COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bmart2023

500 Jedinstveni naslov

Polje sadrži onaj naslov koji prilikom katalogizacije bira bibliografska ustanova za identifikaciju dela koje se pojavljuje pod različitim naslovima. Naslovu mogu da budu dodati elementi za jednoznačnu identifikaciju.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
500Jedinstveni naslovr
aJedinstveni naslovnr
bOpšta oznaka građer
hOznaka podređenog delar
iNaslov podređenog delar
kDatum izdavanjanr
lFormalna potpodelar
mJeziknr
nRazni podacir
qVerzija (ili datum verzije)nr
rNačin izvođenja (u muzici)r
sNumerička oznaka (u muzici)r
tAranžman (u muzici)nr
uTonski način (u muzici)nr

Indikatori

INDIKATORVREDNOSTZNAČENJE
1Značaj naslova
0Naslov nije značajan
1Naslov je značajan
2Indikator glavnog upisa
0Naslov nije odrednica glavne kataloške jedinice
1Naslov je odrednica glavne kataloške jedinice

Vrednost prvog indikatora određuje izradu sporednih kataloških listića u sistemima u kojima izrađuju kataloške listiće. Ako indikator ima vrednost "1", izrađuje se sporedni kataloški listić za jedinstveni naslov. Drugi indikator označava da li je naslov odrednica glavne kataloške jedinice.

OPIS POTPOLJA

500a Jedinstveni naslov

Naslov po kojem je delo poznato bez dodanih objašnjenja ili navođenja pojedinačnih delova. Potpolje mora biti prisutno uvek kad koristimo polje 500.

500b Opšta oznaka građe

Tekst opšte oznake građe (vidi primer 24).

500h Oznaka podređenog dela

Oznaka podređenog dela, ako je jedinica, na koju se jedinstveni naslov odnosi, samo deo dela imenovanog jedinstvenim naslovom (vidi primere: 2, 23). Ponovljivo za potpodelu, odnosno dalju podelu (vidi primer 16).

500i Naslov podređenog dela

Naslov podređenog dela, ako je jedinica, na koju se jedinstveni naslov odnosi, samo deo dela imenovanog jedinstvenim naslovom (vidi primere: 3, 4, 13, 14, 23). Ponovljivo za potpodelu, odnosno dalju podelu (vidi primere: 3, 10, 17).

500k Datum izdavanja

Datum izdavanja dodat jedinstvenom naslovu (vidi primere: 3, 10, 25). Datum izdavanja unosi se i u polje 210.

500l Formalna potpodela

Standardna fraza dodata predmetnoj odrednici za dodatno definisanje jedinstvenog naslova (vidi primere: 7, 9, 10, 26).

500m Jezik

Jezik jedinice, ako je potreban kao deo jedinstvenog naslova (vidi primere: 2, 3, 5, 7, 10, 18, 19, 20, 2226). Ako je delo na više jezika, sve jezike unosimo u jedno potpolje m (vidi primer 5).

500n Razni podaci

Informacije koje ne možemo uneti u neko drugo potpolje (vidi primere: 6, 8, 9).

500q Verzija (ili datum verzije)

Identifikacija izdanja dela koje jedinica predstavlja; to može da bude ime ili originalna godina izdavanja verzije (vidi primere: 3, 25).

500r Način izvođenja (u muzici)

Podatak o tome kakva je instrumentacija jedinice (vidi primere: 11, 12, 15).

500s Numerička oznaka (u muzici)

Broj za razlikovanje koje delu dodeljuje kompozitor ili neko drugi. To može biti broj serije, opusa ili broj iz tematskog registra, a može biti upotrebljen i datum (vidi primere: 11, 12, 13).

500t Aranžman (u muzici)

Podatak o tome da je muzičko delo aranžman (vidi primer 15).

500u Tonski način (u muzici)

Tonski modus kao deo jedinstvenog naslova (vidi primer 11).

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Jedinstveni naslov se unosi u skladu s pravilima za katalogizaciju. Sva pravila imaju svoje propise za oblikovanje odrednice, zavisno od tradicije i jezika katalogizacije. Iako međunarodni standard ne postoji, sledeći dokumenti koje je izdala IFLA International Office of UBC predstavljaju korak u tom pravcu.

Anonymous classics : a list of uniform headings for European literatures. London : IFLA/UBC, 1978. ISBN: 0-903043-15-7

List of uniform titles for liturgical works of the Latin rites of the Catolic Church. 2nd ed. rev. London : IFLA/UBC, 1981. ISBN: 0-903043-35-1

Podatke u potpoljima 500blmnqrtu unosimo na jeziku i pismu ustanove koja priprema zapis.

