COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjanuar2024

I Zbirna obrada bibliotečke građe – zapisi za veštački formirane zbirke

Određenu bibliotečku građu, koja inače može da se obradi kao pojedinačne jedinice, zbog racionalizacije rada biblioteka možemo da spajamo u logične celine, tzv. veštački formirane zbirke. Takvu zbirku obrađujemo u jednom bibliografskom, odnosno zbirnom zapisu. Zajednički elementi, koji povezuju jedinice u zbirci, najčešće su sadržaj, događaj ili period, izdavač, fizički oblik, poreklo zbirke i sl. Za ovakav način obrade najčešće se odlučujemo u slučaju građe koju korisnik po pravilu ne traži po naslovu ili autoru, već samo po sadržaju.

Zbirna obrada je, na primer, pogodna za opis:

 1. zbirki pamfleta i druge efemerne građe, koji pojedinačno ne ispunjavaju uslove za obradu, dok su, organizovani u zbirke, značajni za istraživački rad;

 2. zbirki monografskih publikacija koje su povezane srodnim sadržajem, jezikom i žanrom i mogu se stručno i predmetno opisati jednim UDK brojem, ili npr. pripadaju jezicima i/ili pismima koji na području delovanja biblioteke važe za strane;

 3. zbirki rukopisa, slika, fotografija, plakata (ređe i audio ili video građe).

Ne koristi se za opis:

 1. pojedinačnih naslova serijskih publikacija, knjižnih zbirki i druge građe serijskog tipa,

 2. građe u elektronskom obliku,

 3. kompleta, odnosno izdanja koje sačinjava multimedijska građa.

KREIRANJE ZAPISA ZA ZBIRKU

Prilikom kreiranja zapisa za zbirku, na raspolaganju nam je sledeća literatura:

 1. Zbirni zapisi : po dokumentaciji Collection-level cataloging, Library of Congress, Washington D.C. / priredila Dunja Kalčič. U: Knjižničarske novice. ISSN 0353-9237. - Let. 7 (1997), št. 12 (Priloga)

 2. Appendix J. Collection-level cataloging. Washington, D.C.: Library of Congress, 1998 http://www.loc.gov/catdir/cpso/app-coll.html (pregledano 25. 9. 2003)

 3. Verona, Eva. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1983-1986. 2 knj. kao i ostali izvedeni kataloški priručnici koji se koriste u pojedinim COBISS sistemima.

 4. ISBD standardi za pojedinu vrstu građe.

Zapis za zbirku kreiramo posredstvom maske za unos Z (zbirke).

Zbirku opisujemo kratkim bibliografskim zapisom s podacima koji ukratko opisuju i identifikuju zbirku kao celinu. Odrednica glavnog kataloškog listića veštački formirane zbirke najčešče je stvarni naslov.

Zapisi za zbirke nisu namenjeni za preuzimanje.

U nastavku su opisana samo ona polja formata COMARC/B i COMARC/H koja se u zapisima za zbirku koriste na specifičan način.

0XX Blok za identifikaciju

U potpolje 001b – Vrsta zapisa unosimo kod za vrstu građe za jedinice u zbirci. Ako zbirku sačinjava multimedijska građa, unosimo kod "m" – multimedijska građa.

U potpolju 001c – Bibliografski nivo je kod "c" – zbirni zapis.

1XX Blok kodiranih podataka

U potpolja 100bcd unosimo podatke o godinama izdavanja jedinica zbirke. Zbirka može da bude zaključena ili nezaključena.

U zapis zaključene zbirke, čije je izdavanje zaključeno u jednoj kalendarskoj godini, u potpolje 100b – Oznaka za godinu izdavanja unosimo jedan od kodova "d", "e", "h", "i" ili "j". U potpolje 100c – Godina izdavanja 1 unosimo godinu izdavanja jedinica zbirke.

Ako je izlaženje jedinica zbirke zaključeno posle više od godinu dana, u potpolje 100b unosimo kod "g", u potpolje 100c početnu, a u potpolje 100d – Godina izdavanja 2 završnu godinu izlaženja.

Zbirke sa nesigurnom godinom izlaženja označavamo kodom "f" u potpolju 100b. U potpolje 100c unosimo najraniju, a u potpolje 100d najkasniju moguću godinu izdavanja jedinica zbirke.

U zapis nezaključene zbirke, u polje 100b unosimo kod "g", a u potpolje 100c unosimo godinu izdavanja prve jedinice. Prilikom prvog unosa podataka o zbirci u potpolje 100d unosimo oznaku "9999". U potpolje 210d unosimo otvorenu prvu godinu izdavanja (npr. 1999- ).

