COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bfebruar2021

2XX BLOK GLAVNOG OPISA

SPISAK POLJA

200Naslov i podaci o odgovornosti
205Izdanje
206Kartografska građa – matematički podaci
207Kontinuirani izvori – numeracija
208Muzikalije
210Izdavanje, distribucija itd.
211Predviđeni datum izdavanja
215Fizički opis
225Zbirka
230Elektronski izvori – karakteristike
251Uređenje i sortiranje građe

Blok obuhvata sva područja prema ISBD-u, osim napomena i standardnih brojeva. Definicije i dodatne informacije o ISBD elementima možemo naći u pojedinačnim ISBD standardima.

Interpunkciju između potpolja, koju propisuje ISBD, ne unosimo, jer se ispisuje automatski iz oznaka potpolja. Izuzetak je znak jednakosti koji uvodi uporedne podatke. Ispis znaka jednakosti u određenim slučajevima ne može se programski obezbediti, zato ga u potpolje moramo uneti sami kada to zahteva opis.

Prilikom unosa podataka u polja 200, 205, 210, 215 i 225 treba paziti na redosled potpolja, jer se podaci ispisuju u redosledu u kojem se pojavljuju u zapisu. Potpolja, stoga, razvrstavamo u redosledu koji propisuje ISBD za navođenje pojedinačnih elemenata opisa. U opisu tih polja naveden je i ispis interpunkcije prema ISBD-u.

Podaci koji nisu preuzeti iz propisanog izvora, odnosno podaci koje dodaje katalogizator, moraju da budu upisani u uglaste zagrade "[]".

Ako zapis u poljima 2XX iz bilo kojeg razloga sadrži podatke koji nisu u celosti oblikovani prema pravilima ISBD, moramo popuniti potpolje 001h, i to tako što unosimo kod "i" – zapis je delimično u ISBD formatu ili "n" – zapis nije u ISBD formatu.