COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bfebruar2021

601 Naziv korporacije kao predmetna odrednica

Polje sadrži naziv korporacije koja je razmatrana u bibliografskom izvoru, i to u obliku pristupne tačke kojoj mogu biti dodeljene dodatne informacije o predmetu.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
601Naziv korporacije kao predmetna odrednicar
aPočetni elementnr
bPotpodelar
cDodatak nazivu ili dopunar
dRedni broj sastankanr
eMesto sastankar
fGodina sastankanr
gInvertovani elementnr
hDeo naziva koji nije početni/invertovani elementnr
xTematska pododrednicar
yGeografska pododrednicar
wFormalna pododrednicar
zVremenska pododrednicar
2Kod sistemanr
3Broj normativnog zapisanr
6Podaci za povezivanjenr
9Broj prethodnog normativnog zapisa*nr

Indikatori

INDIKATORVREDNOSTZNAČENJE
1Vrsta korporacije
0Naziv korporacije
1Sastanak
2Način unosa imena
0Naziv u invertovanom obliku
1Naziv unet pod sedištem ili jurisdikcijom
2Naziv u prirodnom redosledu

Prvi indikator označava da li je kod korporacije reč o sastanku (konferencija, simpozijum itd.). Ako je sastanak podređen korporaciji, označavamo ga kao naziv korporacije (vidi primer 10).

Drugi indikator označava oblik, odnosno način unosa naziva korporacije.

OPIS POTPOLJA

601a Početni element

Deo imena koji se u predmetnoj odrednici koristi kao element za sortiranje i koji omogućava sortiranje i pretraživanje u katalogu. Potpolje je obavezno.

601b Potpodela

Naziv hijerarhijski podređene korporacije kada naziv uključuje hijerarhiju, odnosno naziv korporacije podređene političko-teritorijalnoj jedinici (vidi primer 9). Potpolje ne uključuje objašnjenja koja dodajemo zbog razlikovanja ustanova sa istim nazivom (v. potpolja c, g i h). Potpolje ponavljamo kada u hijerarhiji postoje više od dva nivoa.

601c Dodatak nazivu ili dopuna

Bilo koji dodatak koji katalogizator dodaje nazivu korporacije, osim broja, godine i mesta sastanka (vidi primere: 4, 5, 7, 8, 11).

601d Redni broj sastanka

Redni broj sastanka (vidi primer 10).

601e Mesto sastanka

Mesto sastanka kada nam je taj podatak potreban kao deo predmetne odrednice (vidi primer 10).

601f Godina sastanka

Godina sastanka kada nam je potrebna kao deo predmetne odrednice (vidi primer 10).

601g Invertovani element

Bilo koji deo naziva korporacije koji je uklonjen sa početka naziva da bi se korporacija unela pod rečju po kojoj ćemo je najverovatnije tražiti.

601h Deo naziva koji nije početni/invertovani element

Kod invertovanog oblika naziva u ovo polje unosimo deo naziva koji nije početni ili invertovani element.

601x Tematska pododrednica

Izraz za dalje definisanje teme koju predmetna odrednica predstavlja (vidi primere: 2, 5, 6, 8, 14).

601y Geografska pododrednica

Izraz za definisanje mesta povezanog s korporacijom koju predmetna odrednica predstavlja (vidi primer 6).

601z Vremenska pododrednica

Izraz za definisanje vremenskog perioda povezanog s korporacijom koju predmetna odrednica predstavlja (vidi primere: 9, 12).

601w Formalna pododrednica

Izraz za detaljno definisanje vrste ili žanra građe (vidi primere: 2, 3, 14).

6012 Kod sistema

Kod sistema ili predmetnog indeksa (tezaurusa) iz kojeg je preuzeta predmetna odrednica. Preporučuje se da je to potpolje u polju 601 uvek popunjeno.

6013 Broj normativnog zapisa

Identifikacioni broj normativnog zapisa za naziv korporacije (vidi primer 11).

6016 Podaci za povezivanje

Dvocifreni broj (01–99) za povezivanje polja 601 s pripadajućim poljima 961 (vidi primere: 12, 13).

6019 Broj prethodnog normativnog zapisa*

Potpolje nastaje prilikom automatskog usklađivanja bibliografskih zapisa s normativnim zapisima koji su označeni za brisanje.

Ako je polje 601 povezano s takvim normativnim zapisom, prilikom usklađivanja u potpolje 3 programski se upisuje identifikacioni broj normativnog zapisa koji se koristi umesto "brisanog" zapisa, a prethodni sadržaj potpolja 3 prenosi se u potpolje 9.

