COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2020

E Matematični in drugi posebni znaki v naslovih

TABELA NAJBOLJ POGOSTIH MATEMATIČNIH IN DRUGIH POSEBNIH ZNAKOV V NASLOVIH TER VNOS IN RAZREŠITEV LE-TEH V POLJU 200 IN DRUGIH POLJIH

Začetek in zaključek vnosa matematičnih in drugih posebnih znakov po pravilih LaTeX v segmentu COBISS/Katalogizacija označimo z znakom "▫". Dodatno pa je začetek in zaključek vnosa po pravilih LaTeX v matematičnem okolju potrebno označiti še z znakom $.

Pomen stolpcev v tabeli:

Stolpec1:originalna oblika, kot je na publikaciji
2:LaTeX-ov izraz
3:razrešitev originalne oblike, če je publikacija v slovenskem jeziku
4:razrešitev originalne oblike, če je publikacija v angleškem jeziku

Potence, indeksi, odvodi, ulomki in koreni

▫$x^2$▫x^2x [na] 2x [sup] 2
▫$x^{13}$▫x^{13}x [na] 13x [sup] 13
▫$x^n$▫x^nx [na] nx [sup] n
▫$x^{-7}$▫x^{-7}x [na] -7x [sup] -7
▫$x^{-n}$▫x^{-n}x [na] -nx [sup] -n
▫$(x^2)^3$▫(x^2)^3(x [na] 2) [na] 3(x [sup] 2) [sup] 3
▫$x^{2^3}$▫x^{2^3}x [na] (2 [na] 3)x [sup] (2 [sup] 3)
▫$a_k$▫a_ka [spodaj] ka [sub] k
▫$a_{ki}$▫a_{ki}a [spodaj] (ki)a [sub] (ki)
▫$A_i^j$▫A_i^j(A [spodaj] i) [na] j(A [sub] i) [sup] j
▫$y^{\prime}$▫y^{\prime}y [črtica]y [prime]
▫$\frac{števec}{imenovalec}$▫\frac{števec}{imenovalec}števec [ulomljeno] imenovalecštevec [over] imenovalec
▫$\frac{a}{b+c}$▫\frac{a}{b+c}a [ulomljeno] (b+c)a [over] (b+c)
▫$\sqrt {izraz}$▫\sqrt {izraz}[kvadratni koren] izraz[square root] izraz
▫$\sqrt [n] {izraz}$▫\root [n] {izraz}n [-ti koren] izraz[root] n [of] izraz
▫$\sqrt 2$▫\sqrt 2[kvadratni koren iz] 2[square root] 2
▫$\sqrt {1+x}$▫\sqrt {1+x}[kvadratni koren iz] (1+x)[square root] (1+x)
▫$\sqrt [3] {\frac{a}{b}}$▫\root [3] {\frac{a}{b}}3 [koren iz] a [ulomljeno] b[root] 3 [of] a [over] b

Male in velike grške črke

▫$\alpha$▫\alpha[alfa][alpha]
▫$\beta$▫\beta[beta][beta]
▫$\gamma$▫\gamma[gama][gamma]
▫$\delta$▫\delta[delta][delta]
▫$\epsilon$▫\epsilon[epsilon][epsilon]
▫$\zeta$▫\zeta[zeta][zeta]
▫$\eta$▫\eta[eta][eta]
▫$\theta$▫\theta[theta][theta]
▫$\iota$▫\iota[jota][iota]
▫$\kappa$▫\kappa[kapa][kappa]
▫$\lambda$▫\lambda[lambda][lambda]
▫$\mu$▫\mu[mi][mu]
▫$\nu$▫\nu[ni][nu]
▫$\xi$▫\xi[ksi][xi]
▫$o$▫o[omikron][o]
▫$\pi$▫\pi[pi][pi]
▫$\rho$▫\rho[ro][rho]
▫$\sigma$▫\sigma[sigma][sigma]
▫$\tau$▫\tau[tau][tau]
▫$\upsilon$▫\upsilon[ipsilon][upsilon]
▫$\phi$▫\phi[fi][phi]
▫$\varphi$▫\varphi[fi][varphi]
▫$\chi$▫\chi[hi][chi]
▫$\psi$▫\psi[psi][psi]
▫$\omega$▫\omega[omega][omega]
▫$\Gamma$▫\Gamma[Gama][Gamma]
▫$\Delta$▫\Delta[Delta][Delta]
▫$\Pi$▫\Pi[Pi][Pi]
▫$\Sigma$▫\Sigma[Sigma][Sigma]
▫$\Omega$▫\Omega[Omega][Omega]

Znaki

▫$\Re$▫\Re[realni del][real part]
▫$\Im$▫\Im[imaginarni del][imaginary part]
▫$\partial$▫\partial[parcijalni odvod][partial derivative]
▫$\infty$▫\infty[neskončno][infinity]
▫$\nabla$▫\nabla[nabla][nabla]
▫$\triangle$▫\triangle[trikotnik][triangle]
▫$\bot$▫\bot[pravokotno][orthogonal]
▫$\forall$▫\forall[za vsak][for all]
▫$\neg$▫\neg[negacija][negation]

