COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Aseptembar2018

510 Srodna pristupna tačka – naziv korporacije

Polje sadrži pristupnu tačku za normativni oblik imena korporativnog tela, koja je srodna pristupnoj tački u polju 2XX.

Imena političko-teritorijalnih jedinica, koja se pojavljuju samostalno i koja se koriste kao pristupne tačke za autore, tretiramo kao korporativna tela (polje 510). Kao korporativna tela tretiramo i imena političko-teritorijalnih jedinica nakon kojih sledi potpodela za korporativno telo i koja se koriste kao pristupne tačke za autore ili kao predmetne pristupne tačke. Imena političko-teritorijalnih jedinica, koja se koriste kao predmetne pristupne tačke, samostalno ili samo s dodatim predmetnim potpodelama, tretiramo kao imena teritorija (polje 515).

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
510Srodna pristupna tačka – naziv korporacijer
aPočetni elementnr
bPotpodelar
cDodatak imenu ili kvalifikatorr
dRedni broj sastankanr
eMesto sastankar
fGodina sastankanr
gInvertovani elementnr
hDeo imena koji nije početni ili invertovani elementnr
3Broj zapisanr
5Kod za odnosnr
7Pismo osnovnog dela pristupne tačkenr
9Jezik osnovnog dela pristupne tačkenr

Indikatori

INDIKATORVREDNOSTZNAČENJE
1Tip korporativnog tela
0ime korporativnog tela
1sastanak
2Način unosa imena
0ime u invertovanom obliku
1ime uneto pod sedištem ili jurisdikcijom
2ime u prirodnom redosledu

OPIS POTPOLJA

Potpolja od a do h opisana su kod polja 210, a potpolja 3, 5, 7 i 9 u poglavlju Kontrolna potpolja.

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Polje sadrži ime korporativnog tela koje je srodno pristupnoj tački u polju 2XX i koje je oblikovano u skladu s nacionalnim opisnim kataloškim pravilima ili sa sistemom predmetnih oznaka.

SRODNA POLJA

210NORMATIVNA PRISTUPNA TAČKA – NAZIV KORPORACIJE

PRIMERI

 1. 21001aGreat Britain. bBoard of Trade
  510015b aGreat Britain. bDepartment of Trade and Industry
  510015b aGreat Britain. bDepartment of Trade
 2. 21002aAmerican Material Handling Society
  510025b aInternational Material Management Society
 3. 21012aMeeting in the Matterof Pollution of Lake Erie and Its Tributaries
  510125a aConference in the Matterof Pollution of Lake Erie and Its Tributaries
 4. 21002aDunedin Savings Bank
  510025a aOtago Savings Bank
 5. *

  21002aInstitut informacijskih znanosti cMaribor
  5100236209123 5a aUniverza v Mariboru bInstitut informacijskih znanosti c1990-1992
  21002aUniverza v Mariboru bInstitut informacijskih znanosti c1990-1992
  5100236208099 5b aInstitut informacijskih znanosti cMaribor
 6. *

  21002aUniverza v Ljubljani bFakulteta za arhitekturo
  510023<nnn> 5a aUniverza v Ljubljani bFakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo
  21002aUniverza v Ljubljani bFakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo
  510023<nnn> 5b aUniverza v Ljubljani bFakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  510023<nnn> 5b aUniverza v Ljubljani bFakulteta za arhitekturo
 7. *

  21002aUniverza v Ljubljani bPedagoška fakulteta
  510023<nnn> 5a aPedagoška akademija
  21002aPedagoška akademija
  510023<nnn> 5a aVišja pedagoška šola
  510023<nnn> 5b aUniverza v Ljubljani bPedagoška fakulteta
  21002aVišja pedagoška šola
  510023<nnn> 5b aPedagoška akademija
 8. *

  21002aCerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni
  510023<nnn> 5z aReorganizirana Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni
  550⊔⊔3<nnn> 5g aMormonska cerkev
  (Zapis iz SGC-a.)