COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Boktobar2020

675 Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK)

Polje sadrži UDK broj koji je dodeljen jedinici u skladu sa shemom Univerzalne decimalne klasifikacije sa oznakom izdanja.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
675Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK)r
aBrojnr
bGrupa*nr
cUDK za pretraživanje*nr
sStatistika*nr
uUDK za lokalne kataloge*nr
vIzdanjenr
zJezik izdanjanr

Indikatori

Vrednosti indikatora nisu definisane.

OPIS POTPOLJA

675a Broj

UDK broj iz tablica Univerzalne decimalne klasifikacije.

675b Grupa*

U potpolje unosimo skraćeni UDK broj koji je namenjen za razvrstavanje u ispisima bibliografija i za druge lokalne potrebe. Preporučena je upotreba lokalnog šifrarnika.

Ako je u zapis uneto više grupa UDK brojeva, zapis se u standardnim bibliografijijama uvrštava pod prvu grupu.

675c UDK za pretraživanje*

U potpolje unosimo UDK broj koji je namenjen pretraživanju i razvrstavanju po sadržaju u COBIB-u i lokalnim bazama podataka. Unos u potpolje podržan je globalnim šifrarnikom koji je jedinstven za svu vrstu građe (vidi Dodatak G). Potpolje je obavezno.

675s Statistika*

U potpolje unosimo skraćeni UDK broj za potrebe različitih statistika. Preporučena je upotreba lokalnog šifrarnika.

675u UDK za lokalne kataloge*

U potpolje unosimo UDK broj za druge lokalne potrebe. Preporučena je upotreba lokalnog šifrarnika.

675v Izdanje

Identifikacija izdanja tablica iz kojih je uzet UDK broj u potpolju a.

675z Jezik izdanja

Kod jezika izdanja tablica iz kojih je uzet UDK broj u potpolju a.

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

U potpolje a unosi se UDK broj iz UDK tablica koje koristi kataloška ustanova. UDK tablice su izdate u različitim jezičkim verzijama od kojih je svaka s vremena na vreme prerađena/revidirana i objavljena kao novo izdanje. Svako objavljeno izdanje UDK tablica izvedeno je iz Međunarodne standardne referentne zbirke UDK brojeva UDCMRF (Universal Decimal Classification Master Reference File).

Budući da neke biblioteke katalogizuju građu pre sadržinske obrade, u potpolju 675c može se privremeno upotrebiti kod "fik". Prilikom sadržinske obrade, fiktivni kod treba zameniti odgovarajućim UDK brojem za pretraživanje.

Do 1992. godine za potrebe ispisa publikacije Bulletin Scientifique koristila su se i potpolja 675x i 675y.

PRIMERI

 1. 675⊔⊔a633.13-155(410) "18" v4 zeng
  (UDK broj oblikovan prema 4. engleskom izdanju UDK tablica za delo sa naslovom Machinery for harvesting oats in Great Britain in the 19th century.)
 2. 675⊔⊔a681.3.04.071.8:025.3:05:07 v4 zeng
  (UDK broj za delo sa naslovom Data elements essential to the interchange of serials records.)
 3. *

  675⊔⊔a929Demšar F. b929 c929 vUDCMRF 2006
  (Reči pišemo neposredno iza UDK brojeva bez razmaka. Kod ličnih imena dodajemo i prvo slovo imena.)
 4. *

  675⊔⊔a025.3/.5:004.738.5 b02 c02 vUDCMRF 2011
  (Potpolje 675b namenjeno je za razvrstavanje u bibliografijama, a njegov unos nije obavezan.)
 5. *

  675⊔⊔a821.163.6-93-32(0.034.2) b821.163.6 c821.163.6-93 s82 vUDCMRF12
  (UDK broj u potpolju 675a određen je na osnovu 4. elektronskog izdanja tablica Univerzalne decimalne klasifikacije UDCMRF12, zato u potpolje 675v upisujemo kod "UDCMRF12".)
 6. *

  675⊔⊔a929Vidali V. b929 c929 s929 vUDCMRF12
  675⊔⊔a329.15(450):929Vidali V. c329 vUDCMRF12
  (UDK za delo sa naslovom Vittorio Vidali: življenje tržaškega komunista v obdobju 1916-1956. U prvom polju 675 u potpoljima a i c navodimo UDK koji je s obzirom na sadržaj knjige pogodan. Potpolja 675b i 675s obično u zapisu navodimo samo jednom.)