COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bfebruar2021

600 Lično ime kao predmetna odrednica

Polje sadrži ime osobe koja je razmatrana u bibliografskom izvoru, i to u obliku pristupne tačke kojoj mogu biti dodeljene dodatne informacije o predmetu.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
600Lično ime kao predmetna odrednicar
aPočetni elementnr
bPreostali deo imenanr
cDodaci imenu (ne datumi)r
dRimski brojevinr
fDatuminr
xTematska pododrednicar
yGeografska pododrednicar
wFormalna pododrednicar
zVremenska pododrednicar
2Kod sistemanr
3Broj normativnog zapisanr
6Podaci za povezivanjenr
9Broj prethodnog normativnog zapisa*nr

Indikatori

INDIKATORVREDNOSTZNAČENJE
1Indikator za ispis*
Bez vrednosti
0Ne ispisuje se**
1Polje se ispisuje za potrebe kataloga**
2Polje se ispisuje za potrebe bibliografije**
3Polje se ispisuje za potrebe kataloga i bibliografije**
2Način unosa imena
0Unosi se samo ime ili ime i prezime
1Unosi se prezime i ime

Drugi indikator označava da li je ime uneto u prirodnom redosledu (samo ime ili ime i prezime) ili u invertovanom obliku (prezime i ime).

OPIS POTPOLJA

600a Početni element

Deo imena koji se u predmetnoj odrednici koristi kao element za sortiranje i koji omogućava sortiranje i pretraživanje u katalogu. Potpolje je obavezno.

600b Preostali deo imena

Preostali deo imena (ime ili imena), kada je element za sortiranje prezime (vidi primere: 1, 2, 5). Ako je potpolje popunjeno, vrednost drugog indikatora mora da bude "1".

600c Dodaci imenu (ne datumi)

Bilo koji dodaci imenu (osim datuma) koji nisu sastavni deo imena, npr. titule, atributi itd. (vidi primere: 4, 7). Ako ima više dodataka, potpolje ponavljamo.

600d Rimski brojevi

Rimski brojevi koji su deo imena nekih papa, vladara i crkvenih velikodostojnika. Ako je s brojem povezan atribut (ili dodatno ime), u ovo potpolje unosimo i broj i atribut (vidi primer 4). Ako potpolje popunimo, vrednost drugog indikatora mora da bude "0".

600f Datumi

Datumi koji se odnose na lična imena. U potpolje možemo uneti i oznaku vrste datuma (npr. rođen, umro, period rada), i to u punom ili skraćenom obliku (vidi primere: 2, 5, 6, 810).

600x Tematska pododrednica

Izraz za dalje definisanje teme koju predmetna odrednica predstavlja (vidi primere: 3, 5, 10).

600y Geografska pododrednica

Izraz za definisanje mesta povezanog s osobom koju predmetna odrednica predstavlja (vidi primer 5).

600z Vremenska pododrednica

Izraz za definisanje vremenskog perioda povezanog s osobom koju predmetna odrednica predstavlja.

600w Formalna pododrednica

Izraz za detaljno definisanje vrste ili žanra građe (vidi primere: 2, 9).

6002 Kod sistema

Kod sistema ili predmetnog indeksa (tezaurusa) iz kojeg je preuzeta predmetna odrednica. Preporučuje se da je to potpolje u polju 600 uvek popunjeno.

6003 Broj normativnog zapisa

Identifikacioni broj normativnog zapisa za lično ime (vidi primere: 68).

6006 Podaci za povezivanje

Dvocifreni broj (01–99) za povezivanje polja 600 s pripadajućim poljima 960.

6009 Broj prethodnog normativnog zapisa*

Potpolje nastaje prilikom automatskog usklađivanja bibliografskih zapisa s normativnim zapisima koji su označeni za brisanje.

Ako je polje 600 povezano s takvim normativnim zapisom, prilikom usklađivanja u potpolje 3 programski se upisuje identifikacioni broj normativnog zapisa koji se koristi umesto "brisanog" zapisa, a prethodni sadržaj potpolja 3 prenosi se u potpolje 9.

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Polje je namenjeno navođenju ličnih imena kao predmetnih odrednica. Te odrednice su oblikovane na isti način kao i odrednice za osobe koje su odgovorne za sadržaj bibliografskog zapisa. Potpolja a, b, c, d i f oblikovana su na isti način kao i u polju 700 kod kojeg su dostupna i dodatna pojašnjenja o obimu i sadržaju tih potpolja.

Za razliku od polja 700, polje 600 može da uključuje i više nego samo ime osobe i dodataka imenu. Predmetnoj odrednici možemo dodati izraze za detaljno definisanje oblika, teme, mesta ili vremena. Potpolja su oblikovana u skladu sa sistemom predmetnih odrednica.

Potpolje 6006 koristimo samo u slučaju kada lično ime nije povezano sa normativnim zapisom preko potpolja 6003.

SRODNA POLJA

601NAZIV KORPORACIJE KAO PREDMETNA ODREDNICA
Kada je predmet korporacija i ne osoba, koristimo polje 601.
602PORODIČNO IME KAO PREDMETNA ODREDNICA
Kada je predmet porodica i ne osoba, koristimo polje 602.
604IME I NASLOV KAO PREDMETNA ODREDNICA
Kada je predmet autor/naslov, koristimo polje 604.

PRIMERI

 1. 600⊔1aBurroughs bEdgar Rice 2lc
 2. 600⊔1aShakespeare bWilliam f1564-1616 wQuotations 2lc
 3. 600⊔0aJesus Christ xNativity 2lc
  600⊔0aJesus Christ xTrial 2lc
  (Zapis za delo Son of God: birth and trial of Jesus koje sadrži dve predmetne odrednice.)
 4. 600⊔0aGustavus dII Adolphus, cKing of Sweden 2lc
 5. 600⊔1aEinstein bAlbert f1879-1955 xHomes and haunts yGermany yBerlin 2lc
 6. *

  600⊔1315783272 aKopernik bNikolaj f1473-1543 2SGC
  (U potpolju 3 nalazi se identifikacioni broj normativnog zapisa u bazi podataka SGC.)
 7. *

  600⊔031432168 aZevs cgrško božanstvo 2SGC
  (Kod u potpolju 2 označava da je predmetna odrednica preuzeta iz Opšteg predmetnog indeksa COBISS.SI.)
 8. *

  600⊔1316026472 aCankar bIvan f1876-1918 2SGC
 9. *

  600⊔1aRugelj bSamo f1966- wSpomini 2NUK
 10. * COBISS.net

  600⊔1aСкорсезе bМартин f1942- wМотиви 2SR
  (Predmetna odrednica za knjigu Njujork u filmovima Martina Skorsezea.)