COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bfebruar2021

961 Ime korporacije kot predmetna oznaka (variantna oblika)*

Polje 961 vsebuje variantno obliko predmetne oznake za ime korporacije, navedeno v polju 601.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
961Ime korporacije kot predmetna oznaka (variantna oblika)*r
aZačetni elementnr
bPodrazdelekr
cDodatek k imenu ali kvalifikatorr
dZaporedna številka sestankanr
eKraj sestankar
fLeto sestankanr
gInvertirani elementnr
hDel imena, ki ni začetni ali invertirani elementnr
xTematsko določilor
yZemljepisno določilor
wOblikovno določilor
zČasovno določilor
2Koda sistemanr
6Podatki za povezovanjenr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Vrsta korporacije
0Ime korporacije
1Sestanek
2Način vnosa imena
0Ime v invertirani obliki
1Ime, vneseno pod sedežem ali jurisdikcijo
2Ime v naravnem vrstnem redu

Prvi indikator označuje, ali gre pri korporaciji za sestanek (konferenca, simpozij itd.) ali ne. Če je sestanek podrejen korporaciji, ga označimo kot ime korporacije.

Drugi indikator označuje obliko oz. način vnosa imena korporacije.

OPIS PODPOLJ

Za vsa podpolja veljajo navodila, opisana pri polju 601 (gl. opis polja 601).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje se uporablja za vnos variantnih oblik tistih predmetnih oznak, ki niso povezane z normativnimi zapisi. Vnesemo oblike, ki se razlikujejo od oblike iz polja 601. Iskanje poteka hkrati po poljih 601 in 961.

Obvezno moramo izpolniti podpolje 6 – Podatki za povezovanje, ki je namenjeno povezovanju vseh oblik predmetne oznake (gl. primera 1, 2). Polje 601 povežemo s pripadajočim poljem 961 tako, da v obeh poljih v podpolje 6 vnesemo enako številko (01–99). Če polju 601 pripada več polj 961, vnesemo enako številko v podpolje 6 v vseh pripadajočih poljih 961.

SORODNA POLJA

601IME KORPORACIJE KOT PREDMETNA OZNAKA
Normativna oblika predmetne oznake iz polja 961.

PRIMERI

 1. *

  2000⊔a85 years IFLA eǂa ǂhistory and chronology of sessions e1927-2012 fJeffrey M. Wilhite
  60102aInternational Federation of Library Associations xZgodovina z1927-2012 2NUK 601
  96102aIFLA 2NUK 601
 2. * COBISS.net

  2000⊔aWork rehabilitation of the unemployed in selected EU countries - overview studies fAlena Kajanová
  60102aEuropean Union xNezaposlenost xKonsalting 601
  96102aEU 601
  96102aEvropska unija 601