COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bnovembar2021

710 Naziv korporacije – primarna odgovornost

Polje sadrži naziv korporacije koja ima primarnu odgovornost za delo, opisano u bibliografskom zapisu. Naziv unosimo u obliku koji je izabran za jedinstvenu korporativnu odrednicu.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
710Naziv korporacije – primarna odgovornostnr
aPočetni elementnr
bPotpodelar
cDodatak nazivu ili kvalifikatorr
dRedni broj sastankanr
eMesto sastankar
fGodina sastankanr
gInvertovani elementnr
hDeo naziva koji nije početni/invertovani elementnr
4Kod za vrstu autorstvar
8Šifra ustanove/organizacije*nr

Indikatori

INDIKATORVREDNOSTZNAČENJE
1Vrsta korporacije
0Naziv korporacije
1Sastanak
2Način unosa naziva
0Naziv u invertovanom obliku
1Naziv unet pod sedištem ili jurisdikcijom
2Naziv u prirodnom redosledu

Prvi indikator označava da li je kod korporacije reč o sastanku (konferencija, simpozijum itd.). Ako je sastanak podređen korporaciji, označavamo ga kao naziv korporacije (vidi primere: 8, 9). Drugi indikator označava oblik, odnosno način unosa naziva korporacije. Indikator označava da li je naziv unet u invertovanom obliku (koristi se kada za redalicu nije izabrana prva reč iz naziva korporacije ili sastanka; vidi primer 12), pod sedištem ili jurisdikcijom (za korporacije koje su organi političko-teritorijalne jedinice i koje unosimo prema sedištu; vidi primer 14) ili u prirodnom redosledu (za sve ostale korporacije).

OPIS POTPOLJA

710a Početni element

Deo imena koji se u odrednici koristi kao element za razvrstavanje (redalica) i koji omogućuje razvrstavanje i pretraživanje u katalogu. Kada koristimo polje 710, potpolje a obavezno mora da bude popunjeno.

710b Potpodela

Naziv podređene korporacije (vidi primer 13) ili naziv korporacije koja je uneta pod sedištem ili jurisdikcijom (vidi primer 14). Potpolje ne uključuje objašnjenja koja dodaje katalogizator zbog razlikovanja između korporacija sa istim nazivom (vidi potpolje c). Potpolje ponavljamo za hijerarhijski niže korporacije.

710c Dodatak nazivu ili kvalifikator

Bilo kakav dodatak nazivu koji dodaje katalogizator, osim rednog broja, mesta i godine sastanka (vidi primer 12). Ako je dodataka više i ako su različitih tipova, potpolje ponavljamo. Ako je dodataka više, a pritom su svi na istom nivou, upisujemo ih u isto potpolje i odvajamo ih interpunkcijom " / ".

710d Redni broj sastanka

Redni broj sastanka (v. primere 9, 15, 16). Unosimo arapske brojeve.

710e Mesto sastanka

Mesto sastanka (v. primere 8, 9, 15, 16).

710f Godina sastanka

Godina sastanka (v. primere 8, 9, 15, 16).

710g Invertovani element

Bilo koji deo naziva korporacije koji je uklonjen s početka naziva da bi korporacija bila uneta pod onom rečju po kojoj ćemo je najverovatnije pretraživati (vidi primer 12).

710h Deo naziva koji nije početni/invertovani element

Kod odrednica sa invertovanim elementom, u potpolje h unosimo deo naziva koji nije početni ili invertovani element (vidi primer 12).

7103

U potpolje unosimo identifikacioni broj normativnog zapisa za naziv korporacije (v. primere 7 do 9).

7104 Kod za vrstu autorstva

U potpolje unosimo kod koji određuje odnos između korporacije čiji je naziv unet u polje i bibliografske jedinice (vidi primer 11). Koristi se globalni šifrarnik (vidi Dodatak H).

