Konferenca COBISS 2004
EnglishHOMEprogramgostjedogodkiprog.odborpressprezentacije
 
Torek, 9. november
16.30   Odprtje razstave "20 let v razvoju knjižničnega informacijskega sistema"
17.00   Začetek konference COBISS 2004 - pozdravni nagovori
18.00   Koncert Mariborskega okteta
19.00   Sprejem za udeležence

Sreda, 10. november
10.30-11.00   Sigrid Reinitzer (Gradec):
Sodelovanje med knjižnicami. Izziv za regije v novem prostoru EU.
11.00-12.00   Barbara Tillett (Washington):
Stanje in perspektive AACR2
12.00-12.30   Odmor za kavo
12.30-13.30   Prvi sklop – moderator Josip Stipanov (Zagreb)

Jože Pirjevec (Trst):
Razlogi prihodnjega sodelovanja v Regiji priložnosti

Sergej Flere (Maribor):
Interes znanosti za povezovanje knjižničnih informacijskih sistemov

Wolf Rauch (Gradec):
Pogledi na Regijo priložnosti
13.30-15.00   Odmor za skupno kosilo
15.00-16.30   Drugi sklop (1. del) – moderator Alojz Androvič (Bratislava)

Edita Lichtenbergová (Praga):
Izkušnje z AACR2 na Češkem

Mirna Willer in Dorica Blažević (Zagreb):
Kataložna pravila na Hrvaškem - stanje in možna smer razvoja

Svetlana Jančić (Beograd):
Izkušnje z AACR2 v Srbiji

Zoran Krstulović (Ljubljana):
Izkušnje z AACR2 v Sloveniji
16.30-17.00   Odmor za kavo
17.00-18.30   Drugi sklop (2. del) – moderator Lenart Šetinc (Ljubljana)

Tvrtko M. Šercar (Maribor):
Ob prevodu Revizije AACR2 iz leta 2002 v slovenski jezik

Matjaž Zalokar (Maribor):
Priprava Splošnega geslovnika COBISS.SI

Novka Šokica–Šuvaković (Novi Sad):
Stare in redke knjige v sistemu COBISS.SR

Tadeja Brešar (Maribor):
Primerjava formatov MARC21-UNIMARC-COMARC

Četrtek, 11. november
10.00-11.30   Tretji sklop – moderator Sreten Ugričić (Beograd)

Tomaž Seljak (Maribor):
Mreža COBISS.Net

Wolfgang Hamedinger (Dunaj):
Problemi interoperabilnosti knjižničnih informacijskih sistemov

Robert Vehovec (Maribor):
Interoperabilnost informacijskih sistemov za knjižnice

Johan van Halm (Haag):
Interoperabilnost: sodelovanje in konkurenca v prostoru knjižnic in informacijskih servisov
11.30-12.00   Odmor za kavo
12.00-13.30   Četrti sklop – moderator Sigrid Reinitzer (Gradec)

Marta Seljak (Maribor):
Usposabljanje knjižničarjev za delo v sistemu COBISS

Aleksandra Vraneš in Gordana Stokić (Beograd):
Izobraževanje knjižničarjev za sodelovanje med knjižničnimi sistemi

Tatjana Aparac–Jelušić (Osijek):
Mobilnost študentov knjižničarstva in informacijskih znanosti

Melita Ambrožič (Ljubljana):
Sodobne potrebe in tendence v izobraževanju knjižničarjev
15.00- Martinovanje

 
e-mail © 2004 IZUM e-mail