COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2020

911 Ime korporacije – alternativna odgovornost (variantna značnica)*

Polje 911 vsebuje variantno značnico, tj. variantno oz. nesprejeto obliko imena korporacije, navedene v polju 711.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
911Ime korporacije – alternativna odgovornost (variantna značnica)*r
aZačetni elementnr
bPodrazdelekr
cDodatek k imenu ali kvalifikatorr
dZaporedna številka sestankanr
eKraj sestankar
fLeto sestankanr
gInvertirani elementnr
hDel imena, ki ni začetni ali invertirani elementnr
3Številka normativnega zapisanr
5Koda za odnosnr
6Podatki za povezovanjenr
9Jeziknr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Vrsta korporacije
0Ime korporacije
1Sestanek
2Način vnosa imena
0Ime v invertirani obliki
1Ime, vneseno pod sedežem ali jurisdikcijo
2Ime v naravnem vrstnem redu

OPIS PODPOLJ

9116 Podatki za povezovanje

Vpišemo dvomestno številko (01–99) za povezovanje polj 711 s pripadajočimi polji 911 (gl. primera 2, 3).

Za druga podpolja veljajo navodila, opisana pri polju 910 (gl. opis polja 910).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Podpolje 9116 za povezovanje uporabljamo le v primeru, kadar korporacija ni povezana z normativnim zapisom preko podpolja 3. Če obstaja več variantnih značnic, se polje 911 ponovi.

SORODNA POLJA

200fNASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti.
711IME KORPORACIJE – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST
Enotna značnica za korporacijo, navedeno v polju 911.

PRIMERI

 1. *

  2000aEtičnost razmišljanja in delovanja pri uveljavljanju strategije univerzalne odličnosti in mojstrstva f22. mednarodni forum odličnosti in mojstrstva in 14. konferenca zmagovalcev EFQM, 20. in 21. maj 2010, na Otočcu g[urednik Boris Bukovec]
  71012aMednarodni forum odličnosti in mojstrstva d22 f2010 eOtočec
  711023287094371 aEuropean Foundation for Quality Management bKonferenca zmagovalcev d14 f2010 eOtočec
  911023287094371 aEFQM bKonferenca zmagovalcev d14 f2010 eOtočec
 2. *

  2000aLift me up eumetnost – tehnologija – znanost e= art - technology - science fMFRU [in] Kiblix 2015, 7.-9. oktober 2015 g[uredila Snežana Štabi gprevodi Helena Fošnjar]
  710123305682019 aMednarodni festival računalniških umetnosti f2015 eMaribor
  71112aMednarodni festival Kiblix f2015 eMaribor 601
  910123305682019 aMFRU f2015 eMaribor
  91112aKiblix f2015 eMaribor 601
  (Polje 711 je s pripadajočim poljem 911 povezano s podpoljem 6, saj zapis za Mednarodni festival Kiblix v normativni bazi podatkov še ne obstaja.)
 3. *

  2000⊔aZbornik predavanj dCollection of scientific papers f6. pomurski in drugi mednarodni simpozij o kronični rani f= 6th Pomurje and 2th International Symposium on Chronic Wounds, Moravske Toplice, 16. oktober 2015 g[urednica] Marija Kohek
  71012aPomurski simpozij o kronični rani d6 f2015 eMoravske Toplice
  71112aMednarodni simpozij o kronični rani d2 f2015 eMoravske Toplice 601
  91012aPomurje Symposium on Chronic Wounds d6 f2015 eMoravske Toplice
  91112aInternational Symposium on Chronic Wounds d2 f2015 eMoravske Toplice 601