Prilikom beleženja novopristiglih jedinica zbirke u potpolje 100d unosimo godinu izdavanja poslednje pristigle jedinice. U potpolje 210d unosimo privremenu poslednju godinu izdavanja (npr. 1999-<2003>).

U potpolje 101a – Jezik teksta unosimo kod za jezik teksta jedinice zbirke. Ako su jedinice zbirke na različitim jezicima, navodimo kod najzastupljenijeg jezika. Izuzetno unosimo u ponovljena potpolja a i kodove ostalih jezika.

U polje 102 – Država izdavanja ili proizvodnje unosimo kod države i po potrebi i regije. Ako su jedinice zbirke izdate u različitim državama, navedemo kod najzastupljenije države. Izuzetno unosimo u ponovljena potpolja a i kodove ostalih država.

Kodirane podatke o građi unosimo u skladu sa kodom za vrstu građe koja čini zbirku (moraju da budu usklađeni sa kodom u potpolju 001b). Na raspolaganju su nam polja za sve vrste građe, izuzev serijskih publikacija.

001⊔⊔an ba cc d0
100⊔⊔c1998 hslv
1010⊔aslv
102⊔⊔asvn
105⊔⊔aa bd c1
106⊔⊔az
(Zbirka štampane građe izdata u jednoj godini.)
001⊔⊔an bk cc d0
100⊔⊔bf c1950 d1959 hslv
1010⊔aslv
102⊔⊔asvn
116⊔⊔ad bi db
210⊔⊔aV Ljubljani cDržavna založba Slovenije d[195-]
(Godina izdavanja nesigurna. Fotografije su izašle između 1950. i 1959. godine.)
001⊔⊔an ba cc d0
100⊔⊔bg c1998 d9999 hslv
1010⊔aslv
102⊔⊔asvn
210⊔⊔d1998-
(Nezaključena zbirka. Prvi unos podataka o zbirci.)
001⊔⊔an bk cc d0
100⊔⊔bg c1900 d1979 hslv
1010⊔aslv
102⊔⊔asvn
116⊔⊔ad bi
210⊔⊔a[S. l. cs. n.] d1900-<1979>
(Nezaključena zbirka. Poslednja jedinica je izašla 1979. godine.)
2XX Blok glavnog opisa

Glavni stvarni naslov za zbirku najčešće dodeljuje katalogizator. Ovaj je naslov na jeziku kataloške ustanove i u obliku koji jasno opisuje zbirku i razlikuje je od srodne bibliotečke građe. Naslovom obuhvatamo i opisujemo onaj element koji objedinjuje pojedinačne jedinice u zbirci. Najčešće je to naziv zbirke, poreklo, ime sastavljača, podaci o sadržaju, naziv korporacije, jezik, geografski naziv ili žanr.

Naslov unosimo u uglastim zagradama "[]" u odgovarajuća potpolja polja 200 – Naslov i podaci o odgovornosti. Budući da je odrednica zapisa zbirke najčešće stvarni naslov, u takvim slučajevima prvi indikator ima vrednost "1".

U potpolje 200b – Opšta oznaka građe unosimo oznaku za vrstu građe, izuzev kod štampane građe.

U polje 210 – Izdavanje, distribucija itd. najčešće unosimo podatak o godini izdavanja, iako program omogućava unos svih potpolja.

U potpolje 215a – Posebna oznaka građe i opseg najčešće unosimo broj fizičkih jedinica. Ako se građa nalazi u kutijama ili fasciklama, navedemo i njihov broj.

Ako zbirku čine različite vrste građe, podatke za svaku vrstu građe unosimo u ponovljena polja 215.

Kod veoma sitne građe, obim ocenimo, odnosno unesemo približan obim, npr. "pribl. 350 komada".

Kod nezaključene zbirke unosimo trenutni obim u uglaste zagrade "< >".

Podatke o ilustracijama i sl. možemo da unesemo kada je ilustrovana većina jedinica. Dimenzije takođe nisu važan deo opisa, stoga možemo da ih prikažemo kao raspon veličina.

2001⊔a[Volitve v Državni zbor Republike Slovenije e1996]
210⊔⊔a[Slovenija] d1996
215⊔⊔aca [200] enot
(Zbirka propagandne građe za izbore.)
2001⊔a[Družba sv. Cirila in Metoda]
210⊔⊔a[S. l. cs. n. d1883-1938]
215⊔⊔aca [150] enot
(Zbirka sadrži pravila, izveštaje i publikacije o delovanju društva.)
2001⊔a[Ivan Cankar iPortreti] bSlikovno gradivo
210⊔⊔a[S. l. cs. n.] d1900-<1979>
215⊔⊔a<20> portretov cč-b in barve
(Zbirku trenutno čini 20 fotografija. Godina izdavanja jedinica zbirke uneta je u uglaste zagrade u potpolje 210d).)
3XX Blok napomena

Napomene o zbirci najčešće se odnose na poreklo, uređenost ili kompleksnost zbirke, kao i na uslove upotrebe ili na sadržaj zbirke.

