Konferenca COBISS 2007
EnglishBosanskiMakedonskiAlbanskiHOMEprogramprog.odbor
 
28.–29. november 2007

Konference se je udele¾ilo
414 udele¾encev.


F O T O G R A F I J E


Fotografije

L O K A C I J A

Kongresni center Habakuk
Lokacija
Nastanitev

P O V E Z A V E

IZUM
COBISS.Net

Z G O D O V I N A

Konferenca COBISS:

Nastanitev

HABAKUK, hotel s petimi zvezdicami in kongresnim centrom.
Dodatne informacije: www.termemb.si
Kontakt: habakuk@termemb.si

ARENA, hotel s tremi zvezdicami, do kongresnega centra je pet minut hoje.
Dodatne informacije: www.pohorje.org
Kontakt: info.scp@sc-pohorje.si

Garni hotel MILENA, hotel s tremi zvezdicami, do kongresnega centra je pet minut hoje.
Dodatne informacije: www.pekarnahlebcek-vs.si
Kontakt: hlebcek@siol.net

Hotel Garni MERANO, hotel s tremi zvezdicami, do kongresnega centra je pet do deset minut hoje.
Dodatne informacije: www.magira.si
Kontakt: info@magira.si

Prenoči¹ča MEKINA, nastanitev s tremi zvezdicami, do kongresnega centra je deset minut hoje.
Dodatne informacije: http://users.volja.net/mekina/slo.htm

BAJT Garni, hotel s tremi zvezdicami, od kongresnega centra je oddaljen tri kilometre.
Dodatne informacije: www.hotel-bajt.si
Kontakt: info@hotel-bajt.com

Garni TABOR, hotel s tremi zvezdicami, od kongresnega centra je oddaljen ¹tiri kilometre.
Dodatne informacije: www.hoteltabor.podhostnik.si
Kontakt: hoteltabor@podhostnik.si

PIRAMIDA, hotel s ¹tirimi zvezdicami v sredi¹ču mesta, od kongresnega centra je oddaljen pet kilometrov.
Dodatne informacije: www.termemb.si
Kontakt: piramida@termemb.si

Hotel OREL, hotel s tremi zvezdicami v sredi¹ču mesta, od kongresnega centra je oddaljen pet kilometrov.
Dodatne informacije: www.termemb.si
Kontakt: orel@termemb.si

Club VIP Garni, hotel s tremi zvezdicam v sredi¹ču mesta, od kongresnega centra je oddaljen ¹est kilometrov.
Dodatne informacije: vip-garnihotel.com
Kontakt: info@vip-club.com

Hotel BAU, hotel s tremi zvezdicami, od kongresnega centra je oddaljen ¹tiri kilometre.
Dodatne informacije: www.hotel-bau.net
Kontakt: info@hotel-bau.net

Pohorska Kavarna, kavarna s prenoči¹či s tremi zvezdicami, do kongresnega centra je pet minut hoje.
Dodatne informacije: www.potocnik.si
Kontakt: pohorska.kavarna@potocnik.si

Prenoči¹ča TA©NER, prenoči¹ča z dvemi zvezdicami, do kongresnega centra je deset minut hoje.
Dodatne informacije: http://www.maribor-tourism.si/slo/prenocisca/prenocisca_podrobno.asp?prenocisca_id=162

Hotel BETNAVA, od kongresnega centra je oddaljen ¹tiri kilometre.
Kontakt: hotel@betnava.siS P O N Z O R J I


Sinfonika


HP

ProQuest 
e-mail © 2007 IZUM e-mail