Konferenca COBISS 2004
EnglishHOMEprogramgostjedogodkiprog.odborpressprezentacije
 
9.–11. november 2004


K O N T A K T I

Franci PIVEC
e-mail franci.pivec@izum.si
+386 2 2520 353

Zora BOGDANOVIĆ
e-mail zora.bogdanovic@izum.si
+386 2 2520 402L O K A C I J E

Habakuk
IZUM


P O V E Z A V E

IZUM
COBISS.Net
COBISS.SI
Hotel Habakuk

Z G O D O V I N A

Konferenca COBISS:

Sporočila

Sinfonika glavni sponzor konference COBISS 2004 [05. 11. 2004]

Informacijski sistemi v knjižnicah že 20 let

Sinfonika, priznano podjetje s področja informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij, je sponzorsko podprla organizacijo Konference COBISS 2004, ki jo že tradicionalno organizira mariborski Inštitut informacijskih znanosti IZUM. Sinfonika oz. ena izmed njenih družb ustanoviteljic, ECS, je IZUM-ov dolgoletni partner na področju informacijske infrastrukture. Konferenca bo potekala v hotelu Habakuk med 9. in 11. novembrom.

Družba Sinfonika, katere ime predstavlja sinergijo informatike, telefonije, interneta in kreativnih aplikacij, je v svojem okolju tesno povezana z vrhunskimi dosežki na področju telekomunikacijske in informacijske tehnologije. Kot pionirji na področju izgradnje informacijskih sistemov v Sloveniji že dobro desetletje (kot podjetje ECS, ustanovitelj Sinfonike) s svojim znanjem, izkušnjami in opremo sodelujejo z razvijalci rešitve COBISS - Kooperativnega online bibliografskega sistema in servisov. Pri zagotavljanju nemotenega dela sistema COBISS Sinfonika že od vsega začetka integrira tehnologije HP (Hewlett Packard) od nekdanjih PDP, VAX, Alpha do današnjih Itanium okolij.

Ob slovesnem podpisu sponzorske pogodbe predsednik uprave družbe Sinfonika Boris Hadalin povedal: "Ljudje imamo knjige radi, vse manj pa jih kupujemo. Dela knjižnic in knjižničarjev si že v osemdesetih letih nisem znal predstavljati brez izdatne pomoči informacijske tehnologije. COBISS je rešitev, ki delo pohitri in poenostavi, rešitev, ki raste in se nadgrajuje že 20 let. Ponosen sem, da smo kot partner že leta prisotni pri zagotavljanju ustrezne računalniške infrastrukture. Zvestobo nas in našega dobavitelja HP COBISSU lahko zagotovim tudi vnaprej."

Sinfonika je sistemski integrator celovitih informacijskih in telekomunikacijskih rešitev. Sedež družbe je v poslovno industrijski coni Trzin, poslovne enote pa ima v Celju, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Kranju, Novi Gorici in Kopru. Sinfonika je pričela tudi priprave na širitev poslovanja v širši geografski regiji in že ima nekaj hčerinskih oziroma solastniških podjetij na Hrvaškem ter v Srbiji.

Tradicionalna 13. konferenca COBISS 2004 bo potekala od 9. do 11. novembra v Kongresnem centru Habakuk v Mariboru. Tokrat z referenti in udeleženci iz mnogih držav - članic EU in držav, ki želijo postati članice EU. Rdeča nit konference bo povezovanje med knjižničnimi sistemi na področju srednje in jugovzhodne Evrope, ki smo jo poimenovali Regija priložnosti. Cilj konference COBISS 2004 je vzpostaviti mednarodno knjižnično skupnost, ki se bo zavedala pomena sodelovanja in bo znala izkoristiti tudi vse možnosti, ki jih za povezovanje ponujajo sodobne informacijske tehnologije.

Ob 20. obletnici COBISS bodo organizatorji pripravili tudi priložnostno razstavo, ki bo spomnila na prehojeno pot in na dosežke, ki so uporabnikom v korist, avtorjem pa v ponos. Razstava bo postavljena v Kongresnem centru Habakuk. Otvoritev bo v torek, 9. novembra, neposredno pred začetkom konference.

Dodatne informacije:

Boris Hadalin, predsednik uprave
Sinfonika d.o.o. Motnica 7, 1236 Trzin, Slovenija
Telefon: 01 5887 100
boris.hadalin@sinfonika.si
www.sinfonika.si


Novinarska konferenca v torek, 9. novembra ob 12. uri v IZUM-u [09. 07. 2004]

V torek, 9. novembra ob 12. uri sklicujemo novinarsko konferenco, ki bo v IZUM-u, Prešernova 17, sejna soba 021. Posvečena bo splošni predstavitvi konference COBISS 2004 ter posebej predstavitvi slovenskega prevoda AACR2 (Anglo-ameriških katalogizacijskih pravil). Poleg neposredno udeleženih v pripravi prevoda, se bo novinarske konference udeležila tudi Barbara Tillett iz Kongresne knjižnice v Washingtonu.


Sporočilo za novinarje št. 1 [09. 07. 2004]

V Kongresnem centru Habakuk v Mariboru bo v dneh od 9. do 11. novembra mednarodna konferenca COBISS 2004. Sicer že tradicionalna konferenca bo letos posvečena povezovanju med knjižničnimi informacijskimi sistemi v prostoru srednje in jugovzhodne Evrope, ki smo ga poimenovali Regija priložnosti. Prispevki v programu konference utemeljujejo obstoj vezi v regiji ter podrobneje obravnavajo različne vidike sodelovanja glede na odnos med nacionalnimi in mednarodnimi standardi, glede na tehnološke možnosti in glede na usposobljenost knjižničarjev. Ob ustrezni podpori strokovne javnosti in vlad ter Komisije EU pričakujemo, da bo mariborska konferenca postala stalno mednarodno shajališče knjižničarjev in informatikov iz Regije priložnosti.


 
 
e-mail © 2004 IZUM e-mail