Kod velike zbirke ili ako na jedinicama u zbirci nema uobičajenih bibliografskih podataka, u polje 300 – Opšta napomena unosimo opšte informacije o sadržaju zbirke.

2001⊔a[Slovenska kulturna akcija]
3001⊔aVsebuje vabila na prireditve, programe prireditev, različne brošure, besedila pesmi ipd.
(Zapis sa opštom napomenom o sadržaju.)

Napomenu o sadržaju unosimo kada pojedinačne jedinice imaju značajne naslove i/ili autore. Podatke unosimo u polje 327 – Napomena o sadržaju u skladu sa uputstvima za to polje.

2000⊔a[Stanovanjska komunalna banka]
3001⊔aVsebuje gradivo o delovanju Stanovanjske komunalne banke
327100Vsebina: aZapisnik. - 1992 aPoročilo zunanjega revizorja C&L. - 1993 aPredlog razrešitve članov organov upravljanja banke in imenovanje članov nadzornega sveta SKB banke. - 1993 aMnenje nadzornega odbora o poslovanju SKB banke d.d. v letu 1993. - 1993 aZapisnik 6. zbora SKB banke d.d. - 1994 aZapisnik 7. zbora SKB banke d.d. - 1994 aSklepi 7. zbora SKB banke d.d. - [1994] aSpremembe in dopolnitve statuta SKB banke d.d. – 1994
(Zapis sa napomenom o sadržaju.)
6XX Blok sadržinske analize

Predmetne odrednice omogućavaju tematski pristup zbirci koji je za korisnike zbirki ujedno i najvažniji. Predmetne odrednice oblikujemo u svrhu predmetnog opisa cele zbirke. Broj unetih predmetnih odrednica nije ograničen, ali zbog načela sadržinske obrade i ekonomičnosti zapisa ne sme da bude preveliki.

Kod izbora predmetnih odrednica biramo izraze kojima zbirku uvršavamo u sadržinski srodnu građu. Vodimo računa i o tome da su predmetne odrednice dovoljno specifične, a izrazi korisnicima dovoljno poznati.

Predmetne odrednice unosimo u polja 600609, ako koristimo jedan od standardnih sistema za predmetne odrednice, ili u polje 610, ako koristimo slobodno oblikovane predmetne odrednice.

UDK broj za pretraživanje (675c) je obavezan podatak u ovom bloku. UDK brojem opisujemo celu zbirku.

2001⊔a[Volitve za predsednika Republike Slovenije e1997]
60011aBernik bJože f1924-
60011aCerar bMarjan f1943-
60011aKovač bBogomir f1952-
60011aKučan bMilan f1941-
60011aMiklavčič bFranc f1924-
60011aPeršak bTone f1947-
60011aPodobnik bJanez f1959-
60011aPoljšak bMarjan f1924-
6060⊔aVolitve ySlovenija z1997
6100⊔apredsedniški kandidati
675⊔⊔c324 a324(497.4)"1997"
(U zapisu se nalaze predmetne odrednice za sve predsedničke kandidate.)
2001⊔a[Konferenca COBISS iPlakati] bSlikovno gradivo
6100⊔aCOBISS aSICRIS akonference aplakati
675⊔⊔c766
(U zapis su unete slobodno oblikovane predmetne odrednice.)
2000⊔a[Študijski programi]
60102aInternational Executive Development Center cBrdo pri Kranju xŠtudijski programi
6100⊔amanagement aizobraževalni programi
675⊔⊔a377.3/.4:65.012.4 c377 vdo 4. izdaje
(U zapisu se koriste oba načina predmetizacije.)
7XX Blok podataka o odgovornosti

Kada su sve jedinice zbirke delo korporativnog autora (ili ređe individualnog autora), njegovo ime unosimo u polje 700/710.

Kada zbirku čine dela do tri individualna autora (ili dve korporacije), u polje 700/710 unosimo podatke za najpoznatijeg ili najzastupljenijeg autora.

Kada je zbirka poznata po sastavljaču, njegovo ime unosimo uz odgovarajući kod za vrstu autorstva u polje 702.