7108 Šifra ustanove/organizacije*

Potpolje je namenjeno vođenju bibliografija ustanova u sistemima COBISS. Obavezno je u zapisima koje određena ustanova želi da uvrsti u bibliografiju ustanove (vidi primer 9). Koristi se globalni šifrarnik ustanova/organizacija (vidi Dodatak F.7).

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Polje sadržaji jedinstvenu korporativnu odrednicu koja predstavlja odrednicu glavnog kataloškog listića.

U zapisu, polje 710 ne sme da se pojavljuje istovremeno s poljem 700 – Lično ime – primarna odgovornost, jer imenska i korporativna odrednica ne mogu istovremeno da predstavljaju odrednicu glavnog kataloškog listića.

Na ispisima se interpunkcija između potpolja formira automatski. Redalica mora da bude upisana u polje malim slovima koja se na ispisima programski pretvaraju u velika slova.

SRODNA POLJA

200fNASLOV I PODACI O ODGOVORNOSTI, Prvi podatak o odgovornosti
U polje 200 unosimo podatke u obliku u kojem su navedeni na jedinici. Naziv korporacije u potpolju f, koja ima primarnu odgovornost za nastanak dela, unosimo u polje 710.
711NAZIV KORPORACIJE – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST
Naziv korporacije sa alternativnom odgovornošću unosimo u polje 711.
712NAZIV KORPORACIJE – SEKUNDARNA ODGOVORNOST
Naziv korporacije sa sekundarnom odgovornošću unosimo u polje 712.
910NAZIV KORPORACIJE – PRIMARNA ODGOVORNOST (VARIJANTNA ODREDNICA)*
Uporedni naziv ili drugi oblik naziva korporacije s primarnom odgovornošću unosimo u polje 910.
916NAZIV KORPORACIJE – NEPOVEZANI OBLIK*
Oblik naziva korporacije ili sastanka, koji je dobijen sa izvora i koji još nije u normativnom zapisu povezanim s poljem 710 unosimo u polje 916.

PRIMERI

 1. 71002aLight Railway Transport League
  (Primarna odgovornost za delo s naslovom "Johannesburg tramways" nosi organizacija The Light Railway Transport League. Upotrebljena kataloška pravila kod svih korporativnih odrednica preporučuju izostavljenje početnog člana.)
 2. 71002aBell and Howell. bMicro Photo Division
  (Ovakav način unosa pogodan je za sisteme koji u ispisima ne generišu interpunkciju. U sistemima COBISS ne unosimo interpunkciju između potpolja.)
 3. 71001aUnited States. bFarm Credit Administration. bPublic Affairs Division
  (Za delo je odgovorna jedinica koja je podređena podređenom telu.)
 4. 71001aEssex c(County). bAdvisory Unit for Computer Education
  (Kvalifikator u potpolju c objašnjava da je reč o okrugu.)
 5. 71002aNational Conference of Catholic Bishops c(United States)
  (Organizacije sa istim nazivom u različitim državama razlikujemo tako što u potpolje c unosimo naziv mesta kao kvalifikator.)
 6. 71012aNASECODE II c(Conference) f(1981 : eTrinity College, Dublin)
  (Nazive sastanaka unosimo u strukturisanom obliku. Na naslovnoj strani: "proceedings of the NASECODE II conference held at Trinity College Dublin from 17th to 19th June 1981". Izraz za sastanak unosimo kao kvalifikator za skraćenicu NASECODE II. Vrednost prvog indikatora je "1".)
 7. *

  2000⊔a30 let Univerze v Mariboru f[glavni urednik Ivan Rozman gfotografije Arhiv UM, Mediaspeed.net]
  710023289533539 aUniverza v Mariboru
 8. *

  2000⊔aSlikovne metode v odkrivanju in zdravljenju žilnih bolezni f[Letno srečanje Združenja za žilne bolezni SZD, Šmarješke Toplice, 20. in 21. maj 2005 guredniki Aleš Blinc, Matija Kozak, Mišo Šabovič]
  710023289165923 aSlovensko zdravniško društvo bZdruženje za žilne bolezni bLetno srečanje f2005 eŠmarješke Toplice
  (Sastanak podređen korporaciji. Kada  je reč o sastanku korporacije koji nema poseban naziv (npr. godišnji skup, savetovanje), prvi indikator mora da ima vrednost "0".)
 9. *

