COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bapril2020

071 Založniška številka

Polje vsebuje založniško številko, ki je ne določa noben mednarodni standard in se običajno uporablja za zvočne posnetke, glasbene tiske (muzikalije), videoposnetke in elektronske vire. Polje ustreza območju standardne (ali druge) številke in pogojev dostopnosti v ISBD-ju. Polje lahko vsebuje pogoje dostopnosti in/ali ceno, tudi če ne vsebuje založniške številke.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
071Založniška številkar
aŠtevilkanr
bVirnr
cPojasnilonr
dPogoji dostopnosti in/ali cenanr
zNapačna založniška številkanr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Vrsta založniške številke
0Številka izdaje (zvočni posnetek)
1Številka matrice (zvočni posnetek)
2Številka plošče (muzikalije)
3Druga številka (muzikalije)
4Številka videoposnetka
5Druga vrsta založniške številke
6Številka elektronskega vira (npr. CD-ROM)
2Indikator opombe
0Opomba se ne izpiše
1Opomba se izpiše

Prvi indikator označuje vrsto založniške številke v polju.

Drugi indikator označuje, ali se iz polja izpiše opomba ali ne. Če izpis opombe ni potreben (npr. ker smo podatke vnesli tudi v polje 300 ali 301, mora biti vrednost indikatorja "0" (gl. primer 3) .

OPIS PODPOLJ

071a Številka

Številka, ki jo je dodelila založba.

071b Vir

Založba, ki je dodelila številko.

071c Pojasnilo

Uporablja se za razlikovanje med založniškimi številkami, če zapis vključuje več kot eno številko.

071d Pogoji dostopnosti in/ali cena

Cena enote in kakršna koli opomba o njeni razpoložljivosti.

071z Napačna založniška številka

Založniška številka, za katero ugotovimo, da je pri določeni enoti gradiva uporabljena napačno ali je kako drugače neveljavna. Lahko da je bila dodeljena dvema različnima publikacijama in v tem primeru preklicana, lahko pa je bila tudi napačno natisnjena.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Številko izdaje (gl. primera 1, 7) dodeli založnik zvočnemu posnetku, posamezni izvedbi na zvočnem posnetku ali skupini zvočnih posnetkov, izdanih v kompletu. Številka izdaje je običajno navedena na nalepki in pogosto na embalaži. Pri kompletih so lahko številke izdaje na vsakem kosu, dodatna številka za komplet pa na skupni embalaži.

Številko matrice uporabljamo za identifikacijo matrice, s katere je bil odtisnjen določen posnetek, in je običajno vtisnjena na gramofonski plošči. Lahko jo uporabimo za identifikacijo zvočnega posnetka, kadar ni številke izdaje.

Številka tiskarske plošče (gl. primera 2, 3) je serijska številka, ki jo založniki dodeljujejo muzikalijam. Navadno je natisnjena na dnu vsake strani publikacije in včasih tudi na naslovni strani.

Druge založniške številke (gl. primer 4) so podobne številkam plošč, vendar se ne pojavljajo na vsaki strani publikacije. Lahko so na naslovni strani, ovoju in/ali prvi strani muzikalij.

SORODNA POLJA

010MEDNARODNA STANDARDNA KNJIŽNA ŠTEVILKA (ISBN)
011ISSN
013MEDNARODNA STANDARDNA ŠTEVILKA ZA GLASBENE TISKE (ISMN)
016MEDNARODNA STANDARDNA KODA POSNETKA (ISRC)
017DRUGI IDENTIFIKATORJI
301OPOMBA K IDENTIFIKACIJSKI ŠTEVILKI
V polje 301 vnašamo nestrukturirane založniške številke.

Če je oblika številke v polju 071 primerna za izpis opombe, je vrednost 2. indikatorja "1" in opomba se bo izpisala. Sicer pa je vrednost indikatorja "0" in opombo dodamo v polje 301.

PRIMERI

 1. 07101aSTMA 8007 bTamla Motown
  (Številka izdaje za zvočni posnetek založbe Tamla Motown. Kot opomba se izpiše vsebina obeh podpolj.)
 2. 07121aA 880 V bArs Viva Verlag
  (Številka plošče za muzikalije.)
 3. 07120aB. & H. 8797 bBreitkopf & Härtel
  07120aB. & H. 8798 bBreitkopf & Härtel
  07120aB. & H. 8799 bBreitkopf & Härtel
  07120aB. & H. 8800 bBreitkopf & Härtel
  07120aB. & H. 8801 bBreitkopf & Härtel
  301⊔⊔aPlate no.: B. & H. 8797-8801
  (Zaporedje številk plošč za muzikalije. Polj 071 ne izpisujemo (vrednost 2. indikatorja je "0"), namesto tega v polje 301 vnesemo skupno opombo.)
 4. 07131aN.M. 170 bNova Music
  (Založniška številka za muzikalije.)
 5. 07141a990103 bTAG films production cboîte
  2001⊔aSculptez vos cuisses et vos fessiers bImages animées fCatherine Jeannin, Alain Derenne, réal. gNancy Marmorat, concept., présent. gSandra Macedo, voix
  (Založniška številka za videoposnetek.)
 6. 07161aSLES 51203 bPlayStation 2
  2001⊔aEnter the Matrix bRessource électronique fwritten and directed by the Wachowski brothers gdeveloped by Shiny entertainment
  (Založniška številka za elektronski vir.)
 7. *

  07101a104527 bZKP RTS
  2000⊔aKlavirske skladbe bZvočni posnetek
  (Založniška številka za zvočni posnetek Založbe kaset in plošč RTV Slovenija.)
 8. *

  07141a901126 bRTV Slovenija
  2001⊔aSlavnostni koncert ob petinsedemdesetletnici Slovenske akademije znanosti in umetnosti bVideoposnetek dGala concert on the occasion of the seventy-fifth anniversary of the Slovenian Academy of Sciences and Arts frežiserka Urška Žnidaršič gglavni kamerman Rok Škodlar gkamermani Mirko Čavničar ... [et al.]
  (Založniška številka za videoposnetek.)