2000⊔a[Študijski programi]
71002aInternational Executive Development Center cBrdo pri Kranju
(Zbirka dela jednog korporativnog autora.)

Veštački formirane zbirke najčešće sačinjavaju anonimna dela ili dela različitih autora ili kombinacija obe vrste dela. U takvim slučajevima zapisi za zbirku ne sadrže polje 700 i 710.

2001⊔a[Lokalne volitve e2002]
(Zbirka propagandne građe za izbore. Odrednica je stvarni naslov.)
9XX Blok za nacionalnu upotrebu

Podatke o stanju fonda za zbirku unosimo u polje 996 – Podaci o stanju fonda. Maska Z ne sadrži polje 997 – Podaci o stanju fonda serijskih publikacija.

Veštački formiranu zbirku obično inventarišemo kao celinu. Ako zbirka sadrži multimedijalnu građu koju čuvamo odvojeno, inventarišemo s obzirom na nastali broj fizičkih jedinica. Na isti način inventarišemo i opširnije zbirke koje zbog njihovog obima čuvamo u više kutija ili fascikli.

Ako postoji više primeraka zbirke, podatke za svaki primerak unosimo u ponovljena polja 996.

2001⊔a[Slovenska vina]
215⊔⊔a<43> enot
996⊔1dlPKG\i3\aSlovenija f599900582 o19990503 p4 vd yh19990503
(Jedan primerak zbirke.)
2001⊔a[Volitve za študentski parlament] bSlikovno gradivo
215⊔⊔a[8] plakatov
996⊔1c1 dlG\iB.l.\n2002122] f820020503 o20020801 p4 vd yh20020709 2KOROSKA
996⊔1c2 dlGa\iB.l.\n2002122] f820020504 o20020801 p7 vd yh20020709 2KOROSKA
(Dva primerka zbirke, odnosno arhivski i primerak za korisnike.)

PRIMERI

 1. 001⊔⊔an ba cc d0
  100⊔⊔bd c1997 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  2001⊔a[Volitve za predsednika Republike Slovenije e1997]
  210⊔⊔a[Slovenija cs. n.] d1997
  215⊔⊔a[18] enot
  3001⊔aVsebuje predstavitve in propagandno gradivo kandidatov za predsednika Republike Slovenije na volitvah leta 1997
  60011aBernik bJože f1924-
  60011aCerar bMarjan f1943-
  60011aKovač bBogomir f1952-
  60011aKučan bMilan f1941-
  60011aMiklavčič bFranc f1924-
  60011aPeršak bTone f1947-
  60011aPodobnik bJanez f1959-
  60011aPoljšak bMarjan f1924-
  6060⊔aVolitve ySlovenija z1997
  6100⊔apredsedniški kandidati
  675⊔⊔c324 a324(497.4)"1997"
  996⊔1dlPKG\i101 f599801523 o19981013 p4 vd yh19981013
  996⊔1dlaPKG\i101 f599801524 o19981013 p7 vd yh19981013
  Ispis prema ISBD-u:

  PKG

  [VOLITVE za predsednika Republike Slovenije : 1997]. - [Slovenija : s. n.], 1997. - [18] enot

  Vsebuje predstavitve in propagandno gradivo kandidatov za predsednika Republike Slovenije na volitvah leta 1997

  324(497.4)"1997"

  PKG 599801523

  aPKG 599801524

 2. 001⊔⊔an bm cc d0
  100⊔⊔bg c1991 d1998 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  2001⊔a[Slovenska ljudska stranka iPodružnica Krško]
  210⊔⊔a[Krško cs. n.] d1991-<1998>
  215⊔⊔a<8> enot
  3001⊔aVsebuje plakate in drobne tiske
  60102aSlovenska ljudska stranka bPodružnica cKrško 601
  6060⊔aPolitične stranke ySlovenija
  6100⊔anotranja politika apolitične stranke apolitični programi
  675⊔⊔a329(497.4 Krško)SLS b32 c329 s32
  96102aSLS bPodružnica cKrško 601
  996⊔2dlK\iD\u32\a[SLOVENSKA\5ljudska stranka] f900301068 o19990202 vc
  Ispis prema ISBD-u:

  K D 32 [SLOVENSKA ljudska stranka]

  [SLOVENSKA ljudska stranka. Podružnica Krško]. - [Krško : s. n.], 1991-<1998>. - <8> enot