  2000⊔aManagement v evropskem okolju ezbornik 1. strokovnega posveta Visoke šole za management v Kopru, Bernardin, 10.-11. november 2000 f[risbe Alen Ježovnik]
  710023289588323 aVisoka šola za management bStrokovni posvet d1 f2000 eBernardin 83-402
  (Sastanak podređen korporaciji. Šifra ustanove data je u potpolju 8.)
 10. *

  2000⊔aFotografska razstava Društva ljubiteljev fotografije Maribor f[uredila Marjan Laznik, Mihael Elvič]
  71002aDruštvo ljubiteljev fotografije Maribor
  (Normativni zapis za naziv korporacije u normativnoj bazi podataka još ne postoji, zato nema potpolja 3.)
 11. *

  2000⊔aBolj pravljica kot res bZvočni posnetek fMladinski pevski zbor Maribor gdirigent[ka] Karmina Šilec g[klavir Olga Peceny]
  71002aMladinski pevski zbor Maribor 4590
  (Kod za vrstu autorstva u potpolju 4 označava vrstu odgovornosti koju nosi korporacija navedena u potpolju 710.)
 12. *

  2000⊔aPopis igrokaza za diletantska društva euposlena muška i ženska lica navedena su kod svakog igrokaza
  71000aKugli gSt. hknjižara cZagreb
  91001aSt. Kugli knjižara cZagreb
  (Naziv korporacije unet je u invertovanom obliku.)
 13. *

  2000⊔aŠirjave krajine 2004 bElektronski vir erazstava študentov Oddelka za likovno umetnost, februar/marec 2005 fmentorja Anka Krašna, Oto Rimele g...
  71002aUniverza v Mariboru bPedagoška fakulteta bOddelek za likovno umetnost
  (Podređenu korporaciju unosimo u potpolje 710b kao potpodelu. Potpolje b ponavljamo za hijerarhijski nižu korporaciju.)
 14. *

  2000⊔aUstavno sodišče Republike Slovenije dǂThe ǂConstitutional Court of the Republic of Slovenia f[besedilo Jadranka Sovdat, Ivan Biščak gfotografije Miran Kambič, Stane Klemenc, Tone Stojko gprevod Marko Novak, Dean De Vos]
  71001aSlovenija bUstavno sodišče
  (Korporacija je uneta pod sedištem ili jurisdikcijom.)
 15. * COBISS.net

  2001⊔aMehanizacija i automatizacija u rudarstvu i energetika ezbornik radova fVI Međunarodni simpozijum povodom 40 godina Smera za mehanizaciju u rudarstvu g[glavni urednik Vojin Čokorilo] dMechanization and automatization in mining and energetics eproceedings fVI International Symposium on the occasion of the 40th anniversary of department of Mining Mechanization Engineering
  71012aMeđunarodni simpozijum Mehanizacija i automatizacija u rudarstvu i energetika d6 f2002 eBeograd
  (Sastanak određen rednim brojem, godinom i mestom sastanka. Zapis je kreiran u sistemu u kojem izrađuju kataloške listiće. Zbog sporednog kataloškog listića u polju 200 vrednost prvog indikatora je "1". )
 16. * COBISS.net

  2001⊔aŽivot i delo akademika Pavla Ivića ezbornik radova sa trećeg međunarodnog naučnog skupa Život i delo akademika Pavla Ivića, Beograd, Novi Sad, Subotica, 17-19. septembar 2001 f[organizatori] Gradska biblioteka Subotica … [i dr.] gglavni urednik Judita Plankoš
  71012aMeđunarodni naučni skup Život i delo akademika Pavla Ivića d3 f2001 eSubotica eBeograd eNovi Sad