COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2013

904 Osebno ime (vzporedna značnica)*

Polje 904 vsebuje vzporedno značnico, tj. enotno značnico, povezano z enotno značnico v polju 700, 701 ali 702. V povezanih poljih je vpisano isto osebno ime, navedeno v različnih pisavah ali v različnih jezikih.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
904Osebno ime (vzporedna značnica)*r
aZačetni elementnr
bPreostali del imenanr
cDodatki k imenu (ne datumi)r
dRimske številkenr
fDatuminr
sPisavanr
3Številka normativnega zapisanr
9Jeziknr

Indikatorji

Vrednost prvega indikatorja pri polju 904 se avtomatsko prevzame iz polja 70X (gl. opis 1. indikatorja pri opisu polj 700, 701 in 702).

Vrednost drugega indikatorja, ki označuje obliko oz. način vnosa osebnega imena, se avtomatsko prenese iz polja 700 ustreznega normativnega zapisa (gl. opis indikatorjev pri polju 700).

OPIS PODPOLJ

904s Pisava

Podpolje vsebuje kodo za pisavo osnovnega dela značnice (gl. primera 1, 2). Uporablja se le v sistemih COBISS, ki vodijo kataloge v več pisavah.

Za druga podpolja veljajo enaka navodila kot za polje 900.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje se uporablja samo pri katalogizaciji z normativno kontrolo v sistemu COBISS.BG, kjer za dela v bolgarskem jeziku ter za dela v drugih cirilskih jezikih, uporabljajo različne enotne značnice. Po vnosu identifikacijske številke normativnega zapisa v podpolje 70X3 se avtomatsko doda ustrezno število polj 904 (eno ali dve); podatki se prepišejo iz polj 700 ustreznega normativnega zapisa.

SORODNA POLJA

200fgNASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti, Naslednja navedba odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke o odgovornosti v obliki, kot so navedeni na enoti.
70XOSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST, OSEBNO IME – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST, OSEBNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST
Enotne značnice v drugi pisavi ali v drugem jeziku.

PRIMERI

 1. * COBISS.net

  1010⊔arus
  2000⊔aПетербургские повести fН. В. Гоголь g[подг. текста Б. М. Эйхенбаум]
  700⊔134562789 sca aГоголь bНиколай Васильевич f1809-1852 4070
  700⊔134562789 sba aGogol' bNikolaj Vasil'evič f1809-1852 4070
  70201327162725 sca aЭйхенбаум bБорис Михайлович f1886-1959 4220
  70201327162725 sba aEjhenbaum bBoris Mihajlovič f1886-1959 4220
  9040134562789 9bul sca aГогол bНиколай Василиевич f1809-1852
  90401327162725 9bul sca aЕйхенбаум bБорис Михайлович f1886-1959
  (V paralelnih poljih 700 in 702 sta enotni značnici v izvirnem jeziku enkrat zapisani v cirilici in enkrat transliterirani v latinico. V poljih 904 sta enotni značnici v bolgarskem jeziku.)
 2. * COBISS.net

  1011⊔abul crus
  2000⊔aМъртви души eпоема fНиколай В. Гогол gПрев. от рус. Димитър Подвързачов
  700⊔134562533 sca aГогол bНиколай Василиевич f1809-1852 4070
  7020134563045 sca aПодвързачов' bДимитър Димитров f1881-1937 4730
  7020134563045 sca aPodvarzacov bDimitar Dimitrov f1881-1937 4730
  904⊔134562533 sca aГоголь bНиколай Васильевич f1809-1852
  904⊔134562533 sba aGogol' bNikolaj Vasil'evic f1809-1852
  (V polju 700 je enotna značnica v bolgarskem jeziku, kadar je izvirno ime v drugem jeziku v cirilici. V poljih 904 je enotna značnica enkrat zapisana v cirilici in enkrat transliterirana v latinico.)