Dvomestne operacije

▫$\pm$▫\pm[plus minus][plus minus]
▫$\mp$▫\mp[minus plus][minus plus]
▫$\cdot$▫\cdot[pika (krat)][times]
▫$\times$▫\times[krat (vektorski)][times]
▫$\div$▫\div[deljeno (s)][divided (by)]
▫$\cap$▫\cap[presek][cut]
▫$\cup$▫\cup[unija][union]
▫$\lor$▫\or[ali][or]
▫$\land$▫\land[in (hkrati)][and]
▫$\circ$▫\circ[kompozitum][compositum]
▫$\ast$▫\ast[zvezdica][ast]

Velike operacije

▫$\sum$▫\sum[vsota][sum]
▫$\prod$▫\prod[produkt][product]
▫$\int$▫\int[integral][integral]
▫$\oint$▫\oint[integral po sklenjeni krivulji][contour integral]

Matematični akcenti

▫$\dot{x}$▫\dot{x}x [pika]x [dot]
▫$\ddot{x}$▫\ddot{x}x [dve piki]x [two dots]
▫$\vec{a}$▫\vec{a}[vektor] a[vector] a
▫$\tilde{o}$▫\tilde{o}o [z vijugo]o [tilde]
▫$\bar{x}$▫\bar{x}x [s črto]x [bar]
▫$\underline{x}$▫\underline{x}[podčrtani] xx [underlined]

Relacije

▫$\subset$▫\subset[je podmnožica][subset]
▫$\in$▫\in[je element][belongs]
▫$\mid$▫\mid[navpično][vertical]
▫$\parallel$▫\parallel[paralelno][parallel]
▫$\equiv$▫\equiv[identično enako][equivalent]
▫$\sim$▫\sim[v relaciji][in relation]
▫$\simeq$▫\simeq[skladno][congruent]
▫$\doteq$▫\doteq[približno enako][approximately equal]

Zanikane relacije

▫$\ne$▫\ne[ni enako][not equal]
▫$\notin$▫\notin[ni element][not element]

Puščice

▫$\Rightarrow$▫\Rightarrow[sledi][implies]
▫$\iff$▫\iff[natanko takrat][if and only if]
▫$\to$▫\to[v (na)][to]

Množice števil

▫$\mathbb{N}$▫\NN[N][N]
▫$\mathbb{Z}$▫\ZZ[Z][Z]
▫$\mathbb{Q}$▫\QQ[Q][Q]
▫$\mathbb{R}$▫\RR[R][R]
▫$\mathbb{C}$▫\CC[C][C]

Tabela je nastala v sodelovanju s sodelavci Matematične knjižnice Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, na katere se lahko obrnete za pomoč pri razreševanju matematičnih in drugih znakov v obliki opisa v polju 200 in v skladu s pravili LaTeX v poljih 330, 539 in 610.

ISKANJE PO MATEMATIČNIH IN IN DRUGIH POSEBNIH ZNAKIH[40]

Pri fraznem iskanju ne uporabljamo znakov: < > [ ] =.

2000⊔ax [sub] i=a(i+1) [sup] 2
5390a▫$x_i=a(i+1)^2$▫
(Na predlogi: ▫$x_i=a(i+1)^2$▫)
 • frazno iskanje (polje 200): TI="x sub ia(i+1) sup 2"

 • frazno iskanje (polje 539): TI="$x_ia(i+1)^2$"

Pri besednem iskanju ne uporabljamo znakov/ločil, ki so namenjena ločevanju besed v okviru iskalnega izraza: , . : ; ? ! / n ( ) f g + - * & % $ #.

Prav tako ne uporabljamo že pri fraznem iskanju omenjenih znakov: < > [ ] =.

2000⊔ax [sub] i=a(i+1) [sup] 2
5390a▫$x_i=a(i+1)^2$▫
(Na predlogi: ▫$x_i=a(i+1)^2$▫)
 • besedno iskanje (polje 200): x (W) sub (W) ia (W) i (W) 1 (W) sup (W) 2

 • besedno iskanje (polje 539): x_ia (W) i (W) 1 (W) ^2

Pri fraznem in besednem iskanju po polju 330/539/610 obvezno vnašamo LaTeX-ova znaka za indeks ( _ ) in potenco ( ^ ), če sta v iskalnem pojmu prisotna. Omenjena znaka ne ločujeta besed oz. se pri indeksiranju ne zanemarita.

