Konferenca COBISS 2004
EnglishHOMEprogramgostjedogodkiprog.odborpressprezentacije
 
9.–11. november 2004


K O N T A K T I

Franci PIVEC
e-mail franci.pivec@izum.si
+386 2 2520 353

Zora BOGDANOVIĆ
e-mail zora.bogdanovic@izum.si
+386 2 2520 402L O K A C I J E

Habakuk
IZUM


P O V E Z A V E

IZUM
COBISS.Net
COBISS.SI
Hotel Habakuk

Z G O D O V I N A

Konferenca COBISS:

Gostje

Dr. Melita AMBROŽIČ   (Slovenija)
Zaposlena je v NUK-u (Ljubljana). Je tudi docentka na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter urednica strokovnega časopisa Knjižnica.
e-mail melita.ambrozic@nuk.uni-lj.si

Inž. Alojz ANDROVIČ   (Slovaška)
Zaposlen je kot namestnik direktorja v Univerzitni knjižnici v Bratislavi. Je predsednik sekcije za informacijske znanosti v SSK in direktor centra ISSN za Slovaško.
e-mail androvic@ulib.sk

Dr. Tatjana APARAC-JELUŠIĆ   (Hrvaška)
Zaposlena je kot redna profesorica na Pedagoški fakulteti v Osijeku in na Filozofski fakulteti v Zagrebu. Je članica v Stalnem komiteju IFLA za izobraževanje in usposabljanje ter članica Sveta za knjižničarstvo Hrvaške.
e-mail taparac@pedos.hr

Tadeja BREŠAR   (Slovenija)
Zaposlena je v IZUM-u v Mariboru kot vodja skupine za razvoj vzajemne katalogizacije.
e-mail tadeja.bresar@izum.si

Dorica BLAŽEVIĆ   (Hrvaška)
Zaposlena je v Nacionalni in univerzitetni knjižnici v Zagrebu, kjer vodi oddelek za obdelavo gradiva in razvija kooperativno katalogizacijo v Skupnem katalogu CROLIST.
e-mail dblazevic@nsk.hr

Dr. Sergej FLERE   (Slovenija)
Redni profesor sociologije na Pedagoški fakulteti in Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.
e-mail sergej.flere@uni-mb.si

Johan van HALM   (Nizozemska)
Od leta 1977 je neodvisni konzultatnt za knjižnice in informacijske servise in deluje po vsem svetu. Sedaj je predsednik EUSIDIC, član vodstva ELAG in glavni urednik časopisa Information Services and Use.
e-mail johanvanhalm@cs.com

Mag. Wolfgang HAMEDINGER   (Avstrija)
Zaposlen je v OBVS na Dunaju in je vodja DACH – organizacije uporabnikov Aleph iz Nemčije, Avstrije in Švice.
e-mail wolfgang.hamedinger@bibvb.ac.at

Svetlana JANČIĆ   (Srbija in Črna gora)
Zaposlena je v Nacionalni knjižnici Srbije v Beogradu kot vodja oddelka za obdelavo monografskih publikacij.
e-mail svetlana@nbs.bg.ac.yu

Mag. Zoran KRSTULOVIĆ   (Slovenija)
Zaposlen je v NUK-u v Ljubljani kot vodja obdelave knjižničnega gradiva in kot v. d. pomočnika direktorja.
e-mail zoran.krstulovic@nuk.uni-lj.si

Mag. Edita LICHTENBERGOVÁ   (Češka)
Zaposlena je v Narodni knjižnici v Pragi in je predsednica Sveta za katalogizacijsko politiko.
e-mail edita.lichtenbergova@nkp.cz

Dr. Jože PIRJEVEC   (Slovenija)
Zaposlen je kot redni profesor na Filozofski fakulteti v Trstu. Je dopisni član SAZU, predsednik Narodne in študijske knjižnice v Trstu in znanstveni svetnik ZRS v Kopru ter član Komisije za višje slavistične študije v Rimu.
e-mail joze.pirjevec@ZRS-Kp.si

Dr. Wolf RAUCH   (Avstrija)
Redni profesor na Univerzi Karla-Franza v Gradcu in predstavnik za znanost deželne vlade Štajerske.
e-mail wolf.rauch@uni-graz.at

Dr. Sigrid REINITZER   (Avstrija)   predstavitev
Od leta 1989 do leta 2002 je bila direktorica Univerzitetne knjižnice v Gradcu. Sedaj vodi področje načrtovanja knjižničnih razvojnih strategij na nacionalni, regijski in globalni ravni.
e-mail sigrid.reinitzer@uni-graz.at

Dr. Lýdia SEDLÁČKOVÁ   (Slovaška)
Zaposlena je v Univerzitetni knjižnici v Bratislavi kot vodja Oddelka vzajemne katalogizacije in kataloga periodike.
e-mail lydia@ulib.sk

Mag. Marta SELJAK   (Slovenija)
Zaposlena je v IZUM-u v Mariboru kot pomočnica direktorja in vodja Informacijskega inženiringa. Je članica Nacionalnega sveta za knjižničarstvo.
e-mail marta.seljak@izum.si

Mag. Tomaž SELJAK   (Slovenija)
Zaposlen je v IZUM-u v Mariboru kot direktor instituta.
e-mail tomaz.seljak@izum.si

Dr. Gordana STOKIĆ   (Srbija in Črna gora)
Docent na oddelku za knjižničarstvo Filološke fakultete Univerze v Beogradu.
e-mail gstokic@politika.co.yu

Dr. Tvrtko M. ŠERCAR   (Slovenija)
Zaposlen je v IZUM-u v Mariboru kot svetovalec direktorja.
e-mail tvrtko.sercar@izum.si

Novka ŠOKICA–ŠUVAKOVIĆ   (Srbija in Črna gora)
Zaposlena je v Knjižnici Matice srbske v Novem Sadu kot informacijska specialistka.
e-mail novka@bms.ns.ac.yu

Dr. Barbara B. TILLETT   (ZDA)   predstavitev
Zaposlena je v Kongresni knjižnici v Washingtonu, kjer vodi oddelek za katalogizacijsko politiko, kar jo umešča med ključne ljudi pri reviziji AACR2. Posebej pomembna je tudi njena vloga pri uvajanju Integriranega knjižničnega sistema (ILS).
e-mail btil@loc.gov

Robert VEHOVEC   (Slovenija)
Zaposlen je v IZUM-u v Mariboru, v skupini za razvoj programske opreme COBISS3.
e-mail robert.vehovec@izum.si

Dr. Aleksandra VRANEŠ   (Srbija in Črna gora)
Zaposlena je kot izredna profesorica na Filološki fakulteti v Beogradu in vodja katedre za bibliotekarstvo in informatiko.
e-mail alvranes@eunet.yu

Dr. Mirna WILLER   (Hrvaška)
Zaposlena je v Nacionalni in univerzitetni knjižnici v Zagrebu kot svetovalka za avtomatizacijo knjižnic. Je predsednica Stalnega komiteja IFLA za UNIMARC (PUC) in vodja Hrvatskega zavoda za knjižničarstvo.
e-mail mwiller@nsk.hr

Matjaž ZALOKAR   (Slovenija)
Zaposlen je v IZUM-u v Mariboru v skupini za razvoj vzajemne katalogizacije.
e-mail matjaz.zalokar@izum.si

 
e-mail © 2004 IZUM e-mail