COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Boktobar2020

230 Elektronski izvori – karakteristike

Polje sadrži podatke koji se odnose na vrstu i opseg elektronskog izvora. Odgovara području vrste i opsega izvora u ISBD(ER)-u. Polje je obavezno za elektronske izvore s pristupom na daljinu.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
230Elektronski izvori – karakteristiker
aOznaka i opseg izvoranr

Indikatori

Vrednosti indikatora nisu definisane.

OPIS POTPOLJA

230a Oznaka i opseg izvora

Kao oznaku izvora navodimo vrsto elektronskog izvora. Podatak je obavezan.

Opseg iskazujemo brojem datoteka koje čine sadržaj elektronskog izvora. Po potrebi, možemo dodati i detaljnije podatke o opsegu (vidi primere: 1, 3, 4, 5, 6). Podatak o opsegu nije obavezan.

Oznaku i opseg izvora navodimo na jeziku bibliografske ustanove. Preporučeni izrazi navedeni su u ISBD(ER)-u.

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Opseg izvora navodimo u okruglim zagradama za oznaku izvora (vidi primere: 1, 2, 3, 4, 5, 6). Broj datoteka, koje čine sadržaj elektronskog izvora, upisujemo arapskim brojevima. Dodatno, uz datoteke s podacima možemo navesti i broj zapisa i/ili bajtova (vidi primere: 3, 5, 6), a uz programske datoteke broj komandi i/ili bajtova (vidi primere: 1, 4, 5, 6). Ako elektronski izvor čini više datoteka, možemo navesti veličinu svake datoteke posebno (vidi primere: 5, 6). Možemo navesti i približnu veličinu (vidi primer 4). Polje je ponovljivo kada u jednom zapisu opisujemo više elektronskih izvora.

SRODNA POLJA

135ELEKTRONSKI IZVORI
Polje sadrži kodirane podatke o elektronskim izvorima (vidi primere: 7, 8, 9, 10).

PRIMERI

 1. 230⊔⊔aComputer program (1 file : 1985 statements)
  (Programska datoteka sa 1985 komandi.)
 2. 230⊔⊔aComputer data (5 files) and programs (15 files)
  (Pet datoteka s podacima i petnaest programskih datoteka.)
 3. 230⊔⊔aComputer data (3 files : 800 records, 3150 bytes) and computer data (7 files)
  (Tri datoteke s podacima koje sadrže ukupno 800 zapisa i sedam datoteka bez detaljnih podataka.)
 4. 230⊔⊔aComputer program (2 files : ca. 650 statements each)
  (Svaka datoteka sadrži približno 650 komandi.)
 5. 230⊔⊔aComputer data (2 files : 729 records each) and programs (3 files : 7260, 3450, 2518 bytes)
  (Dve datoteke s podacima i tri programske datoteke. Navedena je i veličina pojedinačnih datoteka.)
 6. *

  230⊔⊔aBesedilni podatki (1 datoteka : 382 KB) in program za poizvedovanje (2 datoteki : 182, 99 KB)
  (Elektronski izvor s pristupom na daljinu. Sadrži podatke i program; između obe oznake izvora je veznik "i".)
 7. *

  135⊔⊔av bi
  230⊔⊔aInteraktivni multimediji
  (Zapis za interaktivnu internet stranicu s kombinacijom više medija. Podatak u polju 230 mora se slagati s kodiranim podacima u polju 135.)
 8. *

  135⊔⊔av bh
  215⊔⊔a1 optični disk (CD-ROM) d12 cm
  230⊔⊔aBesedilni podatki in programi
  (Polje 230 možemo popuniti i kod elektronskih izvora s lokalnim pristupom. Podaci u poljima 215 i 230 moraju se slagati s kodiranim podacima u polju 135.)
 9. *

  135⊔⊔ad bi
  230⊔⊔aE-časopis
  (Zapis za internet časopis. Za izraz elektronski koristimo prefiks "e-".)
 10. *

  135⊔⊔ad bi
  230⊔⊔aE-knjiga