COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecembar2020

702 Lično ime – sekundarna odgovornost

Polje sadrži ime osobe koja nosi odgovornost za delo opisao u bibliografskom zapisu (npr. ilustrator, prevodilac, urednik, mentor, fotograf itd.). Ime unosimo u obliku koji je izabran za jedinstvenu odrednicu.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
702Lično ime – sekundarna odgovornostr
aPočetni elementnr
bPreostali deo imenanr
cDodaci imenu (ne datumi)r
dRimski brojevinr
eMesto zaposlenja**nr
fDatuminr
sPismo*nr
3Broj normativnog zapisanr
4Kod za vrstu autorstvar
5Ustanova na koju se odnosi sadržaj poljanr
6Podaci za povezivanjenr
7Šifra istraživača*nr
8Šifra ustanove/organizacije*r
9Broj prethodnog normativnog zapisa*nr

Indikatori

INDIKATORVREDNOSTZNAČENJE
1Indikator za ispis*
Bez vrednosti (ispisuje se u personalnoj bibliografiji)
0Ispisuje se u bibliografijama
1Ispisuje se u bibliografijama i na listićima
2Izdvaja se iz personalne bibliografije
2Način unosa imena
0Unosi se samo ime ili ime i prezime
1Unosi se prezime i ime

Prvim indikatorom određuje se ispis. Vrednosti "0" i "1" utiču na izradu dodatnih kataloških listića u sistemima u kojima izrađuju kataloške listiće. U drugim sistemima indikator nije određen, uz izuzetak vrednosti "2" kojom možemo da izdvojimo jedinicu iz personalne bibliografije autora.

Drugi indikator označava oblik, odnosno način unosa ličnog imena. Indikator označava da li je ime uneto u prirodnom redosledu (samo ime ili ime i prezime) ili u invertovanom obliku (prezime i ime).

OPIS POTPOLJA

7025 Ustanova na koju se odnosi sadržaj polja

Naziv ustanove u kodiranom obliku. Upisujemo numeričku oznaku biblioteke (siglu).

7026 Podaci za povezivanje

Upisujemo dvocifreni broj (01-99) za povezivanje polja 702 pripadajućim poljima 902.

Za ostala potpolja primenjuju se uputstva koja su opisana kod polja 700 (v. opis polja 700).

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Polje 702 u zapisu može da bude popunjeno i onda kada nisu popunjena polja 700 ili 710. U polju 702 moramo obavezno da popunimo potpolje 4 – Kod za vrstu autorstva (vidi Dodatak H).

Prilikom katalogizacije bez normativne kontrole moramo popuniti potpolje 6 – Podaci za povezivanje (vidi primere: 5, 6) koje je namenjeno povezivanju jedinstvene odrednice sa drugim oblicima imena autora. Polja 702 i 902 povezujemo tako što u oba polja u potpolje 6 unosimo isti broj ("01"–"99"). Ako polju 702 pripada više polja 902, unosimo isti broj u potpolje 6 u svim pripadajućim poljima 902. Uvođenjem normativne kontrole ličnih imena potpolje 7026 je ukinjeno, jer se veza između polja 702 i 902 uspostavlja preko potpolja 3 – Broj normativnog zapisa.

U COBISS sistemima, u kojima se vode katalozi na više pisama i koji imaju uključenu normativnu kontrolu, polje 702 može da se ponovi i za istog autora (vidi primere: 7, 8). Normativni zapis, naime, može da sadrži po dve normativne pristupne tačke u alternativnim pismima (ćirilica, latinica), stoga je ponovljeno i polje 702 koje je povezano s takvim normativnim zapisom. U prvo polje 702 upisuje se odrednica na pismu koje se podudara s pismom stvarnog naslova.

Bibliografija istraživača

Ako je vrednost prvog indikatora "2", jedinica se izdvaja iz ispisa personalne bibliografije autora. Na ispis ostalih bibliografija indikator nema uticaja.

Potpolja 70X7 i 70X8 namenjena su vođenju i vrednovanju bibliografija istraživača. Spefifičnosti pri unosu autora za vođenje bibliografija navedene su u Dodatku F.