5390a▫$x^3$▫
(Na predlogi: ▫$x^3$▫)
 • frazno iskanje (polje 539): TI="$x^3$"

 • besedno iskanje (polje 539): x^3

6100⊔a▫$(x+y)^3$▫
(Na predlogi: ▫$(x+y)^3$▫)
 • frazno iskanje (polje 610): DU="$(x+y)^3$"

 • besedno iskanje (polje 610): x (W) y (W) ^3

5390a▫$3^{(x+y)}$▫
(Na predlogi: ▫$3^{(x+y)}$▫)
 • frazno iskanje (polje 539): TI="$3^{(x+y)}$"

 • besedno iskanje (polje 539): 3^ (W) x (W) y

6101⊔a▫$(x_i)^3$▫
(Na predlogi: ▫$(x_i)^3$▫)
 • frazno iskanje (polje 610): DU="$(x_i)^3$"

 • besedno iskanje (polje 610): x_i (W) ^3

[40]

PRIMERI

 1. 2000⊔aSpecial and spurious solutions of x [dot] (t)= - [alpha] f(x(t-1))
  5390aSpecial and spurious solutions of ▫$\dot{x}(t)= -\alpha f(x(t-1))$▫
  (Na predlogi: Special and spurious solutions of ▫$\dot{x}(t)= -\alpha f(x(t-1))$▫)
  • frazno iskanje (polje 200): TI="special and spurious solutions of x dot (t) - alpha f(x(t-1))"

  • frazno iskanje (polje 539): TI="special and spurious solutions of $\dot{x}(t)-\alpha f(x(t-1))$"

  • besedno iskanje (polje 200): x (W) dot (W) t (W) alpha (W) f (W) x (W) t (W) 1

  • besedno iskanje (polje 539): dot (W) x (W) t (W) alpha (W) f (W) x (W) t (W) 1

 2. 2001⊔aǂThe ǂSelberg trace formula for PSL [sub] 2 ([R]) [sup] n
  5390aǂThe ǂSelberg trace formula for ▫$PSL_2(\RR)^n$▫
  (Na predlogi: The Selberg trace formula for ▫$PSL_2(\mathbb{R})^n$▫)
  • frazno iskanje (polje 200): TI="the selberg trace formula for psl sub 2 (r) sup n"

  • frazno iskanje (polje 539): TI="the selberg trace formula for $psl_2(\rr)^n$"

  • besedno iskanje (polje 200): psl (W) sub (W) 2 (W) r (W) sup (W) n

  • besedno iskanje (polje 539): psl_2 (W) rr (W) ^n

 3. 2000⊔aStructure of the level one standard modules for the affine Lie algebras B [sub] l [sup] (1), F [sub] 4 [sup] (1) and G [sub] 2 [sup] (1)
  5390aStructure of the level one standard modules for the affine Lie algebras ▫$B_\ell^{(1)}$▫, ▫$F_4^{(1)}$▫ and ▫$G_2^{(1)}$▫
  (Na predlogi: Structure of the level one standard modules for the affine Lie algebras ▫$B_\ell^{(1)}$▫, ▫$F_4^{(1)}$▫ and ▫$G_2^{(1)}$▫)
  • frazno iskanje (polje 200): TI="*b sub l sup (1), f sub 4 sup (1) and g sub 2 sup (1)"

  • frazno iskanje (polje 539): TI="*$b_\ell^{(1)}$, $f_4^{(1)}$ and $g_2^{(1)}$"

  • besedno iskanje (polje 200): b (W) sub (W) l (W) sup (W) 1 (W) f (W) sub (W) 4 (W) sup (W) 1 (1W) g (W) sub (W) 2 (W) sup (W) 1

  • besedno iskanje (polje 539): b_ (W) ell^ (W) 1 (W) f_4^ (W) 1 (1W) g_2^ (W) 1

 4. 6100⊔aalgebra ▫$Z_{L(\lambda)}$▫a▫$\widetilde{F} _4$▫-modules
  (Na predlogi: algebra ▫$Z_{L(\lambda)}$▫ ; ▫$\widetilde{F} _4$▫-modules)
  • frazno iskanje (polje 610): DU="algebra $z_{l(\lambda)}$"

  • frazno iskanje (polje 610): DU=$\widetilde{f}_4$-modules

  • besedno iskanje (polje 610): algebra (W) z_ (W) l (W) lambda

  • besedno iskanje (polje 610): widetilde (W) f (W) _4 (W) modules

 5. 330⊔⊔zeng aWe prove that every finite 2-dimensional cell complex ▫$K$▫ with cyclic second cohomology ▫$H^2(K)$▫ embeds in ▫$\RR^4$▫ tamely.
  (Na predlogi: We prove that every finite 2-dimensional cell complex ▫$K$▫ with cyclic second cohomology ▫$H^2(K)$▫ embeds in ▫$\mathbb{R}^4$▫ tamely.)
  • besedno iskanje (polje 330): rr^4 (W) tamely

  • besedno iskanje (polje 330): cell (W) complex (W) k (4W) h^2 (W) k[40] Če v iskalnem pojmu uporabimo rezerviran znak (?, :, (, ), =, *, /, %, \) ali rezervirano besedo (AND, OR, NOT, FROM, STEPS, E1, E2, E3 itd., R1, R2, R3 itd., S1, S2, S3 itd.), moramo iskalni pojem ali pa samo rezerviran znak oz. besedo napisati v narekovajih.