SRODNA POLJA

501ZAJEDNIČKI JEDINSTVENI NASLOV
Zajednički jedinstveni naslov koristi se izključivo za spajanje dela jednog autora, npr. sabrana dela.
503FORMALNA PODODREDNICA*
U polje upišemo vrstu službene publikacije.

PRIMERI

 1. 2001⊔aǂThe ǂGrimani breviary
  50000aBrevarium
  71002aCatholic Church
  (Neki jedinstveni naslovi služe samo za razvrstavanje upisa u okviru jedne odrednice. Za te jedinstvene naslove sporedni kataloški listići se nigde ne izrađuju. Neka pravila npr. zahtevaju da se pod odrednicu za crkve uvrste svi brevijari pod jednistvenim naslovom, kao što je Brevarium. U polju 200 "The" je označen znakovima za nerazvrstavanje.)
 2. 2001⊔aIliad, Book XXIV fHomer gedited by C.W. Macleod
  50010aIliad. hBook 24. mEnglish
  700⊔0aHomer
  (Naslov jedinice je Iliad, Book XXIV. Delo je uneto pod imenom autora (Homer). Unet je jedinstveni naslov koji obezbeđuje da su svi primerci knjige 24 zajedno u katalogu, kako pod odrednicom za Homera tako i pod sporednim kataloškim listićima za naslov.)
 3. 50011aBible. iNew Testament. iLuke. mEnglish. qRevised Standard Version. k1972
  (Jedinica je jedna knjiga Biblije, Luka, u popravljenom izdanju. Prema nekim kataloškim pravilima jedinstveni naslov može da bude odrednica glavnog kataloškog listića, zato je vrednost drugog indikatora u tom slučaju "1". Budući da postoje brojna različita izdanja i reprinti Biblije, jedinstvenom naslovu može da se doda godina izdavanja koja predstavlja pomoć pri razvrstavanju jedinica.)
 4. 50010aCanterbury tales. iKnight's tale
  700⊔1aChaucer, bGeoffrey, fd. 1400
  (Jedinica je prevod Chaucerovog dela "Knight's tale" na moderni engleski jezik te je uneta pod jedinstvenim naslovom "Canterbury tales. Knight's tale". Ustanovi katalogizacije za naslov potreban je sporedni kataloški listić, zato je vrednost prvog indikatora "1". )
 5. 50010aǂLe ǂmalade imaginaire. mEnglish & French
  700⊔0aMoliere, f1622-1673
  (Izdanje Molijerovog dela "Le malade imaginaire" u obliku paralelnog teksta, tj. engleski prevod uz francuski original. "Le" se kod razvrstavanja ne uzima u obzir.)
 6. 50000aTreaties, etc. nPrussia, n1713
  71001aFrance
  71101aPrussia c(Kingdom)
  (Prema nekim kataloškim pravilima "Treaty of Utrecht" može da se unese pod Francusku, s jedinstvenim naslovom "Treaties, etc. Prussia, 1713".)
 7. 2001⊔aLondoner Skizzen von Boz
  50010aSketches by Boz. mGerman. lSelections
  700⊔1aDickens, bCharles, f1812-1870
  (Izbor iz Dickensovih "Sketches by Boz", koji je preveden na nemački jezik i ima naslov "Londoner Skizzen von Boz".)
 8. 50010aGenesis n(Anglo-Saxon poem)
  (Jedinstveni naslov za anglosaksonsku pesmu "Genesis" mora dodatno da se pojasni da bismo ga razlikovali od jedinstvenog naslova za jednu od knjiga Svetog pisma "Genesis".)
 9. 50010aTreaties, etc. nPoland, n1948 Mar. 2. lProtocols, etc., n1951 Mar. 6
  71001aUnited Kingdom
  (Jedinstvenom naslovu za ugovor je u skladu sa upotrebljenim kataloškim pravilima dodata formalna pododrednica za "Protocols, etc.".)
 10. 2001⊔aTraduction en vers du cantique de Moïse, suivie d'autres sujets en vers bTexte imprimé fpar Maurice L.L.
  50010aBible iA.T. iPsaumes mfrançais lExtrait lAdaption k1861
 11. 50010aConcertos roboes(2), string orchestra sop.9, no.3 uF major
  (Delo ima broj opusa i broj unutar opusa. Oba broja su uneta u jedno potpolje s.)
 12. 50010aConcertos, rviolin, orchestra s(1938)
  (Brojčana oznaka dela je godina.)
 13. 50010aAlbum für die Jugend. sOp. 68, Nr. 2. iSoldatenmarsch
  (Delo ima broj i naslov.)
 14. 50010aAida iCéleste Aida
  (Delo ima samo naslov.)
 15. 50010aConcertos rbassoon, string orchestra tarr
  (Delo je prerada.)
 16. 50010aPièces de violes. h4e livre. h23e partie. h80. iArabesque
 17. 50010aOpus musicum. iCantiones sacrae. iO vos omnes
 18. 2001⊔aJeruzalemska Biblija eStari i Novi zavjet s uvodima i bilješkama iz La Bible de Jerusalem furedili Adalbert Rebić, Jerko Fućak, Bonaventura Duda
  300⊔⊔aPrijevod djela: La Bible de Jerusalem ; jedinstveni stv. nasl.: Biblia : Vetus et Novum testamentum
  50010aBiblia mhrv. prijevod
  (Jedinstveni naslov za Bibliju u hrvatskom prevodu.)
 19. 2001⊔aRolando giesmė f[iš senosios prancūzų kalbos vertė Valdas Petrauskas] cNibelungų giesmė f[iš viduriniosios vokiečių aukštaičių kalbos vertė Vladas Nausėdas]
  300⊔⊔aVersta iš: La chanson de Roland, 1927
  300⊔⊔aVersta iš: Das Nibelungenlied, 1959
  50010aChanson de Roland mvertimas į lietuvių k.
  50010aNibelungenlied mvertimas į lietuvių k.
  (Jedinica je litvanski prevod dva klasična anonimna dela.)
 20. 2001⊔aSterne der Eiszeit eRoman fRenata Šerelytė gDeutsch von Akvilė Galvosaitė
  300⊔⊔aVersta iš: Ledynmečio žvaigždės, 1999
  50010aLedynmečio žvaigždės mvertimas į vokiečių k.
  (Jedinica je prevod litvanskog dela na nemački.)
 21. 2001⊔aKathechismas, arba Moksłas kiekwienam krikszczionii priwalvs fparaszitas per d. Iakvba Ledesma theologa Societatis Iesv gjżgulditas iż liężuvio ląnkiszko ing lietuwiszka per kuniga Mikałoiu Daugsza, kánonika Zemaicziu
  300⊔⊔aVersta iš: Nauka chrzescianska, abo katechizmik dla dziatek. W Krakowie, [apie 1590]
  300⊔⊔aOrig. antr.: Doctrina cristiana á manera de diálogo entre el mestre y el dexeble
  50010aDoctrina cristiana á manera de diálogo entre el mestre y el dexeble
  (Jedinica je prevod s poljskog na litvanski jezik. Na poljski je bila prevedena sa španskog.)
 22. *

