV I PODACI O ODGOVORNOSTI, Prvi podatak o odgovornosti
U polje 200 unosimo podatke u obliku u kojem su navedeni na jedinici. Ako je u potpolju f navedeno više osoba (do tri), kod druge ili treće osobe najčešće je reč o alternativnoj odgovornosti, a jedinstvenu odrednicu za nju unosimo u polje 701.
700LIČNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST
Kod dela najviše tri autora unosimo jedinstvenu odrednicu za prvog autora u polje 700. Podatke u polju 700 oblikujemo prema istim pravilima kao i podatke u polju 701.
702LIČNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST
Polje koristimo za osobe čiji je doprinos u nastanku dela manji od doprinosa osobe iz polja 700 ili 701. Podatke u polju 702 oblikujemo prema istim pravilima kao i podatke u polju 701.
901LIČNO IME - ALTERNATIVNA ODGOVORNOST (VARIJANTNA ODREDNICA)*
Varijantna odrednica, tj. varijantni ili neusvojeni oblik imena autora koji je naveden u polju 701.
903LIČNO IME (SRODNA ODREDNICA)*
Srodna odrednica, tj. jedinstvena odrednica, koja je povezana sa jedinstvenom odrednicom u polju 70X.
904LIČNO IME (PARALELNA ODREDNICA)*
Paralelna odrednica, tj. jedinstvena odrednica za osobu iz polja 70X na drugom jeziku ili pismu.

PRIMERI

 1. 700⊔1aNewton, bClive R. (primarni autor)
  701⊔1aParker, bR.S. (alternativni autor)
 2. *

  2000⊔aVeliki slovensko-nemški slovar dGrosses slowenisch- deutsches Wörterbuch fsestavili Doris, Božidar in Primož Debenjak
  700⊔13179299 aDebenjak bDoris 4070
  701131870435 aDebenjak bBožidar 702124 4070
  70113179555 aDebenjak bPrimož 4070
  (Kada je publikacija delo do tri autora sa istom odgovornošću, u polje 700 unosimo primarnog autora, a u polja 701 oba alternativna autora.)
 3. *

  2001⊔aPogumno v računalništvo I epriročnik za prvo leto vpeljevanja predmeta računalništvo v osnovni šoli f[avtorji Rado Wechtersbach ... et al.]
  7011aWechtersbach bRado 4070
  (Kada je publikacija delo više od tri autora sa istom odgovornošću, u polje 701 po pravilu unosimo prvog navedenog autora. Neobavezno možemo uneti sve autore ako želimo da su dostupni prilikom pretraživanja ili da se pojavljuju na ispisima.)
 4. *

  2001⊔aSlovenci skozi čas ekronika slovenske zgodovine fJanez Marolt ... [et al.] g[uredil in podpise k slikam napisal Jaro Mihelač]
  3000⊔aSoavtorji: Darja Mihelič, Maja Žvanut, Franc Rozman, Janko Prunk, Ferdo Kresal
  701131578339 aMarolt bJanez f1943- 700599 4070
  701132633059 aMihelič bDarja 706501 4070
  701132265443 aŽvanut bMaja 704526 4070
  701131535331 aRozman bFranc f1941- 700386 4070
  701131533027 aPrunk bJanko 700375 4070
  701131519715 aKresal bFrance 700312 4070
  7021aMihelač bJaro 4340
  (Za vođenje bibliografija istraživača možemo u zapis za publikaciju koja je delo više od tri autora uneti i više polja 701 i u napomeni pojasniti ko su ti koautori. Kod zapisa kreiranih pre uveđenja normativne kontrole, potpolje 3 može u poljima 70X biti nepopunjeno.)
 5. * COBISS.net

  2000⊔aHigijena ishrane sa dijetetikom fSejdo Ćatović, Sulejman Kendić, Amra Ćatović
  700⊔1aĆatović bSejdo 4070
  70111aKendić bSulejman 4070
  70111aĆatović bAmra 4070
  (Zapis je kreiran u sistemu u kojem izrađuju kataloške listiće. Zbog sporednog kataloškog listića u polju 701 vrednost prvog indikatora je "1".)
 6. * COBISS.net

  2001⊔aTehnologija obrade II eza treći razred mašinske škole eobrazovni profili: mašinski tehničar i brodomašinski tehničar fMilenko Jovičić … [et al.] g[crteže izradio Blagoje Konstantinović]
  70111aJovičić bMilenko 4070
  70201aKonstantinović bBlagoje 4440
  (Ako je publikacija delo više od tri autora s istom odgovornošću, u polje 701 po pravilu unosimo prvog navedenog autora.)
 7. * COBISS.net

  2001⊔aНајлепше класичне бајке fАндерсен, Грим, Перо gизабрала и приредила Снежана Кићовић-Пејаковић
  7011137661415 scb aАндерсен bХанс Кристијан f1805-1875 4070
  7011137661415 sba aAndersen bHans Christian f1805-1875 4070
  7010133079271 scb aГрим bЈакоб f1785-1863 4070
  7010133079271 sba aGrimm bJacob f1785-1863 4070
  7010133079527 scb aГрим bВилхелм f1786-1859 4070
  7010133079527 sba aGrimm bWilhelm f1786-1859 4070
  7010133079271 scb aПеро bШарл f1628-1703 4070
  7010133079271 sba aPerrault bCharle f1628-1703 4070
  (Paralelna polja 70X koriste se samo u nacionalnim COBISS sistemima koji vode kataloge na ćirilici i latinici.)
 8. * COBISS.net

  2000⊔aЕлектроенергетика fПетко Нотов, Стефка Неделчева
  700⊔1310230629 sca aНотов bПетко Петров f1935- 4070
  700⊔1310230629 sba aNotov bPetko Petrov f1935- 4070
  70111313328229 sca aНеделчева bСтефка Иванова f1953- 4070
  70111313328229 sba aNedelčeva bStefka Ivanova f1953- 4070
  (Potpolja 3 u paralelnim poljima 70X sadrže isti broj normativnog zapisa, jer se paralelni oblici odrednica prenose iz istog normativnog zapisa.)