SRODNA POLJA

200fgNASLOV I PODACI O ODGOVORNOSTI, Prvi podatak o odgovornosti, Sledeći podatak o odgovornosti
U polje 200 unosimo podatke u obliku u kojem su navedeni na jedinici. Jedinstvenu odrednicu za osobu iz potpolja f ili g koja ima sekundarnu odgovornost unosimo u polje 702.
700LIČNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST
Kod dela najviše tri autora unosimo jedinstvenu odrednicu za prvog autora u polje 700. Podatke u polju 700 oblikujemo prema istim pravilima kao i podatke u polju 702.
701LIČNO IME – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST
Polje koristimo kada istu odgovornost za delo ima više autora. Podatke u polju 701 oblikujemo prema istim pravilima kao i podatke u polju 702.
902LIČNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST (VARIJANTNA ODREDNICA)*
Varijantna odrednica, tj. varijantni ili neusvojeni oblik imena autora koji je naveden u polju 702.
903LIČNO IME (SRODNA ODREDNICA)*
Srodna odrednica, tj. jedinstvena odrednica, koja je povezana sa jedinstvenom odrednicom u polju 70X.
904LIČNO IME (PARALELNA ODREDNICA)*
Paralelna odrednica, tj. jedinstvena odrednica za osobu iz polja 70X na drugom jeziku ili pismu.

PRIMERI

 1. 702⊔1aIrvin bThomas Francis 4440
  (Ime osobe sa sekundarnom odgovornošću, uključujući i kod za vrstu autorstva koji govori o tome da je reč o ilustratoru.)
 2. *

  2000⊔aO vprašanju biti fMartin Heidegger g[prevedel in spremno besedo napisal Tine Hribar]
  700⊔1aHeidegger bMartin 4070
  702131557347 aHribar bTine 700494 4080 4730
  (Kada osoba ima više vrsta odgovornosti, upisujemo ih u ponovljiva polja 4. U zapisima koji su kreirani pre uvođenja normativne kontrole, potpolje 3 u poljima 70X nije nužno popunjeno.)
 3. *

  2000⊔aGospodinjstvo 5 iUčbenik za 5. razred devetletne osnovne šole fGregor Torkar, Polonca Bratož Opaškar g[ilustratorji Matjaž Schmidt, Polonca Bratož Opaškar, Janja Kunaver gfotografije Vojko Opaškar ... et al.]
  700⊔138628323 aTorkar bGregor 723553 4070
  701138628835 aBratož Opaškar bPolonca 4070 4440
  702135829219 aSchmidt bMatjaž 4440
  702139838435 aKunaver bJanja 4440
  702138630371 aOpaškar bVojko 4600
 4. *

  2001⊔aKoroške pripovedke f[zbral] Vinko Möderndorfer g[ilustriral Gvido Birolla]
  702135177699 aMöderndorfer bVinko f1894-1958 4220
  7021aBirolla bGvido 4440
  (U zapisima koji su kreirani pre uvođenja normativne kontrole, potpolje 3 može biti nepopunjeno.)
 5. * COBISS.net

  2000⊔aKosovo ekratka povijest fNoel Malcolm g[prevod Senada Kreso, Sabina Berberović, Amira Sadiković]
  700⊔1aMalcolm bNoel 4070
  70201aKreso bSenada 4730
  70201aBerberović bSabina 4730
  70201aSadiković bAmira 4730
  (Zapis je kreiran u sistemu u kojem izrađuju kataloške listiće, zato je određen prvi indikator u poljima 702.)
 6. * COBISS.net

  2001⊔aZlatna vrba eerotske narodne pesme f[sakupio] Vitko Aleksić
  70201aAleksić bVitko 4220
 7. * COBISS.net

  2000⊔aǂLes ǂhistoriens français à l'œuvre: 1995-2010 fsous la direction de Jean-François Sirinelli ... [et al.]
  70201314127973 sba aSirinelli bJean-François f1949- 4340
  70201314127973 sca aСиринели bЖан-Франсоа f1949- 4340
  (Paralelna polja 70X koriste se samo u nacionalnim COBISS sistemima koji vode kataloge na ćirilici i latinici.)
 8. * COBISS.net

  2001⊔aИнтервенционизам Уједињених нација e1991-2004 f[приредили Матс Бердал и Спирос Икономидис gпревела са енглеског језика Наташа Бошковић
  70211313918873 scb aБердал bМатс 4340 4080
  70211313918873 sba aBerdal bMats 4340 4080
  70201313918903 scb aИкономидис bСпирос 4340 4080
  70201313918903 sba aEconomides bSpyros 4340 4080
  7020131497703 scb aБошковић bНаташа f1982 4730
  7020131497703 sba aBošković bNataša f1982 4730