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Polje je namenjeno navođenju nazivâ korporacija kao predmetnih odrednica. Te odrednice su oblikovane na isti način kao i odrednice za korporacije koje su odgovorne za sadržaj bibliografskog zapisa. Potpolja a, b, c, d, e, f, g i h oblikovana su na isti način kao i u polju 710 kod kojeg su dostupna i dodatna pojašnjenja o obimu i sadržaju tih potpolja.

Za razliku od polja 710, polje 601 može da uključuje i više nego samo naziv korporacije i dodataka nazivu. Predmetnoj odrednici možemo dodati izraze za detaljno definisanje oblika, teme, mesta ili vremena. Potpolja su oblikovana u skladu sa sistemom predmetnih odrednica.

U ovo polje unosimo nazive političko-teritorijalnih jedinica iza kojih dolazi potkolo za podređeni organ (vidi primer 9). Ako se naziv političko-teritorijalne jedinice pojavi samo za sebe ili samo s dodatnim predmetnim pododrednicama, unosimo ga u polje 607.

Potpolje 6016 koristimo samo u slučaju kada naziv korporacije nije povezan sa normativnim zapisom preko potpolja 6013.

SRODNA POLJA

600LIČNO IME KAO PREDMETNA ODREDNICA
Kada je predmet osoba i ne korporacija, koristimo polje 600.
602PORODIČNO IME KAO PREDMETNA ODREDNICA
Kada je predmet porodica i ne korporacija, koristimo polje 602.
604IME I NASLOV KAO PREDMETNA ODREDNICA
Kada je predmet autor/naslov, koristimo polje 604.
607GEOGRAFSKA PREDMETNA ODREDNICA
Političko-teritorijalne jedinice, koje predstavljaju geografska imena, unosimo u polje 607, ako se pojave sama za sebe ili samo s dodatnim predmetnim pododrednicama.

PRIMERI

 1. 60102aHardy Heating Co Ltd 2lc
  (Predmetna odrednica u zapisu za Hardy Developments Ltd: test and cases in management accounting.)
 2. 60102aChurch of England xClergy. wBiography 2lc
  (Predmetna odrednica u zapisu za Charles Lowder and the ritualistic movement (u primeru je očuvana interpunkcija).)
 3. 60102aStrategic Arms Limitation Talks wJuvenile literature 2lc
  (Predmetna odrednica u zapisu za knjigu za decu s naslovom The nuclear arms race.)
 4. 60102aBeagle Expeditions c1831-1836 2lc
  (Predmetna odrednica u zapisu za The adventures of Charles Darwin: a story of the Beagle voyage.)
 5. 60102aEgba cAfrican tribe xHistory 2lc
  (Predmetna odrednica u zapisu za Lugard and the Abeokuta uprising: the demise of Egba independence.)
 6. 60102aCatholic Church yScotland xGovernment 2lc
  (Predmetna odrednica u zapisu za Scotia pontificia: papal letters to Scotland before the Pontificate of Innocent III.)
 7. 60102aSpray cShip 2lc
  (Predmetna odrednica u zapisu za In the wake of the Spray (pošto naziv Spray nije prepoznatljiv, u potpolje c dodat je kvalifikator koji objašnjava da je reč o brodu).)
 8. 60102aTemplars cOrder of chivalry xHistory 2lc
  (Predmetna odrednica u zapisu za The Knights Templar.)
 9. 60101aGreat Britain bManpower Services Commission z1981-1985 2lc
  (Predmetna odrednica u zapisu za strateški plan organa Manpower Services Comission za 1981, 1982, 1983, 1984. i 1985. godinu.)
 10. 60102aUnited Nations bConference on the Law of the Sea d3rd f1973-1975 eNew York, etc. 2lc
  (Predmetna odrednica u zapisu za dokumente s treće konferencije Ujedinjenih nacija o pomorskom pravu.)
 11. *

  6010239503592 aBlejski grad cBled, Slovenija 2SGC
 12. *

  60102aProstovoljno gasilsko društvo Gorenje pri Zrečah z1990-2020 2NUK 601
  96102aPGD cGorenje pri Zrečah 2NUK 601
  (Predmetna oznaka u zapisu za knjigu 30 let prostovoljnega gasilskega društva Gorenje pri Zrečah.)
 13. *

  60102aUnited Nations 2LC 601
  60102aNations Unies 2CAF
  96102aZdruženi narodi 601
  (Predmetna oznaka u zapisu za knjigu Basic facts about the United Nations.)
 14. * COBISS.net

  60102aGrupa Irwin xLikovna umjetnost wIzložbeni katalozi 2BH