COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bseptember2016

016 Mednarodna standardna koda posnetka (ISRC)

Polje vsebuje mednarodno standardno kodo posnetka in pojasnilo, kadar zapis vsebuje več ISRC-jev. ISRC določa zvočne posnetke in videograme, ne pa fizičnih izdelkov in je usklajen z obstoječimi sistemi številčenja (črtna koda, založniška številka).

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
016Mednarodna standardna koda posnetka (ISRC)r
aŠtevilkanr
bPojasnilonr
zNapačni ISRCr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

016a Številka

Pravilno uporabljen ISRC, vključno z vezaji. ISRC-je dodeljuje pooblaščena institucija v državi. Podpolje je obvezno, razen če je ISRC vpisan v podpolje z.

016b Pojasnilo

Pojasnilo k ISRC-ju v podpolju a (če obstaja): običajno pojasnitev odnosa ISRC-ja do določene izrazne oblike.

016z Napačni ISRC

ISRC, za katerega ugotovimo, da je pri določenem posnetku uporabljen napačno, ali je kako drugače neveljaven. Lahko da je bil dodeljen dvema različnima posnetkoma in v tem primeru preklican, lahko pa je bil tudi napačno natisnjen.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Struktura ISRC-ja

ISRC uporabljamo za identifikacijo zvočnih, video ali avdiovizualnih posnetkov, skladno s predpisi ISO 3901.

Vsak ločeno dostopen del neke publikacije mora dobiti svoj lastni ISRC, ki ga sestavlja 12 števk. Kratica ISRC stoji zmeraj pred natisnjeno ali napisano številko ISRC. V državah, kjer ne uporabljajo latinice, lahko za kratico ISRC poleg latiničnih črk uporabijo tudi domačo pisavo.

ISRC je razdeljen na štiri dele, ki so ločeni z vezaji. Včasih jih je bilo pet, zdaj pa sta četrti in peti del združena.

  • Koda države: Dvomestna črkovna koda države, dodeljena po ISO 3166-1.

  • Koda prijavitelja: Trimestna črkovno-številčna koda, ki jo dodeljujejo imenovane institucije.

  • Letnica: Zadnji dve števki letnice, ki se nanaša na leto, ko je posnetek dobil ISRC.

  • Koda posnetka: Koda iz petih števk, ki jih določi prijavitelj.

Oblika podatkov

Kratice ISRC, ki je na enoti običajno natisnjena skupaj s številko, ne vnašamo v polje 016.

Napačno natisnjen ISRC lahko vnesemo v podpolje 016z – Napačni ISRC.

Vezaji med seboj ločijo posamezne dele ISRC-ja v podpoljih a in z. Druga ločila niso dovoljena.

Kadar je v zapisu več ISRC-jev, lahko dodamo pojasnila za razlikovanje med njimi.

Polje mora biti ponovljeno za vsak veljavni ISRC. Ponovljeno mora biti tudi za neveljavni ISRC, razen če se ta nedvoumno nanaša na veljavni ISRC, ki je vnesen v zapis; v tem primeru bo neveljavni ISRC vnesen v isto polje kot ustrezni veljavni ISRC.

SORODNA POLJA

010MEDNARODNA STANDARDNA KNJIŽNA ŠTEVILKA (ISBN)
011ISSN
071ZALOŽNIŠKA ŠTEVILKA

PRIMERI

  1. 016⊔⊔aFR-Z03-91-01231
    (ISRC, ki je zapisan v štirih delih, je bil leta 1991 dodeljen francoskemu fonogramu.)