COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecembar2020

711 Naziv korporacije – alternativna odgovornost

Polje sadrži naziv korporacije koja ima alternativnu odgovornost za delo, opisano u bibliografskom zapisu. Naziv unosimo u obliku koji je izabran za jedinstvenu korporativnu odrednicu.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
711Naziv korporacije – alternativna odgovornostr
aPočetni elementnr
bPotpodelar
cDodatak nazivu ili kvalifikatorr
dRedni broj sastankanr
eMesto sastankar
fGodina sastankanr
gInvertovani elementnr
hDeo naziva koji nije početni ili invertovani elementnr
4Kod za vrstu autorstvar
6Podaci za povezivanjenr
8Šifra ustanove/organizacije*nr

Indikatori

INDIKATORVREDNOSTZNAČENJE
1Vrsta korporacije
0Naziv korporacije
1Sastanak
2Način unosa naziva
0Naziv u invertovanom obliku
1Naziv unet pod sedištem ili jurisdikcijom
2Naziv u prirodnom redosledu

Prvi indikator označava da li je kod korporacije reč o sastanku (konferencija, simpozijum itd.). Ako je sastanak podređen korporaciji, označavamo ga kao naziv korporacije.

Drugi indikator označava oblik, odnosno način unosa naziva korporacije. Indikator označava da li je naziv unet u invertovanom obliku (koristimo kada za redalicu nije izabrana prva reč iz naziva korporacije ili sastanka), pod sedištem ili jurisdikcijom (za korporacije koje su organi političko-teritorijalne jedinice i koje unosimo prema sedištu) ili u prirodnom redosledu (za sve druge korporacije).

OPIS POTPOLJA

7116 Podaci za povezivanje

Upisujemo dvocifreni broj (01-99) za povezivanje polja 711 pripadajućim poljima 911 (vidi primer 4).

Za ostala potpolja primenjuju se uputstva koja su opisana kod polja 710 (v. opis polja 710).

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Potpolje 7116 koristimo samo u slučaju kada korporacija nije povezana s normativnim zapisom preko potpolja 7113.

Ostala uputstva za unos u polje 711 ista su kao uputstva za unos u polje 710.

SRODNA POLJA

200fNASLOV I PODACI O ODGOVORNOSTI, Prvi podatak o odgovornosti
U polje 200 unosimo podatke u obliku u kojem su navedeni na jedinici. Ako se u prvom podatku o odgovornosti nalaze dva imena ili ako ih je tri, sva imena nakon prvog imena često su imena sa alternativnom odgovornošću; ako je reč o nazivu korporacije, upisujemo ga u polje 711 u obliku pristupne tačke.
710NAZIV KORPORACIJE – PRIMARNA ODGOVORNOST
Naziv korporacije s primarnom odgovornošću unosimo u polje 710.
712NAZIV KORPORACIJE – SEKUNDARNA ODGOVORNOST
Ako postoje korporacije za koje važi da imaju manju odgovornost od korporacija navedenih u poljima 710 i 711, unosimo ih u polje 712.
911NAZIV KORPORACIJE – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST (VARIJANTNA ODREDNICA)*
Paralelni naziv ili drugi oblik naziva korporacije sa alternativnom odgovornošću unosimo u polje 911.
916NAZIV KORPORACIJE – NEPOVEZANI OBLIK*
Oblik naziva korporacije ili sastanka koji je dobijen sa izvora i koji još nije u normativnom zapisu povezanim s poljem 711 unosimo u polje 916.

PRIMERI

 1. 71001aPennsylvania. bState University bDept. of Agricultural Economics and Rural Sociology
  71101aPennsylvania. bAgricultural Experiment Station, University Park
  (Korporacije imaju zajedničku odgovornost za kontinuirani izvor. Naziv koji je upisan na prvom mestu pripada korporaciji koja ima primarnu odgovornost. Na drugom mestu je naziv korporacije koja ima alternativnu odgovornost.)
 2. *

  2000aČlovek in velike zveri ezbornik referatov s strokovnega posveta Ekološkega foruma Liberalne demokracije Slovenije in Društva Kočevski naravni park, [14. marca 2000, Kočevje] f[urednik Božidar Flajšman]
  71002aLiberalna demokracija Slovenije bEkološki forum bStrokovni posvet f2000 eKočevje
  71102aDruštvo Kočevski naravni park bStrokovni posvet f2000 eKočevje
  (Normativni zapisi za oba savetovanja još ne postoje, zato u poljima 710 i 711 nema potpolja 3.)
 3. *

  2001⊔aVloga specialnih in visokošolskih knjižnic v procesu evropske integracije ezbornik referatov dThe role of special and academic libraries in the process of European integration eproceedings f10. strokovno posvetovanje specialnih knjižnic in 3. strokovno posvetovanje visokošolskih knjižnic z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 18.-19. november 2004 f= 10th Slovenian Conference of Special Libraries and 3rd Slovenian Conference of Academic Libraries with International Attendance, Ljubljana, November 18-19, 2004 g[urednici Anamarija Rožić-Hristovski, Kristina Hacin-Ludvik]
  71012aStrokovno posvetovanje specialnih knjižnic d10 f2004 eLjubljana
  711123289395299 aStrokovno posvetovanje visokošolskih knjižnic z mednarodno udeležbo d3 f2004 eLjubljana
  91012aSlovenian Conference of Special Libraries d10 f2004 eLjubljana
  911123289395299 aSlovenian Conference of Academic Libraries with International Attendance d3 f2004 eLjubljana
  (U normativnoj bazi se nalazi samo zapis za savetovanje visokoškolskih biblioteka, zato samo polje 711 ima potpolje 3, a polje 710 ga nema.)
 4. *

  2000⊔aStrokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA Slovenije, Vipava, 20. oktober 2017 f[uredila Nada Razpet] g[izdalo] Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
  71002aDruštvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije bStrokovno srečanje f2017 eVipava
  71102aDruštvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije bObčni zbor d70 f2017 eVipava 601
  91002aDMFA Slovenije bStrokovno srečanje f2017 eVipava
  91102aDMFA Slovenije bObčni zbor d70 f2017 eVipava 601