  Vsebuje plakate in drobne tiske

  329(497.4 Krško)SLS

  K D 900301068

 3. 001⊔⊔an bk cc d0
  100⊔⊔c2000 ek hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  116⊔⊔af bi dc
  2001⊔a[Krško] bSlikovno gradivo e[letalski panoramski posnetki] fFoto Rožman
  210⊔⊔aBrežice cFoto Rožman d[2000]
  215⊔⊔a[18] fotografij cbarve d11 x 16 cm
  3001⊔aPosneto 20.1.2000
  6071⊔aKrško xPokrajinska fotografija
  6071⊔aVidem xPokrajinska fotografija
  6071⊔aSava xPokrajinska fotografija
  6100⊔amesta afotografije
  675⊔⊔s779 c77.04
  71202aFoto Rožman cBrežice
  996⊔2dlK\iD\u779\aKRŠKO f000088778 p4 va yh20000313
  Ispis prema ISBD-u:

  K D 779 KRŠKO

  [KRŠKO] [Slikovno gradivo] : [letalski panoramski posnetki] / Foto Rožman. - Brežice : Foto Rožman, [2000]. - [18] fotografij : barve ; 11 x 16 cm

  Posneto 20.1.2000

  K D 000088778

 4. 001⊔⊔an bk cc d0
  100⊔⊔bg c1997 d2003 hslv
  1010⊔aslv aeng
  102⊔⊔asvn
  116⊔⊔ad bi dc gad
  2001⊔a[Konferenca COBISS iPlakati] bSlikovno gradivo
  210⊔⊔a[Maribor cIZUM] dcop. 1997-<2003>
  215⊔⊔a<7> plakatov
  327020Dosedanja vsebina: aCOBISS 1987-1997 aCOBISS`98 : konferenca aKonferenca COBISS`99 aKonferenca uporabnikov COBISS & SICRIS 2000 : podpora znanju aKonferenca uporabnikov COBISS & SICRIS 2001 : podpora znanju aKonferenca uporabnikov COBISS & SICRIS 2002 : podpora znanju aKonferenca uporabnikov COBISS 2003 : podpora znanju
  6100⊔aCOBISS aSICRIS akonference aplakati
  675⊔⊔c766
  996⊔2diIZUM\u02\aKONFERENCA COBISS\5plakati f120030164 o20031029 p7 vf
  Ispis prema ISBD-u:

  IZUM 02 KONFERENCA COBISS plakati

  [KONFERENCA COBISS] [Slikovno gradivo]. [Plakati]. - [Maribor : IZUM], cop. 1997-<2003>. - <7> plakatov

  Dosedanja vsebina : COBISS 1987-1997. COBISS`98 : konferenca. Konferenca COBISS`99. Konferenca uporabnikov COBISS & SICRIS 2000 : podpora znanju. Konferenca uporabnikov COBISS & SICRIS 2001 : podpora znanju. Konferenca uporabnikov COBISS & SICRIS 2002 : podpora znanju. Konferenca uporabnikov COBISS 2003 : podpora znanju

  IZUM 120030164

 5. 001⊔⊔an ba cc d0
  100⊔⊔bg c2002 d9999 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔aa
  2001⊔a[Štipendije]
  210⊔⊔aLjubljana [etc.] c[s. n.] d2002-
  215⊔⊔a[19] enot cilustr. d33 cm
  3001⊔aRazpisi za štipendije za visoke šole doma in v tujini
  6061⊔aŠtipendije xVisoke šole
  675⊔⊔a377.5(497.4) (085) s377.5 b377 c377 vdo 4. izd.
  996⊔2dlŠ\iCIPS\aŠTIPENDIJE f200210120 o20021010 vc 2CIPS
  Ispis prema ISBD-u:

  Š CIPS ŠTIPENDIJE

  [ŠTIPENDIJE]. - Ljubljana [etc.] : [s. n.], 2002-. - [19] enot : ilustr. ; 33 cm

  Razpisi za štipendije za visoke šole doma in v tujini

  377.5(497.4) (085)

  Š CIPS D 200210120

 6. 001⊔⊔an ba cc d0
  100⊔⊔bg c1990 d1999 hslv
  1010⊔aita ager
  102⊔⊔aita
  2001⊔a[Knjižnice v Italiji]
  210⊔⊔a[Italija] d1990-<1999>
  215⊔⊔a<26> enot
  3001⊔aVsebuje informativno gradivo o knjižnicah v Italiji
  6061⊔aKnjižnice yItalija
  675⊔⊔a02(450) c02
  996⊔1dlb\n532844 f20020156 o20021112 p4 vc
  Ispis prema ISBD-u:

  b 532844

  [KNJIŽNICE v Italiji]. - [Italija], 1990-<1999>. - <26> enot

  Vsebuje informativno gradivo o knjižnicah v Italiji

  02(450)

  b 532844 20020156