Konferenca COBISS 2004
EnglishHOMEprogramgostjedogodkiprog.odborpressprezentacije
 
9.–11. november 2004


K O N T A K T I

Franci PIVEC
e-mail franci.pivec@izum.si
+386 2 2520 353

Zora BOGDANOVIĆ
e-mail zora.bogdanovic@izum.si
+386 2 2520 402L O K A C I J E

Habakuk
IZUM


P O V E Z A V E

IZUM
COBISS.Net
COBISS.SI
Hotel Habakuk

Z G O D O V I N A

Konferenca COBISS:

Konferenca COBISS 2004 uspešno zaključena

Konferenca COBISSOd 9. do 11. novembra se je v kongresnem centru Habakuk v Mariboru odvijala konferenca COBISS 2004. Bila je trinajsta v nizu konferenc COBISS in prva, ki se je zgodila po vključitvi Slovenije v EU. IZUM si je kot organizator v teh novih okoliščinah naložil poslanstvo, da že prej vzpostavljene vezi razvije v stalno stično točko strokovnih krogov, ki se v tem delu Evrope ukvarjajo z avtomatizacijo in računalniškim povezovanjem knjižnic. Konferenca je združila referente in udeležence iz devetih držav Srednje in Jugovzhodne Evrope (Avstrije, Bosne in Hercegovine, Češke republike, Hrvaške, Italije, Makedonije, Slovaške, Srbije in Črne gore ter Slovenije) in utemeljila poimenovanje Regija priložnosti za ta skupen prostor.

Na konferenco COBISS 2004 nas bosta spominjala dva bistvena dogodka:

  • izid slovenskega prevoda AACR2 in začetek širše razprave o odnosu med nacionalnimi in mednarodnimi katalogizacijskimi pravili, v kateri je bil najbolj opazen nastop Barbare Tillett;
  • začetek delovanja strojne izmenjave bibliografskih zapisov med nacionalnimi knjižničnimi informacijskimi sistemi v mreži COBISS.Net.

Številni ugledni predavatelji in zelo zainteresirani udeleženci konference so skupaj z organizatorji in Mednarodnim programskim odborom pod vodstvom Sigrid Reinitzer na najboljši način obeležili dvajset let, kar IZUM skrbi za razvoj in vzdrževanje knjižničnih informacijskih sistemov. Čestitko je ob tej obletnici poslal tudi predsednik države Janez Drnovšek.Novice

Velika udeležba [19. 11. 2004]
Konference COBISS 2004 se je udeležilo 312 udeležencev.


Sinfonika glavni sponzor konference COBISS 2004 [05. 11. 2004]

Sinfonika, priznano podjetje s področja informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij, je sponzorsko podprla organizacijo Konference COBISS 2004, ki jo že tradicionalno organizira mariborski Inštitut informacijskih znanosti IZUM. Sinfonika oz. ena izmed njenih družb ustanoviteljic, ECS, je IZUM-ov dolgoletni partner na področju informacijske infrastrukture.

[ več o tem ...]


Veliko nas bo [02. 11. 2004]
Na podlagi prijav pričakujemo 80-100 udeležencev iz tujine.


Novinarska konferenca v torek, 9. novembra ob 12. uri [09. 07. 2004]
V torek, 9. novembra ob 12. uri sklicujemo novinarsko konferenco, ki bo v IZUM-u, Prešernova 17, sejna soba 021. Posvečena bo splošni predstavitvi konference COBISS 2004 ter posebej predstavitvi slovenskega prevoda AACR2 (Anglo-ameriških katalogizacijskih pravil).


S O O R G A N I Z A T O R J A

Ministrstvo za gospodarstvoG E N E R A L N I    S P O N Z O R

ECS

Sinfonika

S P O N Z O R

HP


VZPOREDNI DOGODKI

Razstava
Martinovanje
Predstavitve za udeležence iz tujine

 
e-mail © 2004 IZUM e-mail