Konferenca COBISS 2004
EnglishHOMEprogramgostjedogodkiprog.odborpressprezentacije
 
9.–11. november 2004


K O N T A K T I

Franci PIVEC
e-mail franci.pivec@izum.si
+386 2 2520 353

Zora BOGDANOVIĆ
e-mail zora.bogdanovic@izum.si
+386 2 2520 402L O K A C I J E

Habakuk
IZUM


P O V E Z A V E

IZUM
COBISS.Net
COBISS.SI
Hotel Habakuk

Z G O D O V I N A

Konferenca COBISS:

Sreda, 10. november
Sigrid Reinitzer (Gradec):
Sodelovanje med knjižnicami. Izziv za regije v novem prostoru EU. [PDF, 196kb]
Barbara Tillett (Washington):
Stanje in perspektive AACR2 [PDF, 3.189kb]
Edita Lichtenbergová (Praga):
Izkušnje z AACR2 na Češkem [PDF, 177kb]
Mirna Willer in Dorica Blažević (Zagreb):
Kataložna pravila na Hrvaškem - stanje in možna smer razvoja [PDF, 91kb]
Svetlana Jančić (Beograd):
Izkušnje z AACR2 v Srbiji [PDF, 171kb]
Zoran Krstulović (Ljubljana):
Izkušnje z AACR2 v Sloveniji [PDF, 574kb]
Matjaž Zalokar (Maribor):
Priprava Splošnega geslovnika COBISS.SI [PDF, 312kb]
Novka Šokica–Šuvaković (Novi Sad):
Stare in redke knjige v sistemu COBISS.SR [PDF, 612kb]
Tadeja Brešar (Maribor):
Primerjava formatov MARC21-UNIMARC-COMARC [PDF, 260kb]

Četrtek, 11. november
Wolfgang Hamedinger (Dunaj):
Problemi interoperabilnosti knjižničnih informacijskih sistemov [PDF, 172kb]
Robert Vehovec (Maribor):
Interoperabilnost informacijskih sistemov za knjižnice [PDF, 193kb]
Johan van Halm (Haag):
Interoperabilnost: sodelovanje in konkurenca v prostoru knjižnic in informacijskih servisov [PDF, 110kb]
Marta Seljak (Maribor):
Usposabljanje knjižničarjev za delo v sistemu COBISS [PDF, 356kb]
Tatjana Aparac–Jelušić (Osijek):
Mobilnost študentov knjižničarstva in informacijskih znanosti [PDF, 156kb]
Melita Ambrožič (Ljubljana):
Sodobne potrebe in tendence v izobraževanju knjižničarjev [PDF, 490kb]

 
e-mail © 2004 IZUM e-mail