  2000⊔aRacconti romani fZorko Simčič g[traduzione di Alessandra Foraus gpostfazione di Marija Cenda]
  300⊔⊔aPrevod dela: Rimske zgodbe
  50000aRimske zgodbe mitalijanski jezik
  (Jedinica je prevod dela sa italijanskog na slovenački jezik.)
 23. *

  2000⊔aRazločevanje hǂDel ǂ1 iDoseči okušanje Boga fMarko Ivan Rupnik g[prevedla Anamarija Beniger]
  300⊔⊔aPrevod dela: Il discernimento. Pt. 1, Verso il gusti di Dio
  50000aǂIl ǂdiscernimento hǂPt. ǂ1 iVerso il gusti di Dio mslovenski jezik
  (Jedinica je prevod dela sa italijanskog na slovenački jezik.)
 24. *

  2001⊔aAtlas evropske zgodovine bKartografsko gradivo furedili Thomas Cussans ... [et al.] gzemljevide izdelal Bartholomew, Edinburgh
  300⊔⊔aPrevod dela: The Times atlas of European history
  50000aǂThe ǂTimes atlas of European history bKartografsko gradivo mslovenski jezik
 25. *

  2001⊔aSveto pismo Stare in Nove zaveze eslovenski standardni prevod iz izvirnih jezikov
  210⊔⊔aLjubljana cSvetopisemska družba Slovenije d1996 eLjubljana gDelo
  50000aBiblia mslovenski jezik qslovenski standardni prevod k1996
  (Jedinstvenom naslovu za Bibliju dodata je verzija prevoda (slovenački standardni prevod) i godina izdavanja.)
 26. *

  2000⊔aPravljice fJacob in Wilhelm Grimm giz nemščine prevedla Polonca Kovač gilustrirala Jelka Godec Schmidt g[izbral, uredil in spremno besedo napisal Andrej Ilc]
  300⊔⊔aIzbor iz: Kinder- und Hausmärchen
  50000aKinder- und Hausmärchen lizbor mslovenski jezik
  (Standardna fraza u potpolju 500l tumači da su "Pravljice" izbor iz "Kinder- und Hausmärchen".)