COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bfebruar2021

9XX BLOK ZA NACIONALNO RABO

SEZNAM POLJ

900Osebno ime – primarna odgovornost (variantna značnica)*
901Osebno ime – alternativna odgovornost (variantna značnica)*
902Osebno ime – sekundarna odgovornost (variantna značnica)*
903Osebno ime (sorodna značnica)*
904Osebno ime (vzporedna značnica)*
910Ime korporacije – primarna odgovornost (variantna značnica)*
911Ime korporacije – alternativna odgovornost (variantna značnica)*
912Ime korporacije – sekundarna odgovornost (variantna značnica)*
913Ime korporacije (sorodna značnica)*
916Ime korporacije – nepovezana oblika*
960Osebno ime kot predmetna oznaka (variantna oblika)*
961Ime korporacije kot predmetna oznaka (variantna oblika)*
962Rodbinsko ime kot predmetna oznaka (variantna oblika)*
964Ime in naslov kot predmetna oznaka (variantna oblika)*
965Naslov kot predmetna oznaka (variantna oblika)*
966Tematska predmetna oznaka (variantna oblika)*
967Zemljepisna predmetna oznaka (variantna oblika)*
968Časovna predmetna oznaka (variantna oblika)*
969Oblikovna predmetna oznaka (variantna oblika)*
970Polje za potrebe bibliografij*
992Polje za lokalne potrebe*
993Polje z lokalno definirano vsebino*

Blok 9XX je namenjen za nacionalno in lokalno rabo. Podatki, vpisani v ta blok, niso vključeni v mednarodno izmenjavo podatkov.